• fcmf.dk

Corona
Kalendere
Økonomiløsning
Dem der er
Dem der vil
Job
partnere
Seniorer
Integration
Cafe Frivillig
NETværk
 

Frivillige
NETværk
Mænd
Veteran
Bestyrelse
 


Frivilligcenter Mariagerfjord

Frivilligcenteret arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund i Mariagerfjord kommune, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

 

Understøtter personer og foreninger, der vil sætte noget i gang for andre
Nytænker i samarbejde med frivilllige og foreninger nye tiltag for andre
Vugge for nye initiativer, men ikke et driftscenter
En frivillig forening