Skip to main content

Økonomiløsning komplet

Frivillig kan fokusere og brænde for det der er sjovt
Frivilligcenteret løfter det kedelige med regnskab, betalinger og konto til pengene.


Forpligtigelse - Frivillige

Foreningen står for daglig drift med planlægning, gennemførelse mm. og har fulde ansvar for forbrug.
Bilag for betaling/refusion sker med afsæt i gyldige danske bilag på køb i Danmark.
Ansvar for at forbrug følger retningslinjer for donation/formål.

Forpligtigelse - Frivilligcenter

Betaler/refunderer, op til det beløb, der er sat i varetægt af Frivilligcenteret.
Fører regnskab og sikrer revision i henhold til omfang, som del af Frivilligcenterets regnskab.
Frivilligcenteret hæfter alene for det beløb, der er stillet i varetægt og kun håndtering af beløbet.

Nemmere at være frivillig

NUL papirer (ud over bilag)

  • Oprette bankkonto
  • CVR nummer
  • E-boks

Mod betalingskort gebyr kan også håndteres:
Der udskrives liste over indbetalere til frivillig, og Frivilligcenter trækker pengene over på konto som et beløb.

  • Kontingent
  • Entre til aktiviteter

Samarbejdsform

Formelt er afsæt er en partnerskabsaftale. I praksis laver i aktiviteter mm. som i plejer.
Bilag skal være afgrænset i henhold til aftale.

Partnerskab er for frivillige, der helt vil slippe for bank, e-boks, CVR og andet papir.
Bogholderi er for frivillige, der har egen konto og fører regnskab i opdelte konti.

Hvem kan deltage

Alle frivillige der laver aktiviteter til andre, og har et begrænset antal bilag.
I behøves ikke være en forening, blot der er en kontaktperson til aktiviteten.

Hvad koster det

GRATIS
MEN belastes Frivilligcenteret over normalt, kan der komme et administrativt gebyr på tale.