Frivilligcenteret kort og præcist

Frivilligcenteret arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund i Mariagerfjord kommune, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Frivilligcenteret er en selvstændig og uafhængig forening.

Understøtter - med socialt sigte - personer & foreninger, der vil virke for andre.
Nytænker - med socialt sigte - i samarbejde med frivillige og foreninger.
Vugge for nye initiativer, men ikke et driftscenter.

 

Sekretariatet
Bestyrelsen
Bestyrelses Håndbog
Politik
Vedtægter
Samarbejdsaftale
Strategi
Årsrapport
Generalforsamling
Forretningsorden
Referat Best.
Persondata
Frivilligcenteret
Frivillig i Frivilligcenteret
Job i FCMF
Nyhedsbrev

 


Forklaring til ovenstående

 

Sekretariatet
Overblik over de medarbejder der støtter dig på sekretariatet, med kontaktoplysninger, mødetider, link til kalenderen, såfremt du skal have en aftale.  Samt en kort beskrivelse af medarbejdernes arbejdsopgaver.

 

Bestyrelsen
Frivilligcenter Mariagerfjord  bestyrelse med navn og foto. Samt kontaktoplysniger til tidligere formænd og næstfomænd.

 

Bestyrelseshåndbog
Bestyrelsens arbejdsgrundlag med bestemmelser, referater og arbejdspapirer mv.

 

Personalehåndbog
Frivilligcenter Mariagerfjords personalepolitik.

  

Vedtægter
Frivilligcenterets vedtægter.

  

Samarbejdsaftale
En rammebeskrivelse af samarbejdet mellem Frivilligcenteret og Mariagerfjord kommune.
Sætter ord på de sigte punkter og forventninger der er for Frivilligcenteret set fra Kommunen.
Samarbejdsaftalen er godkendt i Økonomiudvalget 16. juni, pkt. 152.

 

Strategi
Frivilligcenteret er forpligtiget til, at opstille en kvalitetssikring af årets gang. Som skal godkendes af Socialministeriet.
Her beskriver vi de retninger Frivilligcenteret, har lagt for året.
Vi opfordrer særligt politikerne til at interessere sig for strategien, da det er her der kan medvirkes til at påvirke Frivilligcenterets indsatser.
Et medlemskab af Frivilligcenteret giver foreningern ligeledes indflydelse på driften, og vi opfordrer foreningerne i Mariagerfjord Kommune til at melde sig ind. Læs mere under medlemmer.

 

Årsrapport 
Årsrapporterne gør status over året der gik med projekter, udvikling og brug af Frivilligcenteret.
Første årsrapport er udgivet i 2019.

 

Generalforsamling
Referat, beretninger og regnskab tidens generalforsamlinger.

 

Forretningsorden
Bestyrelsens arbejdsgrundlag, der beskriver rammerne for bestyrelsesarbejdet.

 

Referat bestyrelsesmøder
Referater fra Frivilligcenter Mariagerfjords bestyrelsesmøder.

 

GDPR, persondata
Frivilligcenteret tager andres data alvorligt og har her beskrevet, hvordan data håndteres i Frivilligcenteret.
Data i Socialvejviseren er samlet fra åbne opslag på Internet og foldere lagt offentlig frem.
Hvert år skriver vi til de registerede i Socialvejviser og medlemsregister, hvor vi gør opmærksom på registreringen samt anmoder om, at forholde sig til oplysningernes validitet. Vil en registrant ikke være registreret respekteres det.

 

Frivilligcenteret
En kort beskrivelse af Frivilligcenteret.

 

Job i Frivilligcenteret 

Ledige stillinger - Frivilligcenter Maariagerfjord. Der tages gerne imod uopfordteret ansøgninger, og oprettes gerne en praktikaftale, såfremt du har noget der kan styrke centrets opgaver.

 

Nyhedsbreve
Abonner på vores nyhedsbreve.
Der er ikke noget fast interval på udsendelsen, som kommer med nyt i/om den frivillige verden, samt det Frivilligcenteret kan støtte med.
De små daglige tiltag kan følges via Facebook, og er du ikke allerede følger bør du give et "Like" til https://www.facebook.com/frivilligcentermariagerfjord

 

Frivilligcenter Mariagerfjord - kontaktoplysninger under "Center"