Frivillig

Dem der kan har også pligten, og dem der vil kan også være med

Frivillige opgaver
Frivillig Samtale
Mødesteder
Foreningsoversigt
Frivillig fortællinger
Betydning
NETværk
Frivillig i FCMF
Frivillig Håndbog
Aktivitet/NETværk
Mariagerfjord

 


Forklaring til ovenstående :

 

Frivilligjob
Vejen til nye friivillige går gennem Frivilligjob. Frivilligjob er sted et, hvor frivillige opgaver annoncerres. Her kan din foreninnig slå et opslag op, med en beskrivelse af den eller de frivillige opgaver, foreningen efterspørger. Medens dem, der ønsker at være frivillige  istedet kan søge/svare på foreningens opslag af frivillige opgaver. HUSK altid at afgrænse din søgning til det du brønderr for, herunder geografi til Mariagerfjord. 
Har din forening problemer med beskivelsen af den annonceres frivillig opgave. Støtter og hjælper Frivilligcenteret med det.

 

Frivillig samtale
Har du et ønske om, at blive frivillig i en forening. Du har måske en idé til, hvad du gerne vil, men er i tvivl om hvor du kan hjælpe til og med hvad. Eller måske er du bare blank. Uanset hvad, så tager vi på Frivilligcenteret gerne en samtale med dig  - For der er altid plads til den der vil, så vi i fællesskab kan drøfte muligheder der er. Vi på Frivilligcenteret ved noget om, hvad der sker rundt i Mariagerfjord Kommune. Så vi dermed kan få skabt en klarhed over, hvor meget du kan/vil involvere dig.

 

Cafe Frivillig
Er en sammenslutning flere cafeer, der har til huse i Frivilligcenteret, med hvert deres tema, som deltagerne samles om. Fælles for cafeerne er, at det er et mødested, hvor man kan mødes i andres samvær. Hvor alle mødes på lige fod, og hvor det fælleskabet der er i centrum. Mangler du eller har du en ide til et sted, hvor man uforplgtende kan mødes i andre samvær. Giver Frivilligcenteret  gerne råd og vejledning.

 

Foreningsoversigten 

Oversigt over de foreninger og grupper der er placeret i Mariagerfjord. Med en kort beskrivelse af, hvad de forskelligge laver, kontaktoplysninger samt i nogle tilfælde link til deres hjemmeside eller facebook.  I Mariagerfjord er der mellem 200- 250 foreninger/grupper, som vi i Frivilligcentret har valgt, at fordele på 19 forskellige katgoerier. Hvilket gør det lettere for dig, at finde den rigtige forening/gruppe.

 

Jeg er frivillig
De frivillige forælle. Her har du muligehed at læse om.  Hvad er det der får mennesker til at være frivillig? Mange er frivillige , men  sjældent af den samme grund. 

 

Betydning for andre
Blot en halv time om ugen, gør en stor forskel for andre. Ofte er det sådan, at de frivillig synes at det er "ingenting" de gør, men i det store hele gør de en kæmpe indsats, især for dem der nyder af det. 

 

NETværk
Når frivillige netværker om fælles indsatser sker der stor udvikling.
Invitation til samarbejde mellem frivillige om specifikke emner.
Der udsendes særskilt invitation til dem der arbejder med emnet i hvert tilfælde, og tilmelding sættes op i kalenderen.
Er der et emne, du gerne vil vi tager op, så sig endelig til, og lad og se hvilke muligheder der er.

 

Projektide samarbejde
Frivilligcenteret hjælper dig gerne i gang, og afsæt er en drøftelse af hvad der skal til, for du kan lykkedes.
Frivilligcenteret har mange ideer der venter på at blive sat i gang, og måske er det dig, der kan løfte den i samarbejde med andre. 
HUSK det koster ikke noget at spørge.

 

Håndbog - frivillig
Frivillighåndbogen er tænkt, som et opslagsværk målrettet de ledere og medarbejder i Mariagerfjord Kommune, der i det daglige arbejder med frivillige.  Her kan de få et overblik over de forskellige retninglinier, der bl.a. knytter sig frivilligt arbejde. Samt den lovgivning man bør være opmærksom på, når der udføres frivilligt arbejde. Herunder den eller de teori/teorier, som knytter sig frivilligt arbejde.

Ønsker de yderligere information om håndbogen, kontakt gerne Frivilligcenteret. 

 

Kalender
I  kalenderen finder du Frivilligcenterets aktiviteter. Samt tilbud til de frivillige og foreninger.

 

Mariagerfjord
Velkommen til Mariagerfjord Kommunnes Fritidsportal. Er en portal frivillige foreninger. Det er mest idræt og kulturelle foreninger, du finder her  Mariagerfjord Kommune. 

 

Frivilligcenter Mariagerfjord - kontaktoplysninger under "Center"