Skip to main content

Sorg

5-8 deltagere, der mødes 10 gange med to gruppeledere.
Deltagelse er anonymt.
Sorggruppe tilbuddet er gratis.

Formålet med en sorggruppe

  • Forebygge psykisk mistrivsel og ensomhed.
  • Hjælpe/støtte borgere med at få et velfungerende hverdagsliv på trods af tab eller sygdomsforløb.

Hvem kan være med? 

  • Du er 18+ år.
  • Du taler og forstår dansk. 
  • Du er pårørende til en alvorligt syg eller har mistet en nærtstående (ven, familiemedlem, nabo osv.). 
  • Du kan både have mistet/er pårørende indenfor kort tid, men selvom du har mistet for flere år siden kan du stadig have gavn af at deltage i et gruppe forløb.
  • OBS. Du behøver ikke at bo i Mariagerfjord Kommune for at deltage i vores gruppe. 

"Jeg har lært at sorg ikke er efter en bog. Man kan ikke vide, hvornår ens egen sorg kommer og det er helt naturligt. Jeg har fået støtte fra de andre deltagere."
(Tidligere deltager)

“Man skal deltage, hvis man har lyst til at snakke og vende blikket indad. Det er et dejligt sted med tryghed.”
(Tidligere deltager)