Partnere

..Frivilligcentret er dybt taknemmelig for den støtte vore partnere giver os....

Frivilligcentret arbejder sammen med flere, når økonomien skal på plads, for at vi kan arbejde med at lette de frivilliges virke med det de brænder for.
Frivilligcentret er meget taknemmelig for at så mange fonde og puljer vil og kan bidrage til et bedre foreningsliv i Mariagerfjord kommune. Et foreningsliv, der samtidig løfter flere sociale situationer i samarbejdet med særligt Mariagerfjord kommune.


Trygfonden (2015-17) + (2019-22)

Trygfonden (2015-17) + (2019-22)
Trygfonden støtter pt. det andet projekt i FCMF.

2019-22, "Du er ikke alene".
Formålet er et sigte på børn der er, eller føler sig udenfor socialt samvær. Der arbejdes med selvhjælp mellem ligesindede børn og samlende mødesteder.

2015-17, "Netværksbaseret integration med mening".
TrygFonden understøttede to ben "Netværksfamilie" og "Foreningsven" i et samlet integrationsprojekt.
Formålet sigtede på understøttende daglig viden med netværksfamilie, og begyndende indlevelse i det danske foreningsliv med tilgangen via foreningsven.
Læs mere under afsluttede projekter.

Trygfonden

Det Obelske Familiefond (2015-19)

Det Obelske Familiefond (2015-19)
Der støttes med midler til projektet Netværksbaseret integration med mening, hvor Det Obelske familiefond understøtter selvhjælpsdelen, i daglig tale kaldet "Støttegrupper".

Formålet er en begyndende grunlæggende forståelse for dansk kultur og de elementer der mødes som ny borger i Danmark.
Der arbejdes i grupper af 8-10 personer med to frivillige gruppeledere over 11 fastlagte mødegange.
En ekspert giver et oplæg omkring emnet.

Det Obelske Familiefond

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune
Er garant for grundfinancieringen sammen med Socialministeriet, hvor kommunen forpligter sig til at finansiere de kr. 350.000,- af den samlede sum på kr. 700.000,-

Grundfinansieringen er fundamentet for at der overhovedet er et frivilligcenter.

Mariagerfjord Kommune

Socialministeriet

Socialministeriet
Først og fremmest er ministeriet dem der faslægger de grundlæggende rammer for drift af et frivilligcenter og dem der understøtter med halvdelen af de kr. 700.000,- til grundfinansieringen.

Ministeriet udmelder også puljer, hvor PUF særligt har haft betydning for Frivilligcentret, men også andre puljer har understøttet Frivilligcentrets arbejde.
Kort kan nævnes "Mentor for unge under uddannelse", hvor velfungerende voksne støtter unge med de problemer der ofte bliver så uoverskuelige at den unge dropper ud af uddannelsen.

Socialministeriet

Sparekassen Hobro Fonden

Sparekassen Hobro Fonden
Der er givet midler til flere områder med støtte til lige det der gør at de mindre opgaver fungerer.

Sparekassen Hobro Fonden

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet /2016-17

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet /2016-17
Samarbejdet afsluttet for 2-årigt projekt.

Der støttes med midler til projektet med fokus på demokratisk deltagelse af de nydanske borgere der har bosat sig i Mariagerfjord kommune. I daglig tale kaldet "Demokratiprojektet".

Formålet er at animere til øget demkokratisk forståelse gennem deltagelse i de demokratiske processer, hvor bestyrelsesarbejde ligger højt. Særligt nævnes skolebestyrelser og kommunalbestyrelser.
Projektet er tillige et samarbejde med Eufrat, BihDan og Integrationsrådet i Mariagerfjord med Frivilligcentret som ansvarlig for projektets målopfyldelse og økonomi.

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige