Integration

Tilbud målrettet kommunens nydanske borgere

BihDan, Hobro

Bosnisk dansk venskabsforening

Café frivillig, Hadsund

Café hvor mennesker kommer helt uforpligtende.
Du kan nyde en kop gratis kaffe, deltage i samvær med andre og måske være med i nogle af de aktiviteter der tilbydes.

Café Netværk, Hobro

Café for nydanskere og frivillige

Cafè, Skelund Skole

En cafè til samvær og lektiehjælp m.m.

Dansk Flygtningehjælp, National

Humanitær landsorganisation

DFUNK, Hobro

Unge netværk der laver aktiviteter på tværs af etniske skel.

Eufrat, Mariagerfjord

Arabisk funderet integrationsforening

Fritidspuljen, Infoside

Den 1. september 2015 indførte regeringen den lave integrationsydelse, der skærer kraftigt ned i flygtningefamiliers rådighedsbeløb. Det betyder, at mange børn fra flygtningefamilier ikke vil have mulighed for at gå til fritidsaktiviteter.

Indvandrerrådgivningen, National

Indvandrerrådgivningen tilbyder gratis anonym rådgivning/vejledning over hele Danmark. Indvandrerrådgivningen er Danmarks største rådgivning i udlændingelovgivning og for indvandrere.

International Cafe, Mariager

Cafe med invitation på tværs af etniske skel.

Jobklub, Hadsund

Mødes på sprogskolen i Hadsund efter undervisning.

Jobklub, Hobro

Jobklub for nydanskere.

Sprogskolen, Adelgade 4, Hobro

Åbningstid man-ons 12.30-15.00

Kvindecafe, Hadsund

Kvindecafe for nydanske såvel som etnisk danske kvinder

Polsk-Dansk Humanitær Forening og genbrugsbutik, Skelund

Polsk dansk venskabsforening og genbrugsbutik. ROSZKOWO/WAGROWIEC/SKOKI/POZNAN/DANMARK.

Røde Kors Hadsund

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel. Familienetværk, integrationsnetværk.

Røde Kors Hobro

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel.

Røde Kors, National

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel. Ferielejre, mentorordning, omsorg, familienetværk og støtte.

Sameksistens, Hobro

Sigte på at hjælpe flygtninge/indvandrere med integration i samfundet. Onsdagscafe, lektiehjælp og udflugter.

Sameksistens.dk Netavis, National

Netavis med nyt om integration og udlændingepolitik.

Støttegruppe, Hadsund/Hobro

En støttegruppe er et tilbud til nydanskere i mødet med den danske kultur.

Venligboerne, Hobro

En autonom gruppe, der samles via Facebook omkring nydanskere og integration med hjælp, støtte mm.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger