Ældresagen, National

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter. Vi baserer vores arbejde på viden og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige.

Hvem er vi?
I tal er vi:
720.000 medlemmer
216 lokale afdelinger landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet og blandt andet afholder arrangementer, kurser, foredrag m.m.
16.900 aktive frivillige
Et sekretariat i København med cirka 100 ansatte.
Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv: hvor personen er vigtigere end alderen hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det.
Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk.Hvad tilbyder vi?

Rådgivning
Som medlem kan du få gratis og uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål.

Social-humanitært arbejde
Har du fx brug for en besøgsven, motionsven eller pc-supporter, så er der hjælp at hente hos vores stab af frivillige.

Medlemstilbud
Som medlem får du rabat på fx forsikring, briller, mobiltelefoner, olie m.m. Du får også en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer.

Arrangementer
Deltag i arrangementer landet over eller i netop dit lokalmiljø.

Viden og udvikling
Vi laver undersøgelser og samler viden om livsbetingelser, ønsker og forventninger til fremtiden.

Medlemsmagasinet NU
Magasinet NU udgives seks gange om året og bliver sendt til medlemmer med posten.

Nyhedsavisen NYT
Avisen bliver udsendt sammen med medlemsbladet og rummer nyheder med perspektiv, overblik og analyser af den ældrepolitiske debat.

Address

  • Nørregade 49
    1165 København K

Contact

  • 33 96 86 86

Find os her