LMS, National

Foreningens formål er at give håb, støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til deres pårørende og andre interesserede. LMS arbejder både for de mange mennesker med en spiseforstyrrelse eller selvskade og for pårørende og andet netværk. Foreningen er landsdækkende med lokalafdelinger i København, Næstved, Odense, Sønderborg, Aarhus og Aalborg. LMS gennemfører årligt mere end 4.500 rådgivende og støttende samtaler og aktiviteter. LMS uddanner og vejleder desuden fagpersoner, politikere og andre interesserede til at håndtere problematikkerne omkring spiseforstyrrelser og selvskade. Ligesom foreningen afholder foredrag, workshops og andre aktiviteter i hele landet med deltagelse af flere tusinde mennesker hvert år. Over 300 frivillige medarbejdere bidrager til at udføre det vigtige arbejde i LMS. LMS’ formål er: At give den bedst mulige støtte, rådgivning og information baseret på nyeste praksis og viden til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade og til deres pårørende og andre interessenter At skabe synlighed og nedbryde tabuer ved at øge viden om og forståelse for spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager i samfundet generelt At vejlede, uddanne og informere fagpersoner, medier og politikere med henblik på at forebygge og opspore spiseforstyrrelser og selvskade At samle personer med spiseforstyrrelser og selvskade, pårørende, behandlere, det offentlige og andre interesserede til samarbejde At sikre fællesskaber for personer, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade. Herunder at støtte og oprette lokale aktiviteter og tilbud til målgrupperne LMS' visioner er: At skabe de bedste vilkår for mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende At nedbringe antallet af mennesker med en spiseforstyrrelse eller selvskade At sikre at den ramtes netværk i stigende grad bliver inddraget i sociale støtteaktiviteter og helbredelsesprocesser At øge vidensniveauet om, og forståelsen af, spiseforstyrrelser og selvskade i offentligheden generelt.

Se hvor du kan få hjælp på vores hjemmeside under fanen "Få hjælp".

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger