Skip to main content

Kommunale puljer

Mariagerfjord kommunes puljer er beskrevet her, med link til ansøgning.

Krav til ansøgning af kommunale midler

  • Registreret med CVR nummer (Se link nedenunder)
  • Foreningskonto i banken

UDFORDRET
Har ansøger ikke CVR, eller kan få en bankkonto, kan Frivilligcenterets økonomiløsning være en vej.
(Se link nedenunder)


SOCIAL - Puljer målrettet voksne og ældre §18/79 m.fl.
Støtte til frivilligt socialt arbejde som fællesskaber og samvær.
§ 18 kan søges til specifikke aktiviteter for en særligt udsat målgruppe. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.
§ 79 kan søges til frivilligt arbejde med et forebyggende og aktiverende sigte for borgere over 60 år samt førtidspensionister. Eksempler på aktiviteter er klubarbejde, undervisning, ældreidræt og almene foredrag.
Vælg den pulje, der ønsket at søge i, og følge vejledning her.
Ansøgning sker via elektronisk indtastning.
SOCIAL - Fremme af sammenhold & fællesskab

Ingen skal føle sig ensomme og alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.

Puljen er til støtte af aktiviteter, der fremmer sammenhold og fællesskab.
Puljen er målrettet borgere over 65 år i Mariagerfjord Kommune, men puljen kan også søges til andre målgrupper såfremt ansøgningen ligger inden for formålet med puljen.

Ansøgning sker via elektronisk indtastning.

Forsamlingshuspuljen

Puljen kan hjælpe med alt fra energiprojekter og renovering til inventar og aktiviteter.

Frikorts ordning

Ingen børn og unge under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, skal være udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager. Der er løbende ansøgningsfrist. 

Landdistriktspuljen

Landdistriktsrådet støtter hvert år en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Der kan forventes et max. tilskud på kr. 25.000 pr. projekt.
Projektpuljen udbydes én gang årligt.

Mål og net puljen

Idrætsforeninger har mulighed for at ansøge om tilskud til indkøb af mål og net til udendørs brug.

Ansøgningsfrist en gang årligt.

Støtte til øvrige projekter

Der kan søges økonomiske midler til øvrige projekter med videre ved direkte ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid.

Udviklings- og talent puljen

Støtte til nye initiativer til udvikling af foreningerne og/eller til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune.

Udviklingsmidler til idrætshaller

Udviklingspuljen har til formål at støtte følgende indsatsområder for idrætshaller i Mariagerfjord Kommune.

Vedligeholdelse- og energipuljen

Vedligeholdelses- og energipuljen er en pulje, som foreningerne kan søge til større vedligeholdelsesopgaver m.v.

Kommunale puljer kan fra flere puljer godt ramme samme projektmål, men der gives kun penge fra en pulje i kommunen til det samme projekt.
Der er ansøgningsskema eller elektronisk formular til puljerne, som findes via anviste link på den enkelte pulje.

Er der tvivl om jeres ide kan støttes fra en pulje, kan der altid sendes en henvendelse til kontaktpersonen der er angivet for puljen, for at få afklaring på.

Beskriv hvad det er I gerne vil forandre igennem jeres projekt. Hvem får gavn af det og hvor mange.
Er det kun jer, eller flere i lokalområdet der er med i projektet?
Gavner det kun jer, eller flere i lokalområdet?
Gavner det få, mange eller hele lokalområdet?

Lokal forankring er vigtig, og det vises gennem loaklt engagement, hvor både frivillige, håndværkere, butikker og borgere generelt støtter op. Det kan være i form af frivilligt arbejde, donering af ting, løsning af en opgave eller direkte penge. Alt sammen er en del af det samlede projekts budget.
Jo mere lokalt der involveres, jo lettere bliver det at overbevise kommunen om en puljeuddeling til jeres ide.

Udbetaling
Sker til den NEMkonto, der er tilknyttet CVR nummeret for foreningen. DEt kan IKKE ske til en privatkonto.

Frivilligcenteret er klar til at hjælpe
Er det svært at komme i gang, kan Frivilligcenteret måske hjælpe jer i gang.
Har I ingen konto i banken er det muligt at Frivilligcenterets økonomiløsning kan hjælpe jer.
Læs mere om det under linket øverst på siden.