Senior 60+

Tilbud/aktiviteter til 60+

Aktivitets klubbens Venner, Arden

Tilbyder forskellige aktiviteter til medlemmer af foreningen, bankospil m.m.

Aktivt ældreliv, National

Hjemmesiden er en del af indsatsen Aktivt Ældreliv, som er med til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre.

Alderdomshjemmets Venner, Hobro

Alderdomshjemmets venner er en støtteforening for beboerne på Hobro Alderdomshjem og evt. ægtefælde.

Arden Seniorer, Pensionistforening

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Astrup og omegns seniorklub.

Socialt samvær blandt medlemmer af SeniorKlub 9510 Astrup.

Biecentret, Hobro

Biecentret er et aktivitets- og kulturhus. Gymnastik, datastue, træværksted. I deres Træværksted og billiard deltager flest mænd, men kvinder er også velkommen.

Danske seniorer Rold-Vebbestrup-Doense

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Danske Seniorer, Hobro

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Danske Seniorer, National

Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner.

Danske Ældreråd, Infoside

Værdighed på den ældrepolitiske dagsorden

De gamles gård, frivillige Assens

Frivillige der hjælper på plejecentret ved forskellige arrangementer.

De glade vandrere, Rold

Gåture i naturen, hygge med kaffe, madpakke og kage.

Døstrup Ældrecenter

Mødested for både unge som gamle

Efterløns og Pensionistforening OVR, Oue-Valsgård-Rostup

Socialt samvær iblandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Efterløns og Pensionistforening, Klejtrup

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

EGV, ensomme gamles værn, National

Ensomme gamles værn arbejder for at forbedre vilkårene for socialt og økonomisk dårligt stillede ældre i Danmark.

Enggårdens Venner, Mariager

Aktiviteter for Enggårdens beboere.

Ensomhed - Folkebevægelsen mod ensomhed, National

Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Fristedet, Hobro

Formiddagsklub og cafe med forskellige former for underholdning for pensionister 50+

Humør Holdet, Døstrup

Gymnastik og socialt samvær for seniorer over 60 år.

Hvilsom Seniorklub

Socialt samvær blandt pensionister der er medlemmer af foreningen.

Kæden Hobro

Frivillige der tilbyder f.eks. besøgsven, bisiddere m.m.

Mandagscyklisterne

Cykling og socialt samvær

Mandagsvandrerne Hobro

Mandagsvandrerne mødes hver mandag året rundt og går tur sammen. Deltagerne er 60+

Mariager Senioridræt

Vi er en forening for "unge", der er blevet lidt ældre, og vores aktiviteter er tilpasset medlemmerne, som alle er over 50 år.

 

 

Mødestedets Venner, Assens

Mødestedet er et socialt samlingssted med åben adgang for alle.

OK Klubben Als

Socialt samvær for både mænd og kvinder. Sang, foredrag og film.

OK Klubben Hobro

Vores ønske er at sikre og videreudvikle vores velfærd, og skabe livsglæde og livsværdi – med særligt fokus på de grupper af ældre eller handicappede, der har brug for en større grad af omsorg.

Omsorgsklub, Oue- Valsgård

Socialt samvær for ældre og pensionister.

Omsorgsklub, Rostrup

Socialt samvær for ældre og pensionister.

Omsorgsklubben Vebbestrup

Alle efterlønnere og pensionister er velkomne.

Omsorgsklubben Visborg

Omsorgsklubben tilbyder socialt for ældre og pensionister.

Oue Idræt og Kultur

Mere info søges

Pensionist og Efterlønsklub, Assens

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistforening, Als - Øster Hurup

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistforening, Hadsund

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistforening, Hvam-Hvilsom

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistforening, Mariager

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistforening, Rørbæk-Grunderup-Stenild

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistklub Den kommunale, Hobro

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Pensionistklub, Onsild

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Senior-/omsorgsklubben Skelund

Socialt samvær blandt seniorer. Eftermiddagshøjskole og omsorgsklub.

Seniorer - Faglige seniorer Mariagerfjord

Faglige seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens medlemmer.

Seniorklub Landbrug, Hobro

Landbrugets seniorklub er for nuværende og tidligere landmænd.

Seniorklubben FOA, Hobro Mariagerfjord

FOA faglige seniorer i Hobro og Mariagerfjord.

Seniorklubben HK, Nordjyland

Seniorklubben for faglige seniorer i HK Nordjylland.

Seniorklubben i Skelund

En klub med forskellige aktiviteter for pensionister.

Seniorklubben Metal Himmerland, Mariagerfjord

Seniorklubbens  formål er at skabe og bevare medlemmers sociale netværk, som man mister når man forlader arbejdsmarkedet.

Seniorklubben, NNF Hobro-Års

Faglige seniorer fra NNF Hobro-Års.

Seniorsvømmerne, Hobro

Svømning for seniorer.

Skovgårdens Venner, Hadsund

Skovgården Venner er en støtteforening, der er stiftet af de frivillige Husvenner, der er tilknyttet Dagcentret på Plejecenter Skovgården.

Solgårdscenteret cafe og dagcenter, Arden

Solgårdscentrets dagcenter arbejder udfra de rehabiliterende principper. Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers interesser, resurser og kompetencer, som de har oparbejdet gennem et langt liv.

Solgavens Venner, Hobro

Solgavens Venner er en støtteforening for beboerne på Plejehjemmet Solgaven.

Støtteforening til Odinsgård, Hobro

Støtteforening til Odinsgård med formål at skabe liv på Odinsgård.

Telefonstjerne, Mariagerfjord

Telefonopkald som skaber tryghed i hverdagen for enlige ældre.

Telefonstjerner Arden

Telefonopkald som skaber tryghed i hverdagen for enlige ældre.

Tirsdagsklubben i Menighedscentret, Hadsund

At hygge om alle pensionister +60+70+80+90. Klubben har eksisteret i mindst 50 år. Lokaler stilles til rådighed af Hadsund Kirke.

Torsdagsklubben, Arden

At samle yngre og ældre til hyggelig sammenkomst, kortspil og udflugter.

Ældre hjælper Ældre, Hadsund

Ældre hjælper ældre tilbyder højtlæsning, aflastning m.m.

Ældre Sagen Arden

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Hadsund

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Hobro

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Mariager

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Mariagerfjord

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældresagen, National

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger