Senior Hovedorganisationer

Hovedorganisationer inden for senior området, der hver især på sin måde tilbyder hjælp til seniorer.

 Mariagerfjord kommune seniorråd

Et lovbefæstet og folkevalgt råd, som rådgiver byråd og forvaltning i sager, der er relevante for ældre borgere. Rådet er valgt for samme periode som byrådet og består af 11 medlemmer.
Vedtægter

Danske seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende demokratisk fællesskab af enkeltmedlemmer, foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, og ældreråd.
Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke.
Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.
Læs mere her

Danske ældreråd

Landsorganisation for de folkevalgte ældreråd i kommunerne
Seniorrårdet Mariagerfjord er medlem af "Danske Ældreråd".
Læs mere her

Ensomme gamles værn

Ensomme Gamles Værn (EGV) arbejder for at forbedre vilkårene for socialt og økonomisk dårligt stillede ældre i Danmark.
EGV støtter bl.a. forskning, sociale formål og formidling om alderdom, ensomhed, fattigdom og etnicitet.
Læs mere her

Faglige Seniorer

Seniorer tilknyttet de faglige organisationer
Læs mere her

Landbo Senior

Støtte til de lokale seniorklubbber i deres aktiviteter og give informationer af fælles interesse:
– at koordinere og samordne aktiviteter af fælles interesse,
– at fremme og forbedre vilkårene for medlemmerne,
– at drive et fælles sekretariat, der understøtter disse initiativer.
Læs mere her

Ældresagen

Tilbyder gratis og uvildig rådgivning fra deres juridiske eksperter, økonomer og socialrådgivere.
Find viden om:
  • Viden og rådgivning
  • Aktiviteter og kurser i ældresagen
  • Tilbud og rabatter
Læs mere her