Sundhed & sygdom

Tilbud indenfor sundhed og sygdom

ABMS, National

ABMS - Anonyme borgere med smerter. For os der vil leve et godt liv til trods for smerter. AMBS er et anonymt og frivilligt fællesskab af borgere, der samarbejder om et godt liv til trods for smerter - på tværs af smerteproblematikker.

Addison Foreningen i Danmark, National

Addison Foreningen i Danmark er en landsdækkende patientforening, der henvender sig til alle med primært eller sekundært binyrebarkhormonsvigt.

ADHD foreningen, Hadsund

I ADHD-foreningen arbejder vi for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Adipositasforeningen, National

Landsforeningen for overvægtige arbejder både for mennesker med overvægt samt deres pårørende.

Alzheimerforeningen, Nordjylland

Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression, Kurser Mariagerfjord Kommune

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er for mennesker med symptomer på angst og/eller depression.

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression. Kurser for UNGE, Mariagerfjord kommune

Er du tit nedtrykt, bekymret eller nervøs? Forhindrer forstyrrende tanker dig i at sove? Har du svært ved at passe skole eller arbejde?

Autisme Nord, regional

AutismeNord er navnet på den nordjyske lokalforening af Landsforeningen Autisme.

Bloddonorkorpset Mariagerfjord

Bloddonorkorpset Mariagerfjord

Børnecancerfonden, National

Hos Børnecancerfonden arbejder vi for at hjælpe børn med kræft og deres familier.

Cystisk Fibrose Foreningen, Nordjylland

I har måske lige fået at vide, at jeres barn har cystisk fibrose. Det kan for mange være en hård oplevelse at få konstateret, at ens barn har cystisk fibrose. Det kan virke overvældende med alt det nye, med behandling, hospitalskontrol osv. Erfaringen viser heldigvis, at følelserne og det praktiske med tiden vil fylde mindre, og at der igen bliver plads til at leve et almindeligt familieliv.

Dansk Handicap Forbund, Himmerland

I en menneskealder har Dansk Handicap Forbund arbejdet for et liv med lige muligheder for alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Forbundet gør desuden sin indflydelse gældende i en række eksterne organisationer, råd og styrelser - både her hjemme og i seks ulandet.

Demensven, National

Alzheimerforeningen står bag initiativet Demensven med inspiration fra, og sparring med, Alzheimer's Society UK's initiativ Dementia Friends.

Den sociale skadestue, Aalborg

Alle kan få brug for en at tale med. Ensomhed, angst og samlivsproblemer er nogle af de ting, der får folk til at henvende sig til os.

Diabetesforening, Mariagerfjord

Arbejder for bedre livsvilkår for diabetikere

DLHM, Nordjylland

FORENING FOR PERSONER MED VARIG TALEFUNKTIONSNEDSÆTTELSE EFTER OPERATION ELLER STRÅLETERAPI I HALS- OG MUNDHULEOMRÅDET

EHS Foreningen, National

Støtte EHS (Electro Hyper Sencitivity) ramte. Arbejde for bedre information i samfundet omkring helbredsmæssige problemer som følge af elektrisk udstyr.

FAKS - Forening for kroniske smertepatienter

Foreningen af kroniske smertepatienter og pårørende. Faks er en patientforening, der bygger på aktiv selvbehandling. Det betyder det er medlemmerne selv der tager initiativ til arrangementer i foreningens regi.

Fighterne for livet, Hadsund

Nystiftet forening hvis formål er at tilbyde motion, aktivitet og socialt samvær for personer, der har eller har haft kræft.

Gigtforeningens Lokalgruppe Hadsund

Gigtforeningen har en lang række lokalgrupper i hele landet. Der møder vi dig, så tæt på din bopæl som muligt. Lokalgrupperne holder foredrag, laver netværks- og hyggemøder mv.

Gigtforeningens Lokalgruppe Hobro

Gigtforeningen har en lang række lokalgrupper i hele landet. Der møder vi dig, så tæt på din bopæl som muligt. Lokalgrupperne holder foredrag, laver netværks- og hyggemøder mv.

GUU-GUA kompleks autisme forening, Infoside

Foreningens formål er at oplyse om (GUU/GUA) Kompleks Autisme, skabe netværk, og forbedre forholdene for mennesker med disse diagnoser og deres pårørende.

Hjernesagen, Mariagerfjord og Rebild

Hjernesagen er en privat landsdækkende forening for mennesker, der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen, og for deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen Himmerland

Hjerneskadeforeningen arbejder for, at mennesker med pludseligt opståede hjerneskader, og deres pårørende, får den bedst mulige sociale støtte. Genoptræning, hjælpemidler, forebyggende arbejde.

Hjerteforeningen Mariagerfjord

Støtter forskning i hjerte-kar sygdomme.

Høreforeningen Mariagerfjord

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret.

Kardiologisk Syndrom X, National

Patienter med diagnosen: Det Kardiologiske Syndrom-X og Prinzmetal Variant Angina, samt deres pårørende.

Klub Mariagerfjord for parkinsonsramte og deres pårørende

Klub med cafe for parkinsonsramte og deres pårørende

Kom godt i gang, Hobro/Hadsund

Til dig der har behov for et lille skub til at komme i gang med motion og træning.

Kost og cancer, Infoside

Giver råd og forklaring om kost i forbindelse med en kræftsygdom.

Kroniske smerter - Lær at tackle kroniske smerter, Kursus Mariagerfjord Kommune

Lær at håndtere dine kroniske smerter.
Kurset er for dig, der har kroniske eller langvarige smerter.

Kræftens Bekæmpelse, Mariagerfjord

Rådgivning for alle der er berørt af kræft.

Landsforeningen Lev, Aalborg/Himmerland

LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede mennesker, samt deres pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

LMS, National

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Lungeforenings netværksgruppe Mariagerfjord

Lungeforeningens netværksgruppe Mariagerfjord holder til i Hobro og er for lungepatienter og pårørende. Selvom møderne fysisk bliver holdt i Hobro, er alle fra de omkringliggende områder meget velkomne.

Lungekor, Mariagerfjord

Lungekoret er et gratis tilbud for alle kommunes borgere med en lungesygdom.

Lær at tackle kronisk sygdom, kurser, Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune afholder løbende patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter". Samt afholder kurser for kroniske smertepatienter. 

ME info Foreningen for myalgisk encefalomyelitis, Infoside

ME info - Foreningen for myalgisk encefalomyelitis er en internetbaseret, landsdækkende, frivillig forening, med fokus på sygdomsbekæmpelse og oplysning og fremme af biomedicinsk forskning i ME.

Min Prinsesse Drøm

Velgørenhedsforeningen Min prinsesse drøm giver piger med livstruende sygdomme samt deres familier, et tiltrængt afbræk fra en hverdag, hvor der kan være langt imellem smil og glæde, med ønsket om at skabe lidt lys i mørket.

Misbrug - TUBA, Mariagerfjord

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug

 

Motion og Café, Hadsund

Motion og Café er for personer, der har eller har haft kræft.

Nordjysk Alkoholrådgivning, Infoside

Nordjysk alkoholrådgivning tilbyder anonym rådgivning til alle, der har problemer med alkohol, og pårørende til drikkende.

Ordblindeforeningen, Kreds Nordjylland

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering).

Osteoporoseforeningen, Nordjylland

Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Parkinsonforeningen, Nordjylland

Nordjyllands kreds har et aktivt lokalt klubliv, hvor parkinsonramte og pårørende mødes med andre, arrangerer sociale aktiviteter, foredrag og samvær.

Propa Lokalgruppe Himmerland

Propa lokalforening for prostatakræft ramte og pårørende

Psykiatrifonden, National

Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed hos danskerne.

Rundt om livet, Hobro

Rundt om Livet et et tilbud, der er målrettet sårbare borgere, som har behov for hjælp til en sundere livsstil. Sundhed, helbred og motion.

Røde Kors Hadsund

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel. Familienetværk, integrationsnetværk.

Så letter vi, Hadsund

Børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år.

Scleroseafdeling, Himmerland

Sclerose er en sygdom, hvor immunforsvaret går til angreb på nervecellerne i centralnervesystemet. Lovgivning, netrådgivning, foredrag/temaaftner, scleroselinien.

Smertedanmark

SmerteSagen er en interesseorganisation, som under navnet SmerteDanmark, blev stiftet på generalforsamling den 7. februar 2013.

Vi har skiftet navn til SmerteSagen i 2019, fordi vi synes dette navn siger mere præcist, hvad vores indsatser har fokus på.

Sundmand, Infoside

Infoside med focus på mænds helbred og sundhed.

Sygdom pårørende - Lær at tackle hverdagen som pårørende, Kurser Mariagerfjord

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, er for dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller nedsatte funktioner. På kurset lærer du at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på.

Ulykkeslinjen, National

Telefonisk professionel vejledning når ulykken rammer.

Ældre Sagen Arden

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.