Støttegrupper & selvhjælp

Selvhjælp i grupper om konkrete problemstillinger

ABMS, National

ABMS - Anonyme borgere med smerter. For os der vil leve et godt liv til trods for smerter. AMBS er et anonymt og frivilligt fællesskab af borgere, der samarbejder om et godt liv til trods for smerter - på tværs af smerteproblematikker.

Ammenet

I januar 2017 blev Ammenet en forening. Vi ønsker at udvikle vores engagement i den frivillige ammehjælp ved at søge om fondsmidler til projekter, som skal styrke amningen i Danmark - det er der nemlig stort behov for. Vi glæder os meget til at arbejde på nye måder for at hjælpe!

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression, Kurser Mariagerfjord Kommune

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er for mennesker med symptomer på angst og/eller depression.

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression. Kurser for UNGE, Mariagerfjord kommune

Er du tit nedtrykt, bekymret eller nervøs? Forhindrer forstyrrende tanker dig i at sove? Har du svært ved at passe skole eller arbejde?

Angst - Foreningen, National

Mennesker med angst har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene om at have en angstlidelse, og det er vigtigt at få hjælp til at søge behandling. Angstforeningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til, og forståelsen for:
- ANGST
- STRESS
- FOBI

Bazen, Hadsund

Støttecentrene er for sindslidende, og tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt rummeligt fællesskab samt forskellige aktiviteter.

Blå Kors Rold Skov, Arden

Blå Kors Rold Skov er et bo- og behandlingstilbud, som behandler voksne med alkoholmisbrug. Her bor også mennesker, som har haft et langvarigt alkoholmisbrug. Blå Kors Rold Skov har desuden en afdeling for hjemløse.

Dansk Stalking Center, National

Dansk Anti-Stalking Forening har åbnet Nordens første specialiserede videns-, rådgivnings- og behandlingscenter med støtte fra OAK Foundation Denmark.

FAKS - Forening for kroniske smertepatienter

Foreningen af kroniske smertepatienter og pårørende. Faks er en patientforening, der bygger på aktiv selvbehandling. Det betyder det er medlemmerne selv der tager initiativ til arrangementer i foreningens regi.

Girl talk, National

GirlTalk.dk er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe unge udsatte piger mellem 12 og 24 år.

Hjerneskadeforeningen Himmerland

Hjerneskadeforeningen arbejder for, at mennesker med pludseligt opståede hjerneskader, og deres pårørende, får den bedst mulige sociale støtte. Genoptræning, hjælpemidler, forebyggende arbejde.

Konfliktløsning - Tal sammen, Aalborg

Konfliktløsning i parforholdet og derved forebygge skilsmisse og samlivsbrud.

Kroniske smerter - Lær at tackle kroniske smerter, Kursus Mariagerfjord Kommune

Lær at håndtere dine kroniske smerter.
Kurset er for dig, der har kroniske eller langvarige smerter.

Kvisten, Mariagerfjord

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende. Vi tilbyder individuelle gruppeterapi, individuelle terapiforløb, parterapi, samt foredrag og temadage.

Linien, National

Linien er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.

Livslinien, National

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu.

Lær at tackle kronisk sygdom, kurser, Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune afholder løbende patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter". Samt afholder kurser for kroniske smertepatienter. 

Mandecentret, Aalborg

Mandecentret giver gratis rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud.

Mødrehjælpen Aalborg

Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier i sårbare situationer med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning.

NEFOS, National

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Psykiatri - Bedre Psykiatri, Østhimmerland

Pårørende til psykisk syge.

Rusmiddelcenter, Mariagerfjord

Gratis og anonym rådgivning.

Skovgårdens Venner, Hadsund

Skovgården Venner er en støtteforening, der er stiftet af de frivillige Husvenner, der er tilknyttet Dagcentret på Plejecenter Skovgården.

Sorggruppe - Børn unge dødsfald i nær familie, Hadsund

For børn og unge, med mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.

Sorggruppe for Voksne, Hadsund

Sorggruppe for voksne.

Sorgvejviser

I Sorgvejviseren finder du en oversigt over gratis tilbud til sorgstøtte i Danmark, for efterladte der har mistet en nærtstående. Du kan klikke dig frem via geografi, alder og type af tilbud: kommunale og regionale tilbud, tilbud i organisationer og skoler, samt kirkelige tilbud.

Sygdom pårørende - Lær at tackle hverdagen som pårørende, Kurser Mariagerfjord

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, er for dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller nedsatte funktioner. På kurset lærer du at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger