Frivilligcenteret kort og præcist

Frivilligcenteret er en del af Mariagerfjord kommune, men ikke kommunal.

Frivilligcenteret understøtter, med socialt sigte, personer & foreninger, der vil virke for andre
Frivilligcenteret nytænker, med socialt sigte, i samarbejde med frivillige og foreninger
Frivilligcenteret leder ikke foreninger, men efter frivillige, og støtter gerne med tilgang

 

 


 

Sekretariatet
Et overblik over dem der støtter dig på sekretariatet med en beskrivelse af hvem der har hvilke opgaver.

 

Bestyrelsen
Et overblik over bestyrelsen med foto og navn.
Der er tillige kontaktoplysninger til formand og næstformand.
Er der noget der skal tilgå bestyrelsen skal det ske via formanden, eller leder.

 

Frivilligcenteret
En kort beskrivelse af Frivilligcenteret.

 

Job i Frivilligcenteret
Har vi ledige stillinger kan de ses her.
Vi tager gerne imod en uopfordret ansøgning og opretter gerne en praktikaftale, såfremt du har noget der kan styrke Frivilligcenterets opgaver.
Det kunne også være en frivillig opgaver for at styrke dine kompetencer i forbindelse med jobsøgning, eller blot fordi du gerne vil medvirke til at understøtte de mange frivillige i Mariagerfjord.

 

Strategi
Frivilligcenteret er forpligtiget til at opstille en kvalitetssikring af årets gang, som skal godkendes af Socialministeriet.
Her beskriver vi de retninger Frivilligcenteret har lagt for året.
Vi opfordrer særligt politikerne til at interessere sig for strategien, da det er her der kan medvirkes til at påvirke Frivilligcenterets indsatser.
Foreninger kan gennem medlemskab ligeledes få indflydelse på driften og vi opfordrer foreninger i Mariagerfjord til at melde sig ind.
Læs mere under medlemmer.

 

Vedtægter
Frivilligcenterets vedtægter.

 

Forretningsorden
Bestyrelsens arbejdsgrundlag, der beskriver rammerne for bestyrelsesarbejdet.

 

Generalforsamling
Her findes referat, formand og leders beretning, regnskab mm. fra tidens generalforsamlinger.
Det er den røde tråd der ligger her for Frivilligcenterets udvikling.

 

Bestyrelsesreferater
I 2019 besluttedes det at offentliggøre bestyrelsesreferaterne, og her kan det løbende bestyrelsesarbejde ses.
Bestyrelsesreferater underskrives af bestyrelsen ved efterfølgende bestyrelsesmøde og opbevares på kontoret.

 

Personalehåndbog
Aftaler og retningslinier for arbejdet på kontoret.
Frivilligcentert har ikke overenskomst, men har valgt at følge de kommunale overenskomster.

 

GDPR, persondata
Frivilligcenteret tager andres data alvorligt og har her beskrevet hvordan data håndteres i Frivilligcenteret.
Data i Socialvejviseren er samlet fra åbne opslag på Internet og foldere lagt offentlig frem.
Hvert år skriver vi til de registerede i Socialvejviser og medlemsregister og gør dels opmærksom på registreringen og dels anmoder om at forholde sig til oplysningernes validitet. Vil en registrant ikke være registreret respekteres det også.

 

Nyhedsbreve
Der er ikke nogen fast interval på nyhedsbreve. Er der noget der bør tilgå foreningerne sender vi det ud, og særligt vore medlemmer sørger vi for at holde ajour.
Det er ikke alt der sættes op som nyhedsbrev og medlemmer især får også nyt via almindelig mail.

 

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige