Råd & vejledning

Hjemmesider med råd og vejledning om specifikke emner.

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression, Kurser Mariagerfjord Kommune

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er for mennesker med symptomer på angst og/eller depression.

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression. Kurser for UNGE, Mariagerfjord kommune

Er du tit nedtrykt, bekymret eller nervøs? Forhindrer forstyrrende tanker dig i at sove? Har du svært ved at passe skole eller arbejde?

Blå Kors Hjemmet, Hobro

Blå Kors Hjemmet Hobro tilbyder afrusning og ophold for mennesker, som har haft et langvarigt alkoholmisbrug. Blå Kors Hjemmet Hobro har desuden en afdeling for hjemløse.

Børnecancerfonden, National

Hos Børnecancerfonden arbejder vi for at hjælpe børn med kræft og deres familier.

Danske Ældreråd, Infoside

Værdighed på den ældrepolitiske dagsorden

Forældrefiduser, infoside

Her finder forældre og skoler fiduser til stærkt forældresamarbejde omkring klassens sammenhold.

Fritidspuljen, Infoside

Den 1. september 2015 indførte regeringen den lave integrationsydelse, der skærer kraftigt ned i flygtningefamiliers rådighedsbeløb. Det betyder, at mange børn fra flygtningefamilier ikke vil have mulighed for at gå til fritidsaktiviteter.

GUU-GUA kompleks autisme forening, Infoside

Foreningens formål er at oplyse om (GUU/GUA) Kompleks Autisme, skabe netværk, og forbedre forholdene for mennesker med disse diagnoser og deres pårørende.

Hjernebarnet, infoside

Hjernebarnet er en lille forening, hvis medlemmer består af forældre og familier til børn med en medfødt eller pådraget hjerneskade.

Home Start, Infoside

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Hope, Infoside

Råd, vejledning og hjælp i forbindelse med alkoholmisbrug.

Kost og cancer, Infoside

Giver råd og forklaring om kost i forbindelse med en kræftsygdom.

Kroniske smerter - Lær at tackle kroniske smerter, Kursus Mariagerfjord Kommune

Lær at håndtere dine kroniske smerter.
Kurset er for dig, der har kroniske eller langvarige smerter.

Lær at tackle kronisk sygdom, kurser, Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune afholder løbende patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter". Samt afholder kurser for kroniske smertepatienter. 

ME info Foreningen for myalgisk encefalomyelitis, Infoside

ME info - Foreningen for myalgisk encefalomyelitis er en internetbaseret, landsdækkende, frivillig forening, med fokus på sygdomsbekæmpelse og oplysning og fremme af biomedicinsk forskning i ME.

Nordjysk Alkoholrådgivning, Infoside

Nordjysk alkoholrådgivning tilbyder anonym rådgivning til alle, der har problemer med alkohol, og pårørende til drikkende.

Ordblindhed, hjælpemidler, Infoside

Gratis sider med hjælp til folk med ordblindhed.

Osteoporoseforeningen, Nordjylland

Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

På fode igen, KFUM national

I KFUM's Sociale Arbejdes gældsrådgivning På Fode Igen kan alle privatpersoner få gratis og uvildig rådgivning om deres privatøkonomi.

Så letter vi, Hadsund

Børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år.

Sorg - Børn unge og sorg, National

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Sundmand, Infoside

Infoside med focus på mænds helbred og sundhed.

Sygdom pårørende - Lær at tackle hverdagen som pårørende, Kurser Mariagerfjord

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, er for dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller nedsatte funktioner. På kurset lærer du at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på.

Ungekompasset, Infoside

Ungekompasset er en digital GPS, hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp. Det er første gang, at både private og offentlige tilbud bliver samlet et sted.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger