Skip to main content

Private fonde

Oversigt over de puljer, som de fleste foreninger kan arbejde med.

Der ligger penge til mange ting, men det kræver forberedelse.
Sørg for, inden du søger, du er skarp på følgende:

  • Hvad skal der bruges penge til?
  • Hvem kan eventuelt støtte?
  • Hvem kan der samarbejdes med i udførelse af projektet?
  • Er der andre der kan/vil give penge til projektet?
  • Har du et realistisk budget?
  • Udarbejdelse af en ansøgning, hvor nogen fonde/puljer kræver særligt skema.
Elro Fonden

Udlodning vil som hovedregel blive givet til anlæg dvs.fysiske ting.
Desuden kan der gives støtte til særlige arrangementer og projekter.
Der vil kun undtagelsesvis blive givetstøtte til drift.
Der gives ikke støtte til formål, der er en åbenlys offentlig opgave.
Udflugter, studieture og fester gives der ikke støtte til.

Ansøger skal have væsentlig tilknytning til Elro's tidligere forsyningsområde, der bl.a. omfatter Mariager og Hadsund.

Link
Elrofonden
Ansøgningsskema

Sparekassen Danmark Fonden Hobro

Har udloddet midler fra få tusinde til 1,5 mill.

Konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
- Organisationer
- Foreninger
- Selvejende institutioner
- Sygehuse
- Plejehjem
- Gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt

Navneskifte i 2020 fra "Sparekassen Himmerlands Fonden"

Link
Jutlander Fonden Hobro
Ansøgningsskema

Fonden Himmerland

Fonden Himmerland støtter almennyttige formål i forsikringsselskabets virkeområde.
Stiftet af forsikringsselskabet Himmerland på sin 100 års fødselsdag i 1988.
Fonden støtter meget bredt, og gennem årene har mange idrætsforeninger, kulturaktiviteter, kulturhuse og lokale foreninger nydt glæde af fondens donationer.
Donationerne ligger typisk mellem 10-25.000,-

Der ligger et on-line ansøgningsskema på hjemmesiden, der skal udfyldes.

Link
Fonden Himerland
Ansøgningsskema

Røde Kors fonden

Røde Kors fonden uddeler kun i gamle Hobro Kommune område til institutioner, folkelig forankrede grupperinger (foreninger & selvorganiserede), hjemmeboende ældre og handicappede samt enkeltpersoner.

Der uddeles i april og oktober måned, dog kan mindre ansøgninger behandles løbende.

Røde Kors Fonden Hobro
Ansøgningsskema

Svend Nielsen og Herdis Mygind fond

Ny fond stiftet med 50 millioner i efteråret 2018.
Kalder til første uddeling i begyndelsen af 2019
Fondens væsentligste aktiviteter er at støtte almennyttige formål - herunder blandt andet idræts- og fritidsaktiviteter i Mariagerfjord Kommune
Forventer at uddele mellem 1-5 millioner hvert år.

Link
Nielsen og Mygind fond
Ansøgningsskema

Velux Fonden - Aktive ældre

VELUX FONDEN opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.
Fondens bevillinger til aktive ældre favner bredt. Individuelle ældre og grupper af ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive), der udfører samfundsnyttige aktiviteter, kan søge om midler fra fonden.

Der ligger en rigtig god vejledning på deres hjemmside.
Der er ingen ansøgningsskema.

Link
Velux Fonden
Ansøgningsskema

Fritidspuljen
Hvem kan søge
Børn og unge i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager den lave integrationsydelse, der blev indført pr. 1.september 2015.

Støtte til
Kontingent og udstyr

Link
Fritidspuljen
EU midler

EU midler er nogle af de offentlige midler der ligger til rådighed, og lokalt er det særligt LAG midlerne.
Det anbefales at sikre der er en resurseperson i foreningen, der har erfaring med ansøgninger og afrapportering, samt det opfølgende regnskab.

Frivilligcentret har endnu ikke erfaring med EU midler, og har valgt at se tiden an før en eventuel involvering, men der er erfaring omkring håndtering af EU midler blandt de ansatte.

Link
Ansøgning til oplysning
LAG himmerland
Finansiering fra EU

Legathåndbogen
En oversigt over fonde og legater som er gratis at bruge.
Se mere her

Foreningstilskud
En oversigt over fonde og legater som Mariagerfjord kommune har købt adfgang for alle foreninger i Mariagerfjord, og der tilmeldes via nedenstående link.
Tilmeld her

At søge penge til projekter krøver omtanke, omhu og tid.
Det behøves ikke at være en videnskab, og er der tale om mindre beløb udviser listen ovenover et par gode muligheder.

Kan I forklare hvad det er I gerne vil have lavet er I godt på vej.
Beskriv projektet og tag stilling til hvem der kan hjælpe fysisk med opgaven, hvem der også kan støtte med penge eller hjælp. Nogle gange kan en lokal butik eller håndværker måske give noget eller et nap med i opgaven. Både frivillige og lokale bidragsydere er en del af projektets finansiering, og gør det lettere at overbevise en fond om at det i vil ikke bare er jeres vilde ide.

Frivilligcenteret hjælper gerne med at forme ide og tanekr i retning af en ansøgning. Resurser til at skrive en ansøgning har vi ikke, men over en times tid med råd og vejledning kan vi sammen nå langt. Så hør bare om ikke også I kan få hjælp gennem Frivilligcenteret.