NETværk

..Sammen kan vi mere....

Frivilligcentret giver her en opfordring til samarbejde og sparring på tværs i udvalgte grupper.
Frivilligcenteret giver rum til fælles møde, er vært med kaffe og inviterer dem vi kan se tager part i det enkelte område.
Har du en ide til et område vi ikke har fokus på tager vi gerne en dialog om det, og måske kan vi skabe noget nyt sammen. Frivilligcentret er altid åbent over for at skabe netværk på tværs imellem frivillige.


 

Integration NETværk

Formål
NETværk for de frivillige og foreninger der virker med flygtninge og nydanske tilflytterede i retning af bedre integration i Mariagerfjord kommune.
Der netværkes omkring samarbejde på tværs og ideformidling mellem de fremmødte. Samtidig gives der sparring og oplæg til nye veje.

Inviterede
Der inviteres åbent for dem der måtte være interesseret.
Samtidig sendes særlig invitation til de foreninger og grupper der arbejder med flygtninge oig nydanskere.

Tidspunkt
Hvert år i maj/juni og november/december
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Senior NETværk

Formål
At samle de frivillige og foreninger der virker med seniorer på 60+
At bibringe viden om muligheder om særlig støtte, Frivilligcentret støttemuligheder til området, sparring og opfordring til samarbejde på tværs mellem fremmødte.
At fremme kendskab til seniorsite og de muligheder der er her igennem.

Inviterede
Frivillige og foreninger der virker med 60+ gruppen.
Der inviteres via Facebook og direkte via e-mail til foreningsformænd kendt via medlemsoversigten i Frivilligcentret og Conventus.
Tidspunkt
Januar/februar
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Forenings NETværk

Formål
At sparre med foreninger og frivilige omkring Frivilligcentrets virke for og med frivillige i Mariagerfjord kommune.
At formidle viden om hvad Frivilligcentret kan støtte med.

Inviterede
Frivilligcentret medlemmer sikres en særlig invitation og fortrinsret til deltagelse
Mariagerfjord kommunens foreninger og grupper inviteres via opslag på Facebook, og direkte e-mail til de formænd vi kan finde i medlemskartoteket og Conventus.

Tidspunkt
April/maj måned
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Patient & Sygdoms Netværk

Formål
At samle patient- og sygdomsforeninger på tværs til sparring på tværs.
Inviterede
Frivillige og foreninger der vil noget omkring patient og sygdomsforløb.
Tidspunkt
Endnu ikke endelig på plads
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Familie NETværk

Formål
NETværk for de frivillige og foreninger der virker med familie relaterede emner, særligt omkring udfordrede familieforhold.
NETværket er et samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte.

Inviterede
Der inviteres åbent for dem der måtte være interesseret.
Samtidig sendes særlig invitation til de foreninger og grupper der arbejder med familier, børn og unge.

Tidspunkt
Der indkaldes efter behov
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige