National

Nationale- & hovedorganisationer

ABMS, National

ABMS - Anonyme borgere med smerter. For os der vil leve et godt liv til trods for smerter. AMBS er et anonymt og frivilligt fællesskab af borgere, der samarbejder om et godt liv til trods for smerter - på tværs af smerteproblematikker.

Addison Foreningen i Danmark, National

Addison Foreningen i Danmark er en landsdækkende patientforening, der henvender sig til alle med primært eller sekundært binyrebarkhormonsvigt.

Adipositasforeningen, National

Landsforeningen for overvægtige arbejder både for mennesker med overvægt samt deres pårørende.

Aktivt ældreliv, National

Hjemmesiden er en del af indsatsen Aktivt Ældreliv, som er med til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre.

Alkohol og Samfund, National

Alkohol & Samfund er landsdækkende og uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser.

Ammenet

I januar 2017 blev Ammenet en forening. Vi ønsker at udvikle vores engagement i den frivillige ammehjælp ved at søge om fondsmidler til projekter, som skal styrke amningen i Danmark - det er der nemlig stort behov for. Vi glæder os meget til at arbejde på nye måder for at hjælpe!

Angst - Foreningen børn med angst, National

Har dit barn angst? Eller er du bange for, at dit barn er ved at udvikle angst? Så er I ikke alene. I Danmark sidder der i gennemsnit to børn i hver folkeskoleklasse, som har angst. Det er alt for mange.

Angst - Foreningen, National

Mennesker med angst har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene om at have en angstlidelse, og det er vigtigt at få hjælp til at søge behandling. Angstforeningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til, og forståelsen for:
- ANGST
- STRESS
- FOBI

Behandl os ordentlig, National

Behandl os ordentligt er en NON PROFIT landsdækkende græsrodsbevægelse og den fungerer som enhver anden forening. Forskellen ligger kun i at vi har en styregruppe som udgør bestyrelsen. Vi er dannet pga. der i 2010 var nogle få som var utilfreds med de lediges vilkår og den måde man behandlede de ledige på. Foreningen blev hurtigt meget mere omfattende, da det viste sig at andre grupper af samfundet heller ikke blev behandlet ordentligt. Foreningen er ikke parti politisk og betales ikke af hverken erhvervslivet, fagbevægelsen eller partier. Vi kan ikke købes for at tie

Blå Kors, National

Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere og deres børn.

Bryd Tavsheden, National

Hos Bryd Tavsheden hjælper vi børn og unge, som oplever vold i deres hverdag, med at bryde tavsheden. Det er vigtigt at få sat ord på problemet, så man kan få hjælp til at stoppe volden.

Børnecancerfonden, National

Hos Børnecancerfonden arbejder vi for at hjælpe børn med kræft og deres familier.

Børns Vilkår, National

Børns Vilkår er til for at sikre, at alle børn i Danmark får den trygge barndom, som de fortjener. Børnetelefonen

CFSA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, National

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende støtte- og udviklingscenter. Vores formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark, og indsamle og formidle viden om civilsamfundet.

Dansk Flygtningehjælp, National

Humanitær landsorganisation

Dansk Stalking Center, National

Dansk Anti-Stalking Forening har åbnet Nordens første specialiserede videns-, rådgivnings- og behandlingscenter med støtte fra OAK Foundation Denmark.

Danske Seniorer, National

Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner.

Demensven, National

Alzheimerforeningen står bag initiativet Demensven med inspiration fra, og sparring med, Alzheimer's Society UK's initiativ Dementia Friends.

Den mobile retsshjælp, National

Den Mobile Retshjælp startede for et par år siden som et tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte. I dag er tilbuddet åbent for alle borgere, og andre der opholder sig i Danmark, uanset indkomst.

Den sociale retshjælp, National

Har du brug for gratis juridisk- eller gældsrådgivning?

EGV, ensomme gamles værn, National

Ensomme gamles værn arbejder for at forbedre vilkårene for socialt og økonomisk dårligt stillede ældre i Danmark.

EHS Foreningen, National

Støtte EHS (Electro Hyper Sencitivity) ramte. Arbejde for bedre information i samfundet omkring helbredsmæssige problemer som følge af elektrisk udstyr.

En af os, National

Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom.

Ensomhed - Folkebevægelsen mod ensomhed, National

Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Folkekirkens Nødhjælp, National

Vi arbejder for at hjælpe verdens fattigste til et værdigt liv, uden hensyn til tro, race eller politisk overbevisning.

Forbrugerrådets gældsrådgivning, National

Gældsrådgivningen tilbyder socialt udsatte gratis uafhængig rådgivning om gæld. Rådgivningen tager udgangspunkt i din konkrete situation og er 100% anonym.

Frelsens Hær, National

Humanitær organisation Frelsens Hær hjælper alle - uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning.

Girl talk, National

GirlTalk.dk er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe unge udsatte piger mellem 12 og 24 år.

Indvandrerrådgivningen, National

Indvandrerrådgivningen tilbyder gratis anonym rådgivning/vejledning over hele Danmark. Indvandrerrådgivningen er Danmarks største rådgivning i udlændingelovgivning og for indvandrere.

Julehjælpen, National

Hos julehjælpen formidler vi, med stor glæde, kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark.

Kardiologisk Syndrom X, National

Patienter med diagnosen: Det Kardiologiske Syndrom-X og Prinzmetal Variant Angina, samt deres pårørende.

KFUM Sociale arbejde, National

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i øjenhøjde og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt.

Kirkens Korshær, National

Kirkens Korshær hjælper de mennesker, der i mange andre sammenhænge er blevet glemt, udstødt og opgivet.

Kvisten, Regional

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og for deres pårørende.

Legal Aid, National

Hos Legal Aid - Retshjælp i Danmark hjælper vi dig med gratis juridisk rådgivning inden for de fleste jurisiske sagsområder.

Linien, National

Linien er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.

Lions Club, National

Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet.

Livslinien, National

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu.

LMS, National

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Lænkens unge ambassadører, National

Lænkens Unge Ambassadører – LUA er skabt med formålet at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug.

Misbrug - TUBA, National

Hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrugere.

Missing people

Missing People er en landsdækkende organisation der styrker eftersøgning med frivillige

Mobning - Ung uden mobning

Vi hjælper dig, der bliver mobbet, – dig, der har et barn der bliver mobbet – og dig, der som fagperson forventes at komme med løsninger til fællesskabets sociale udfordringer.
Her finder du viden om børne- og ungefællesskaber og de problematikker, der kan opstå i dem. Og du får masser af bud på, hvordan du kan være med til at løse dem. Både med og uden vores konkrete hjælp.

Mødrehjælpen, National

Vi støtter og styrker familier og gravide. Rådgivning, retshjælp, økonomisk rådgivning.

NEFOS, National

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

På fode igen, KFUM national

I KFUM's Sociale Arbejdes gældsrådgivning På Fode Igen kan alle privatpersoner få gratis og uvildig rådgivning om deres privatøkonomi.

Psykiatrifonden, National

Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed hos danskerne.

Red Barnet, National

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft.

Røde Kors, National

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel. Ferielejre, mentorordning, omsorg, familienetværk og støtte.

Sameksistens.dk Netavis, National

Netavis med nyt om integration og udlændingepolitik.

Sorg - Børn unge og sorg, National

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Soroptimist International Danmark, National

SI Danmark arbejder for kvinders og pigers liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt.

Ulykkeslinjen, National

Telefonisk professionel vejledning når ulykken rammer.

Ungdommens Røde Kors, National

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark og den internationale Røde Kors bevægelse.

Ældresagen, National

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger