Partnere

..vi er vores partnere dybt taknemmelig for at vi kan løfte opgaver for frivillige....

Uden partnere kunne udvikling ikke finde sted.
Frivilligcenteret er meget taknemmelig for den støtte der er vist og du kan kort læse om samarbejdet her under.

 

 


Trygfonden

Trygfonden

Trygfonden

Støtte
2019-22, "Du er ikke alene".
Formålet er et sigte på børn der er, eller føler sig udenfor socialt samvær. Der arbejdes med selvhjælp mellem ligesindede børn og samlende mødesteder.

2015-17, "Netværksbaseret integration med mening".
TrygFonden understøttede to ben "Netværksfamilie" og "Foreningsven" i et samlet integrationsprojekt.
Formålet sigtede på understøttende daglig viden med netværksfamilie, og begyndende indlevelse i det danske foreningsliv med tilgangen via foreningsven.
Læs mere under afsluttede projekter.

Læs mere her

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond

Støtte
Der er støttet med midler til projektet "Netværksbaseret integration med mening ", hvor Det Obelske familiefond understøttede selvhjælpsdelen, i daglig tale kaldet "Støttegrupper".

Om Det Obelske Familiefond
Etableret i 1956 med tre formål: at sikre god ledelse af og skabe de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.
Siden 2010 har fondet kunnet uddele mellem 150 og 250 mio. kr. pr. år til almene formål. Med en national strategi for de almene uddelinger støtter fondet i dag indsatser inden for områderne: Forskning, kunst og sociale formål.

Læs mere her

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune

Støtte
Er garant for grundfinancieringen sammen med Socialministeriet, hvor kommunen forpligter sig til at finansiere de kr. 350.000,- af den samlede sum på kr. 700.000,-
Grundfinansieringen er fundamentet for at der overhovedet er et frivilligcenter.
Kommunen har også støttet med små midler fra særligt §18 til igangsætning og fastholdelse af sociale projekter.

Læs mere her

Socialministeriet

Socialministeriet

Socialministeriet

Støtte
Først og fremmest er ministeriet dem der faslægger de grundlæggende rammer for drift af et frivilligcenter og dem der understøtter med halvdelen af de kr. 700.000,- til grundfinansieringen.

Ministeriet udmelder også puljer, hvor PUF særligt har haft betydning for Frivilligcentret, men også andre puljer har understøttet Frivilligcentrets arbejde.
Kort kan nævnes "Frivillige Sociale Mentorer - for unge under uddannelse", hvor velfungerende voksne støtter unge med de problemer der ofte bliver så uoverskuelige at den unge dropper ud af uddannelsen.

Læs mere her

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet

Støtte
Midler til projekt med fokus på demokratisk deltagelse af de nydanske borgere der har bosat sig i Mariagerfjord kommune. I daglig tale kaldet "Demokratiprojektet".
Formålet var at animere til øget demkokratisk forståelse gennem deltagelse i de demokratiske processer, hvor bestyrelsesarbejde lagde højt. Særligt nævnes skolebestyrelser og kommunalbestyrelser.
Projektet var tillige et samarbejde med Eufrat, BihDan og Integrationsrådet i Mariagerfjord med Frivilligcentret som ansvarlig for projektets målopfyldelse og økonomi.

Læs mere her

Sparekassen Hobro Fonden

Sparekassen Hobro Fonden

Sparekassen Hobro Fonden

Støtte
Der er givet midler til flere områder med støtte til lige det der gør at de mindre opgaver fungerer.

Om Sparekassen Hobro Fonden
Stiftet 3. januar 2014 ved fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland A/S med nyt navn Jutlander Bank A/S.
Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for Jutlander Bank A/S.
Læs mere på Fondens hjemmeside.

Læs mere her

SparNord

SparNord

SparNord

Støtte
Der er givet midler til indretning af ekstra møderum i Frivilligcenteret.

Læs mere her

NemTilmeld

NemTilmeld

NemTilmeld

Støtte
Sponsoratet dækker fri brug af Nemtilmeld i vores indsatser
Vi bruger Nemtilmeld hver gang vi har arrangementer, hvor vi har brug for tilmelding.

Om NemTilmeld
Nemtilmeld har tænkt på alt, og det vi gerne vil have med er til rådighed.
Det er f.eks.
 • Opsat tekst til forklaring af arrangement
 • Bekræftelsesmail, med selvvalgt opsætning
 • Registrering af tilmeldinger med selvvalgte oplysninger
 • Registrering af antal tilmeldinger, antal samlet og for flere billettyper
 • Registrering af tilvalg til biletten
 • Registrering på venteliste, hvis max. er overskredet
 • Lister over tilmeldte, med opdeling på billetypper etc.
 • Mulighed for eftersendelse af besked
 • Mulighed for betaling med kort og håndtering af samme
 • Kan skubbe penge tilbage ved aflysning
 • Styrer data efter lovgivning
 • OG meget meget mere.
Nemtilmeld er gratis at bruge for foreninger.

Læs mere her

Velliv

Velliv

Velliv

Støtte
Der er givet midler til start af projekt Mænds Mødesteder, sat i værk august 2019.

Om Velliv Foreningen
Blev stiftet d. 6. august 2015 ved en opdeling af TryghedsGruppen. Foreningen havde ca. 330.000 medlemmer (i dag ca. 340.000), som alle var kunder i Nordea Liv & Pension (i dag kaldet Velliv). Med stiftelsen fulgte en formue på 8 mia. kr.
Foreningen vil sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse i foreningen, bonus og andre medlemsfordele. Derudover arbejder foreningen for at fremme god mental sundhed i Danmark gennem almennyttige uddelinger.

Læs mere her

ISOBRO

ISOBRO

ISOBRO

Støtte
Har støttet tilblivelsen af Frivilligjob Mariagerfjord.

Om Isobro
ISOBRO er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, der arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for deres medlemmer.
ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018 – 21 fordele ca. 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.
Ansøgerkredsen for lokalforeningspuljen er frivillige, lokale foreninger, hvis formål omfatter et af følgende virkefelter:
 • Frivilligt, socialt arbejde
 • Ældrearbejde
 • Sygdomsbekæmpende arbejde
 • Almennyttigt arbejde

Læs mere her


 

 

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige