Skip to main content

Sponsorer

Uden sponsorer kunne udvikling ikke finde sted.
Frivilligcenteret er meget taknemmelig for den støtte der er vist.
Sponsoratet er kort beskrevet her under, for nuværende og tidligere sponsorer.

Nuværende sponsorer

Trygfonden
Støtte
2022-23, "Ukrainske flygtninge".
Formålet er at understøtte ukrtainske flygtninge i kommunen til den gode oplevelse med at bo og leve i det danske samfund.

2019-22, "Du er ikke alene".
Formålet er et sigte på børn der er, eller føler sig udenfor socialt samvær. Der arbejdes med selvhjælp mellem ligesindede børn og samlende mødesteder.

2015-17, "Netværksbaseret integration med mening".
TrygFonden understøttede to ben "Netværksfamilie" og "Foreningsven" i et samlet integrationsprojekt.
Formålet sigtede på understøttende daglig viden med netværksfamilie, og begyndende indlevelse i det danske foreningsliv med tilgangen via foreningsven.
Læs mere under afsluttede projekter.
Socialstyrelsen

Støtte
Først og fremmest er Socialstyrelsen dem der faslægger de grundlæggende rammer for drift af et frivilligcenter og dem der understøtter med halvdelen af de kr. 700.000,- til grundfinansieringen.

Styrelsen udmeldte tidligere puljer, hvor PUF særligt har haft betydning for Frivilligcentret, men også andre puljer har understøttet Frivilligcentrets arbejde.
Kort kan nævnes "Frivillige Sociale Mentorer - for unge under uddannelse", hvor velfungerende voksne støtter unge med de problemer der ofte bliver så uoverskuelige at den unge dropper ud af uddannelsen.

Mariagerfjord Kommune

Støtte
Er garant for grundfinancieringen sammen med Socialministeriet, hvor kommunen forpligter sig til at finansiere de kr. 350.000,- af den samlede sum på kr. 700.000,-
Grundfinansieringen er fundamentet for at der overhovedet er et frivilligcenter.
Kommunen har også støttet med små midler fra særligt §18 til igangsætning og fastholdelse af sociale projekter.

ELRO Fonden

Støtte
ELRO Fonden har haft stor betydning for den service Frivilligcenteret kan yde de mange foreninger.
ELRO Fonden har støttet indkøb af kopimaskine og andet udstyr, der gør at Frivilligcenteret bl.a. kan forære meget billig kopiering til alle foreninger.

Mariagerfjordposten.dk
Støtte
Frivillig fortælling, bringes hver måned i Mariagerfjordposten.
Frivilligjob bringes dagligt i Mariagerfjordposten.

Frivillig fortælling udarbejdes af Frivilligcenteret, hvor en frivillig i en social aktivitet sættes i centrum af den forening/gruppe, vedkommende har med at gøre, sammen med fortælling om det de laver og det der bruges frivillige til.

Frivilligjob er frivillige opgaver sat op i Frivilligjob Mariagerfjord, der er en del af det landsdækkende Frivilligjob.dk.

Mariagerfjordposten
Mariagerfjordposten.dk er en uafhængig nyhedskanal for Mariagerfjord og omegn.
Mariagerfjordposten er netbaseret medie.

Link
Frivillig fortællinger
Frivilligjob Mariagerfjord
Mariagerfjordposten
NemTilmeld

Støtte
Sponsoratet dækker fri brug af Nemtilmeld i vores indsatser
Vi bruger Nemtilmeld hver gang vi har arrangementer, hvor vi har brug for tilmelding.

Om NemTilmeld
Nemtilmeld har tænkt på alt, og det vi gerne vil have med er til rådighed.
Det er f.eks.

 • Opsat tekst til forklaring af arrangement
 • Bekræftelsesmail, med selvvalgt opsætning
 • Registrering af tilmeldinger med selvvalgte oplysninger
 • Registrering af antal tilmeldinger, antal samlet og for flere billettyper
 • Registrering af tilvalg til biletten
 • Registrering på venteliste, hvis max. er overskredet
 • Lister over tilmeldte, med opdeling på billetypper etc.
 • Mulighed for eftersendelse af besked
 • Mulighed for betaling med kort og håndtering af samme
 • Kan skubbe penge tilbage ved aflysning
 • Styrer data efter lovgivning
 • OG meget meget mere.

Nemtilmeld er gratis at bruge for foreninger.

Nordea Fonden

Støtte
Gjorde det muligt at Frivilligcenteret fik en låne-projektor.
Projektoren kan lånes af frivillige, således der nu ikke er problem ude omkring med at kunne anvende moderne hjælpemidler til det frivillige arbejde.


Tidligere sponsorer

Det Obelske Familiefond

Støtte
Der er støttet med midler til projektet "Netværksbaseret integration med mening ", hvor Det Obelske familiefond understøttede selvhjælpsdelen, i daglig tale kaldet "Støttegrupper".

Om Det Obelske Familiefond
Etableret i 1956 med tre formål: at sikre god ledelse af og skabe de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.
Siden 2010 har fondet kunnet uddele mellem 150 og 250 mio. kr. pr. år til almene formål. Med en national strategi for de almene uddelinger støtter fondet i dag indsatser inden for områderne: Forskning, kunst og sociale formål.

Fingerbøl

Støtte
Støtter Sypigerne og giver rabat til deltagerne.

Om Fingerbøl
Butik i Hadsund, for dem der vil sy.
Metervarer, kjoler, Symønstre og sytilbehør.

Hos Nøhr

Støtte
Støtter Sypigerne og Kreativ Cafe med rabat til deltagerne.

Om Hos Nøhr
Butik i Arden, for de kreative.
Garn, stof, sytilbehør, Sy & Strikketilbehør, Hobby, Games Workshop og dessign.

ISOBRO
Støtte
Har støttet tilblivelsen af Frivilligjob Mariagerfjord.

Om Isobro
ISOBRO er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, der arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for deres medlemmer.
ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen i hvert af årene 2018 – 21 fordele ca. 6 mio. kr. til det lokale, frivillige foreningsarbejde.
Ansøgerkredsen for lokalforeningspuljen er frivillige, lokale foreninger, hvis formål omfatter et af følgende virkefelter:
 • Frivilligt, socialt arbejde
 • Ældrearbejde
 • Sygdomsbekæmpende arbejde
 • Almennyttigt arbejde
Lions

Støtte
Lions har støttet Frivillig Cafe med Kvindecafe.

Lions
Der er 300 klubber i Danmark med tilsammen 6.000 medlemmer.
I Mariagerfjord er der klub i Arden, Hadsund & Hobro.
Klubberne har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer. Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.
Lions Danmark donerer årligt omkring 25-30 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og formål i nærområdet.
Der er ingen af Lions indsamlede midler der går til administration.

Røde Kors
Støtte
Røde Kors er om nogen en lokal partner, der har taget ansvar på flere måder:
 • Har støttet flere tiltag i Cafe Frivillig.
 • Samarbejdspartner omkring flere projekter.
 • Overtaget projekter efter endt projektforløb.

Om Røde Kors
Røde Kors hjælper på mange områder dem som er i en svær livssituation her i Mariagerfjord, Danmark som over hele verden.
Driver genbrugsbutik flere steder i Mariagerfjord Kommune, med formål at samle penge ind til socialt arbejde:
 • Arden
 • Hadsund
 • Hobro
Rådet for Etniske minoriteter

Støtte
Støttede gennemførelse af vælgermøde under kommunalvalg målrettet etnisk nydanske borgere i Mariagerfjord.

Rådet for Etniske Minoriteter (REM)
Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren for Udlændinge- og Integration i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

Sparekassen Hobro Fonden

Støtte
Der er givet midler til flere områder med støtte til lige det der gør at de mindre opgaver fungerer.

Om Sparekassen Hobro Fonden
Stiftet 3. januar 2014 ved fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland A/S med nyt navn Jutlander Bank A/S.
Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for Jutlander Bank A/S.
Læs mere på Fondens hjemmeside.

Sparekasen Hobro Fonden har grundet oprindelige banks sammenlægninger fulgt navneændringerne.

SparNord Fonden

Støtte
Der er givet midler til indretning af ekstra møderum i Frivilligcenteret.

SparNord
Spar Nord Fonden er Spar Nord Banks største aktionær. Spar Nord Fondens midler kommer fra aktieudbyttet. HELE udbyttet finder, via Spar Nord Fondens donationer, vej til gode ideer – store som små - til foreningslivet, ph.d.- og PostDoc-projekter plus til sociale og kulturelle formål.

Velliv

Støtte
Der er givet midler til start af projekt Mænds Mødesteder, sat i værk august 2019.

Om Velliv Foreningen
Blev stiftet d. 6. august 2015 ved en opdeling af TryghedsGruppen. Foreningen havde ca. 330.000 medlemmer (i dag ca. 340.000), som alle var kunder i Nordea Liv & Pension (i dag kaldet Velliv). Med stiftelsen fulgte en formue på 8 mia. kr.
Foreningen vil sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse i foreningen, bonus og andre medlemsfordele. Derudover arbejder foreningen for at fremme god mental sundhed i Danmark gennem almennyttige uddelinger.

Velux Fonden

Støtte
Sypigerne er støttet med indkøb af symaskineri en insats for at aktivere ældre af ældre.

VELUX FONDEN
En almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.
I 2019 uddelte VELUX FONDEN 251 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet

Støtte
Midler til projekt med fokus på demokratisk deltagelse af de nydanske borgere der har bosat sig i Mariagerfjord kommune. I daglig tale kaldet "Demokratiprojektet".
Formålet var at animere til øget demkokratisk forståelse gennem deltagelse i de demokratiske processer, hvor bestyrelsesarbejde lagde højt. Særligt nævnes skolebestyrelser og kommunalbestyrelser.
Projektet var tillige et samarbejde med Eufrat, BihDan og Integrationsrådet i Mariagerfjord med Frivilligcentret som ansvarlig for projektets målopfyldelse og økonomi.