Projekter i Frivilligcenteret

Projektarbejde med link til materialer udviklet af Frivilligcenteret.
Kopier og brug som du har lyst, men vi vil gerne høre om det.
Opdelt i:

 • Projekter igangværende
 • Projekter på standby
 • Projekter afsluttede

 

Projekter igangværende

- Ukrainske flygtninge - Støttegrupper, cafe & familienetværk

- Ukrainske flygtninge - Støttegrupper, cafe & familienetværk
Projekttype
Venskab, støtte of forståelse

Formål
At skabe integration med støtte og forståelse af det danske samfund og kultur.

Indhold
 • Støttegrupper med indsigt i dansk samfund & kultur.
 • Mødesteder mellem herboende med mulighed.
 • Familienetværk til venskab og persolig støtte.
Støttes af
 • TrygFonden
Link
Støttematerialer fra Frivilligcenteret

- FriSe "Sorggrupper"

- FriSe
Projekttype
Selvhjælp

Formål
At skabe støttegrupper i den svære tid, hvor der er mistet eller tæt på at miste pårørende.

Indhold
 • Sorggrypper i selvhjælp
Støttes af
 • TrygFonden
 • Dansk Sorgcenter
 • FriSe
Link
Støttematerialer fra Frivilligcenteret

- Nemmere at være frivillig - tilbud og støtte til frivillige

- Nemmere at være frivillig - tilbud og støtte til frivillige
Projekttype
Frivillig støtte

Formål
At skabe og opstille tilbud der gør det nemmere at være frivillig og tager toppen af det der er svært, så frivillige kan brænde igennem for sagen.

Indhold
 • Støttetilbud
Støttes af
 • Frivilligcenterets kerneaktiviteter
Link
Støtte til dem der er frivillige
Støtte til dem der gerne vil med

- Cafe Frivillig - Sociale mødesteder

- Cafe Frivillig - Sociale mødesteder
Cafe Frivillig er små selvstændige mødesteder med hver sin kerne at samles om.

Målgruppe
Projektets overordnede målgruppe er socialt udfordrede.
Hvert cafe projekt henvender sig til hver sin selvstændige målgruppe med fokus på et fællesskab.

Samarbejdspartnere
Frivillig styregruppe om hver cafe projekt

Link
Oversigt over Cafe Frivillig Mødesteder

- NETværk - Samvær på tværs om et fælles tema

- NETværk - Samvær på tværs om et fælles tema
Projekttype
NETværk

Formål
NETværk mellem foreninger, borgere, politikere og kommunalt ansatte, med nyt, samarbejde og mulighed for støtte.

Indhold
Frivillig Fredag er en fast årlig NETværks aktivitet.
 • Netværk mellem foreninger og borgere
 • Nyt af relevans for deltagerne
 • Opfordring til samarbejde

Samarbejdspartnere
Frivillige og foreninger i Mariagerfjord

Link
Officiel hjemmeside Frivillig Fredag
Støttematerialer fra Frivilligcenteret

- Foreningsoversigt - Opslag om sociale foreninger

- Foreningsoversigt - Opslag om sociale foreninger
Projekttype
WEB tjeneste, selvhjælp

Formål
Formidling af kontakt til frivillige sociale sociale organisationer, foreninger, rådgivninger, væresteders mv. med oplysning om hvilke formål og tilbud der er.
Social Vejviser er et kig ind i den frivillige sociale verden og aldrig et endeligt overblik. Så mangler din forening eller dit tilbud, så sig endelig til. Eneste krav er at det er frivillige der hjælper.

Indhold
 • Emenopdelte oversigter
 • Kontaktoplysninger og støttemuligheder

Samarbejdspartnere
Frivillige og foreninger.
Oversigten opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
foreningsoversigt

Projekter på standby

- Socialministeriet "Frivillige Sociale Mentorer"

- Socialministeriet
Projekttype
Mentor

Formål
At støtte unge imod fastholdelse i eller på vej til uddannelse

Indhold
 • Frivillig mentor støtte>/li>

Frivillig
Frivillige der tilknyttes projektet gennemgår et forløb på 1 aften, hvor de bliver klædt på til opgaven.

Samarbejdspartnere
Ungeenheden i Mariagerfjord

Link
Materialer

- De unges ældreklub

- De unges ældreklub
Stoppet
Skal op og køre igen
Projekttype
Venskab

Formål
Aktiviteter lavet for ældre af unge, som de unge nu en gang vil lave dem.
Sigtet er at skabe en ældreklub på hvert plejecenter i Mariagerfjord kommune,

- Kom videre Mand - selvhjælp for mænd

- Kom videre Mand - selvhjælp for mænd
Projekttype
Selvhjælp

Formål
Et GRATIS tilbud til mænd, der vil videre.
Vi tilbyder et nyt fælleskab 1 gang om ugen for 8 mænd i 8 uger.
Er du ramt, eller på vej til skilsmisse, arbejdsløshed eller stress, får du i gruppen værktøjer til at komme videre.

Indhold
Kom Videre Mand vil du kunne opnå:
 • Få nyt fælleskab en gang om ugen
 • Finde fokus og holde fast i det
 • Få overblik over situationen og se nye muligheder
 • Få ny energi til at komme videre
 • Få en god snak med andre i samme situation som dig

Frivillig Coach/gruppeleder
Er helt almindelige mennesker med et overskud i livet til at ville deltagerne.
Du gennemgår et kursusforløb med viden om forløb og mennesker der mødes i en for dem svær livs situation.
Du binder dig til 8 gange i 8 uger med et hold på 8 mænd.

Forud klæder vi dig på til opgaven. Der skal afsættes tre korte weekender til dette, og kursus kan ligge i hele Danmark.

Samarbejdspartnere
Et projekt i samarbejde med FriSe, Frivilligcentre og Selvhjælp, hovedorganisation for Frivilligcentre i Danmark.

Link
kom videre mand

Projekter afsluttede

- TrygFonden "Du er ikke alene" - Selvhjælp 13-18 år

- TrygFonden
Projekttype
Selvhjælp, Venskab

Formål
Selvhjælpsprojektet ”Du er ikke alene” skal mindske unges mistrivsel, således at milde former for psykiske lidelser ikke udvikler sig til svære psykiske lidelser, som både vil påvirke den unges sociale liv og på længere sigt have stor indflydelse på evt. frafald fra uddannelse og fremtidige job.

Indhold
 • Selvhjælp for børn & unge
 • Selvhjælp/kurser for forældre/pårørende
 • Aktivitetsklub med fokus på fællesskab, aktiv deltagelse og at bygge bro ud til foreningslivet.

Frivillig
Frivillige der tilknyttes projektet gennemgår et forløb på 1-2 aftner, hvor de bliver klædt på til opgaven.
Frivillige vil skulle forelægge en ren børneattest.
Konkrete opgaver, hvor der arbejdes sammen parvis:
 • Lede selvhjælpsforløb, koordinere, sikre lighed og at alle er med.
 • Lede mødesteder for børn og unge
Samarbejdspartnere
Røde Kors
Folkekirkens Familie støtte
Broen Mariagerfjord

Link
UngeNETværk
Materieler fra projektet

- NUMF

Kører i eget regi
af unge
Projekttype
Venskab - Integration

Formål
Projektet er en videreførelse af DFUNK, efter det blev lukket ned af landsorganisationen.

- Børn på alderdomshjem

Henlagt ind til videre
Projekttype
Kernedrift

Formål
At give en oplevelse på tværs af generationer under Corona nedlukning på plejecenter.

Sponsorater
Ingen


Læring og udarbejdet materiale
Der er ikke udarbejdet materialer til indsatsen, som alene stod på nogle få timer op til jul.

Vigtige elementer i projektet, som bestemt skal fastholdes:
 • Børnehave på plejecenter.

- Det Obelske familiefond "Støttegrupper" (2015-19)

- Det Obelske familiefond
Lagt på hylde.
Lav tilgang af nye borgere
Projekttype
Selvhjælp

Tidsramme
1. september 2015 - 31. juli 2019

Formål
Forløbet skal give de nytilkomne en forståelse af det danske samfund og kultur, således de er i stand til at agere i den nye kultur. Projektet er et selvhjælpsprojekt, hvor samtale på tværs omkring et oplæg skal danne grobund for ståsted for den enkelte deltager.

Indhold
Emnerne justeres løbende gennem projektet.
 1. Start
 2. Dansk økonomi, bank og forsikring
 3. Læge, tandlæge og sundhed, koste & gratis
 4. Samfundets opbygning (kommunal/region/FT/integrationsråd)
 5. Rettigheder, med lov, politi og magtforhold
 6. Tværkulturelt møde
 7. Dansk kultur
 8. Skole og børnepasning
 9. Jobsøgning, med forhold i og omkring arbejdsplads
 10. Afslutning
Samarbejdspartnere
 • Det Obelske Familiefond har støttet økonomisk
 • Røde Kors
 • Kvindecafe Hadsund
 • Cafe Netværk Hobro
Frivillige indgår som gruppeledere, hvor de er to på hvert hold af 5-10 personer.
Gruppelederne er klædt på af Frivilligcenteret.

Link
Uddannnelsesbeskrivelse
Projektevaluering og læring

Støttematerialer
Se i Materialebox, under Kultur på dansk.

- TrygFonden "Netværksfamilie & foreningsven (2015-18)"

- TrygFonden
Overtaget af Røde Kors
Projekttype
Venskab - Integration

Afsæt
Vi tror på en hel integration omfatter deltagelse i foreningslivet. Vi tror på at det er gennem foreningslivet netværk hurtigst opbygges. Vi ved at det er gennem netværk ansættelser sker.

Formål
Projektet ”Netværk og frivilligdeltagelse” er en del af en større projektstrategi, hvor tillid og netværk er i centrum for en frivillig indsats over for skrøbelige og isolerede flygtninge og indvandrere, som har været bosiddende i Danmark i en længere periode eller for nyligt er ankommet til Danmark. Projektet ”Tillids- og netværksbaseret integration i et frivilligt regi” bygger på en helhedsorienteret styrkelse af den frivillige integrationsindsats i Mariagerfjord kommune. Dette ud fra to centrale problemstillinger, som vi igennem interviews med indvandrere, flygtninge og fagfolk i kommunens jobcenter har identificeret, at isolerede og sårbare flygtninge og indvandrere særligt kæmper med at overkomme.

Samarbejdspartnere
 • Røde Kors Hadsund
 • Mariagerfjord kommune
 • Forenignslivet
 • Frivillige
Link
Foreningsven, en film om støtte til nye medlemmer i foreningen
TrygFonden Proejktevaluering

Læring og udarbejdet materiale
Der ligger en udfordring i at involvere borgere der har betalt for at gå til idræt i frivillig socialt arbejde. Det er en respekt der skal være opmærksomhed omkring, og findes andre veje til.
At skabe et samtalegrundlag og afklaring af interesser mm. er vigtigt når der skal skabes relationer.
Læs mere i projektevalueringen, der er link til ovenover.

- Vælgermøde "for Nydanskere 2017"

- Vælgermøde
Afviklet
OKT 2017
Beskrivelse
Et vælgermøde tilrettelagt for nydanskere, hvor stort set alle opstillede partier mødte op med deres vision for den fremtidige kommune.
Der mødte knap 30 personer op, og arrangementet var delt over to emner.
Som en jopurnalist sagde på et tidspunkt, "Det er godt nok et anderledes vælgermøde", med henvisning til at der var en livlig debat. Både i forhold til de fremmødte, men sandelig også på tværs i panelet.
Flere af paneldeltragerne sagde at "Her lærte jeg noget nyt". Så informationer gik begge veje under arrangementet.
Efter arrangementet skrev Nordjyske en artikel på knap to sider om arrangementet, og ihobro.dk tog billeder.

Samarbejdspartnere
Rådet for etniske minoriteter
Sprogskolen Hobro
Cafe Netværk, Hobro

- Frikort 18+ ""

- Frikort 18+
Henlagt ind til videre
Projekttype
Tilskuds pulje

Formål
At give nydanskere mulighed for at opleve det danske foreningsliv, og ikke fravælger det af økonomiske årsager.
At understøtte ressourcesvage nydanskere i at kunne deltage i fritidslivet, som en støtte til den personlige og sociale udvikling.

Sponsorater
Sparekassen Hobro Fonden


Læring og udarbejdet materiale
Projektet burde være lagt fra 25 år, og ikke 18 år, da kommunen havde et lignende tilbud der gik til 25 år.
Projektet var en vigtig del af andre projekter, der gjorde nydanskerne med ders forholdsvis stramme økonomi med integrationsydelse derved kunne deltage i foreningslivet.

Vigtige elementer i projektet, som bestemt skal fastholdes:
 • Pengene blev udbetalt til foreningen direkte.
 • Ansøgeren skrev under på at papiret var gennemgået med ansøgeren.
 • Foreningen forpligtigede sig til at orientere om foreningslivet.
Arbejdspapir til ansøgning

- Integrationsministeriet "Ligeværdig demokrati og medborgerskab uden etniske skel (2016-17)"

- Integrationsministeriet
Stoppet
Projekttype
Integration

Formål
At afprøve, undersøge og fremdrage hvilke metoder og modeller, der kan anvendes for at fremme deltagelse, og ikke mindst skabe den dybere forståelse for betydningen af, at deltage i de demokratiske processer, i den nye kulturelle tilværelse i Danmark for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herefter kaldet ”nydanskere”.
Projektet skal sikre et særligt fokus på inddragelse af kvinder, som ses længere tilbagetrukket i Mariagerfjord kommune, men også mænd skal naturligt inddrages.
Projektet skal sigte på væsentlig inddragelse af nydanskere i demokratiske fora, og sigte på det ypperste mål, en opstilling til kommunalvalg 2017.

Projektet skal også sigte på nedbrydelse af fordomme og barriere i eksisterende foreninger for at medinddrage nydanske borgere.

Der sigtes på helhedsorienteret integration, der alene skabes med ligeværdig indflydelse i lokalsamfundet for nydanskere gennem medindragelse i de lokale demokratiske fora, i en ligeværdig forståelse og fordomsfri tilgang fra begge parter.

Projektet sigter på at nå de nydanskerne, der lever en tilværelse uden megen indflydelse og tilknytning til nærdemokratiet i eksempelvis de institutioner/forening, som de, eller deres børn, er tilknyttet.

I projektet søges nedenstående belyst, afprøvet og gennemført i kronologisk rækkefølge:
 • Underbygget undersøgelse lokalt af hvilke barrierer, der gør at nydanskere afholder sig for deltagelse i lokale demokratiske styrende processer.
 • Underbygget undersøgelse lokalt af hvilke barrierer, der er hos de lokale demokratiske fora iht. inklusion af nydanskere, særligt i bestyrelsesarbejde, eks. skole/børnehave bestyrelser, lokalepolitiske partiers bestyrelser, byråd, foreningers bestyrelser og medarbejdsudvalg på arbejdspladserne.
 • Udvikle en model for ”best practice” for hvordan lokale bestyrelser i Mariagerfjord på bedst mulig vis kan inkludere nydanskere i deres bestyrelsesarbejde, herunder overkomme potentielle barrierer ved at inddrage de nye borgere i bestyrelsen, på baggrund af undersøgelserne i projektet.
 • Oplysning gennem møder, seminarer og foldere rettet mod de demokratiske fora, således der udbredes større kendskab til inklusion af nydanskere i de lokale frivillige og demokratiske bestyrelser, politiske partier, forældreråd mm. Her under et oplysende sigte på betydningen af inddragelse af de nye borgere, der er omkring deres individuelle virke.
 • Udvikle en strategi, metode og model for, hvordan nydanskere nås og motiveres for deltagelse i de lokaldemokratiske fora.
 • Oplysning gennem møder, seminarer og foldere for nydanskere i målgruppen, således der udbredes større kendskab til bestyrelsesarbejdet i de lokale frivillige og demokratiske bestyrelser, og gives en forståelse for væsentligheden af selv at være med i en bestyrelse, eller som minimum interessere sig for processerne omkring det demokratiske virke.
 • Udvikle og gennemføre praktikforløb for nydanskere i eks. skole/børnehave bestyrelser, lokalepolitiske partiers bestyrelser, byrådsarbejdet, foreningers bestyrelser og medarbejdsudvalg på arbejdspladserne, hvor der tilknyttes en personlig mentor, som er et fungerende bestyrelsesmedlem/byrådsmedlem, der informerer og medtager Nydanskere til bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter.
 • Udvikle og afprøve en metode, som gør at nydanskere fastholdes og motiveres til at stille op til de kommende demokratiske valg i de lokale bestyrelser med udarbejdelse af personlige mål/delmål. Her under deltagelse i og omkring de politiske processer samt personlig plan og mål for opstilling til kommunalvalg 2017, samt skolebestyrelsesvalg 2018.
 • På sigt er målet, at flere nydanskere indgår i de lokale demokratiske fora, der er omkring deres nye placering i Danmark. Gennem projektperioden sikres det, at der også efter endt projektperiode afholdes seminar for nydanskere omkring vigtigheden af at deltage i foreningslivet og demokratiske fora, gennem inddragelse af nydanske foreninger integrationsråd m.fl.
 • Opbygning af en base, der kan bære projektets model og frugtbare metoder og viden videre ud over projektperioden, med udbredelse både intern og ekstern i forhold til Mariagerfjord kommunes geografi.
 • li>

Samarbejdspartnere
Integrationsrådet Mariagerfjord kommune
Cafe Netværk
FrivilligeLæring og udarbejdet materiale

- IT support "Til personer uden for arbejdsmarkedet"

- IT support
Henlagt
Projekttype
Foreningsstøtte

Formål
Et tilbud til foreninger, pensionister, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og nydanskere med støtte til det der volder bøvl.

Indhold
Støtten er tilgængelig hver tirsdag kl. 9-14 i Frivilligcentrets lokaler, og gives af to IT support elever.
Der gives hjælp til følgende:
 • Køb og råd
 • Fejlretning
 • Installation af legalt software
 • NemID
 • e-boks
 • Og meget andet

Vi udfører ikke egentlige reparationer og udstyr ejet af andre end foreninger og personer uden for arbejdsmarkedet kan ikke påregne hjælp.

Samarbejdspartnere
Tech College Aalborg


Læring og udarbejdet materiale
Projektet viste sig ikke at have den store effekt, og der blev for megen spildtid omkring de lærlinge som bistod med støtte.
Derfor blev projektet lagt på hylden ind til videre.

- Propa "2016"

- Propa
Kører i eget regi
Projekttype
Patient- & pårørende forening

Formål
Lokal forankret forening for Mariagerfjord, der giver plads til dialog om sygdommen Prostata, og de udfordringer der er med den.
Frivilligcentret hjalp, i samarbejde med Sundhedshuset, med opstart af en lokal forening for prostatapatienter og pårørende.

Projektdeltagere
 • ProPa
 • Frivillige
 • Prostata patienter og deres pårørende
Link
Prostata kræft foreningen - PROPA

- Socialministeriet "Frivillige Sociale mentorer 2014-16"

- Socialministeriet
Stoppet
Projekttype
Støtteforløb

Afsæt
Unge under - eller på vej til - uddannelse falder fra på grund af små detaljer, som pludselig virker uoverskuelige, og gør de unge ikke formår at se vejen uden om.

Formål
At fastholde unge i, eller på vej til uddannelse med tilknytning af frivillig social mentor.

Samarbejdspartnere
 • Mariagerfjord kommune
 • Røde Kors Hadsund
 • Frivillige
Link


Læring og udarbejdet materiale

- Fødselsdagspatruljen "2014"

- Fødselsdagspatruljen
Overtaget af Røde Kors
Projekttype
Venskab

Formål
Hvert barn har ret til en fødselsdag, og her rykker unge ud med tema, påklædning og det der skal til for at børn sikres en god fødselsdag, som der ikke var råd til, eller mulighed for.

Indhold
Der holdes fødselsdag over tre temaer:
- Agent
- Princesse
- Cirkus

Samarbejdspartnere
Projektet er udarbejdet i samarbejde med Røde Kors Hadsund, der nu har overtaget projektet med Frivilligcentret som partner.

- DFUNK "2014"

- DFUNK
Kører i eget regi
af unge
Projekttype
Venskab - Integration

Formål
DFUNK er en landsdækkende ungdomsorganisation, der skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Igennem sociale aktiviteter engagerer vi unge flygtninge i foreningslivet, styrker deres kompetencer og ressourcer og hjælper dem med at etablere netværk med andre unge. Vi bidrager til den demokratiske debat om flygtninge ved at formidle viden og sætte ansigt på de mennesker, det drejer sig om

Samarbejdspartnere
Unge studerende

Link
DFUNKFrivilligcentrets opgave
Projektet var en del af et andet projekt med aktivering af unge i ungdomsuddannelser, hvor vi fandt DFUNK sdpændende, og det lykkedes os at starte en lokal afdeling af DFUNK i Hobro.
Frivilligcentret servicerer stadig projektet og medvirker til at sikre tilgang af nye frivillige.

- Den kreative stue "2014"

- Den kreative stue
Stoppet
Projekttype
Venskab & socialt samvær

Formål
En social cafe med formål at skabe et sted at mødes for dem, der står uden for arbejdsmarkedet, eller som sådan savner noget at mødes med.
Det kan f.eks. være:
 • Førtidspensionister
 • Arbejdsløse
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Andre i kanten af arbejdsmarkedet
Deltagere
 • Tre koordinatorer driver cafeen.
 • Hobro Medborgerhus lægger lokaler til.
 • Frivilligcenter Mariagerfjord står bag og håndterer økonomi.
Frivilligcentrets opgave
Første cafe projekt som desværre døde hen.

Frivilligcenter Mariagerfjord
Kirkegade 4
9560 Hadsund
center@fcmf.dk
Tlf. 61 51 38 68

CVR 35 15 58 99

Åbningstider
Mandag kl. 09.00-12.00
Onsdag kl. 09.00-12.00
Fredag kl. 09.00-12.00
OG altid efter aftale