Økonomiløsning komplet

Det skal være nemmere at være frivillig, og økonomiområdet er her af stor betydning.
Frivilligcenter Mariagerfjord tilbyder, som en medlemsservice, at håndtere betalinger, bogføring af bilag og revision her af, med afsæt i et indbetalt beløb på vegne af frivillige.

Formål og baggrund

Formålet med medlemsservicen er at yde støtte til foreninger/grupper, der er udfordret omkring økonomi og håndteringen her af.
Administrative omkostninger tynger, og arbejdet er ikke altid det, der er størst interesse for blandt frivillige. Det problem vil Frivilligcenteret gerne medvirke til at minimere.

Der er tilstræbt en model, hvor hver enkelt forening/gruppe kan fortsætte med det de synes er sjovt, hvor økonomistyring næsten er uændret, men løftes af administrativt af Frivilligcenteret.

Kom nemt omkring

Frivillige behøves ikke

 • Oprette bannkonto
 • CVR nummer

Frivilligcenteret håndterer

 • Betaling af overleverede bilag
 • Bogføring af bilag
 • Revision af begføring
 • Støtte til søgning af eks. §18 & §79 midler

Samarbejdets form

   • Afsæt er en partnerskabsaftale som den formelle del.
   • Frivilligcenter håndterer betalinger af bilag samt bogføring og revision af samme.
   • Frivillige fortsætter uændret daglig drift med planlægning, gennemførelse mm.
   • Indbetalinger skal ske i forholdsvis store rater, og ikke en masse småbeløb.
   • Udbetalinger sker månedlig, med mindre det er et større beløb, eller tale om betalingsfrist.
   • Frivilligcenteret har rådighed over pengene på egen konto.
   • Bogføring sker på særskilt konto, og revideres samlet som en del af Frivilligcenterets regnskab.

Hvem kan deltage

 • Sociale foreninger/grupper der ER eller bliver medlem af Frivilligcenteret.
 • Har en samlet håndtering på 15-25 bilag årligt, og en økonomi under kr. 10.000,- årligt.
  Beløbsgrænsen kan aftales at være større, men kan give særlige tillæg til aftalen.

Begrænsning

Frivilligcenteret forbeholder sig ret til både at sætte i kø, afvise, begrænse og stoppe i et samarbejde.

   • Sætte i kø, såfremt kapaciteten ikke er der til samarbejdet.
   • Afvise, såfremt der er forhold der ikke kan løftes.
   • Begrænse, såfremt noget kan løftes, eller der skal særlige forhold til for at opgaven kan løftes.
   • Stoppe, såfremt der i samarbejdet viser sig forhold der ikke kan løftes, eller passer ind i modellen.

Alt sammen noget, der drøftes tæt sammen med frivillige før og under samarbejdet.
Såfremt der bliver tale om et stop, vil det altid ske i en respektfuld overdragelse.

Ressourcekrævende regnskaber

Kan komme på tale ud fra særlig aftale om omfang og samarbejdsform.
En aftale her vil blive afhængig af en pris for samarbejdet.

Hvad koster det?

Afsæt er GRATIS.
MEN belastes Frivilligcenteret over normalt, kan der komme et administrativt gebyr på tale.

Link

A4 flyer
Aftalepapir
Vejledning til aftalen
Håndtering af Frivilligcenteret

Kontakt

Sens os en email her