Skip to main content

Sorg

Postkort sorg hjemmeside Sorggrupper i Frivilligcenter Mariagerfjord

Sorggrupper i Frivilligcenter Mariagerfjord
Frivilligcenter Mariagerfjord opretter sorggrupper i Mariagerfjord Kommune og materialet, samt kursuserne de frivillige har deltaget i er udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter. Sorggruppen består af 5 - 8 deltagere og der er to frivillige, som vil stå for gruppeforløbet. Gruppen mødes 10 gange og du vil være anonym. Sorggruppe tilbuddet er gratis. 

Formålet med en sorggruppe 

  • Forebygge psykisk mistrivsel og ensomhed. 
  • Hjælpe/støtte borgere med at få et velfungerende hverdagsliv på trods af tabet eller sygdomsforløbet.

Hvem kan være med? 

  • Du er 18+ år.
  • Du taler og forstår dansk. 
  • Du er pårørende til en alvorligt syg eller har mistet en nærtstående (ven, familiemedlem, nabo osv.). 
  • Du kan både have mistet/er pårørende indenfor kort tid, men selvom du har mistet for flere år siden kan du stadig have gavn af at deltage i et gruppe forløb.
  • OBS. Du behøver ikke at bo i Mariagerfjord Kommune for at deltage i vores gruppe. 

Det Nationale Sorgcenter 

Sorggrupperne er en del af et udviklingsprojekt, hvor Det Nationale Sorgcenter har biddraget med viden og erfaringer til koncptet. 

"Det Nationale Sorgcenter arbejder for at sorg ikke skal ødelægge livet – både gennem forebyggelse og behandling. Der er brug for at aftabuisere død og sorg, så sorgramte ikke skal opleve, at de står alene, når sorgen rammer. Hvis sygdom, død og sorg er noget vi taler om, så bliver det også lettere at hjælpe sorgramte og spotte dem, der har brug for mere specialiseret hjælp." (Det Nationale Sorgcenter: sorgcenter.dk). 

Aktiviteter: 

Sorgvejviser: Hjælp til at finde tilbud i hele landet. Link: https://www.sorgvejviser.dk/sorgtilbud/

Sorglinjen: Tale eller skrive med en frivillig. Ring til Sorglinjen alle ugens dage kl. 17-21 på Tlf. 70 20 99 03.

- OBS: Sorglinjen holder lukket alle lørdage i februar.

________________________________________________________________________________________________________________________

Viden om sorg 

Særligt belsatende hændelser kan have en negativ konsekvenser for både ens fysisk og psyke og herunder tilhøre tab af nærtstående og alvorlig syge familiemedlemmer. Sorg håndteres dog meget individuelt og afhænger af den situation, der er relateret til sorgens opståen. Derfor spiller netværk og social støtte en stor rolle i at forbygge disse mulige konskvenser. En del oplever at de får støtte fra familien, men de mangler ofte et socialt neværk, hvor de kan tale om ders tab eller sorg. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte os: center@fcmf.dk eller tlf. 61 51 38 68. Så tager vi en uforpligtende samtale om sorggruppen, hvis du har spørgsmål eller ønsker at deltage i en sorggruppe.