Projekter, de små

..Det behøves ikke være stort for at gøre en forskel....

Frivilligcentret står også bag mindre projekter, der kan være af blot nogle få timer til over længere periode.
De mindre projekter er samlet her, og kan være afsluttet, men også projekter vi tager op med jævne medllemrum.


 

Frivillig Fredag - årlig begivenhed

Frivillig Fredag - årlig begivenhed
Årlig begivenhed
Tilbagevendende Arrangement

Beskrivelse
Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.
På landsplan er det Frivilligrådet, der står for planlægningen og koordineringen af dagen.

Deltagere, ud over projektholdere
Lokale foreninger og frivillige.

Samarbejdspartnere
Kultur og Fritid, som partner
Foreninger i Mariagerfjord kommune.
Støtte fra Sparekassen Hobro Fonden

Link
Frivillig Fredag

Vælgermøde for Nydanskere 2017

Vælgermøde for Nydanskere 2017
Afviklet
OKT 2017
Beskrivelse
Et vælgermøde tilrettelagt for nydanskere, hvor stort set alle opstillede partier mødte op med deres vision for den fremtidige kommune.
Der mødte knap 30 personer op, og arrangementet var delt over to emner.
Som en jopurnalist sagde på et tidspunkt, "Det er godt nok et anderledes vælgermøde", med henvisning til at der var en livlig debat. Både i forhold til de fremmødte, men sandelig også på tværs i panelet.
Flere af paneldeltragerne sagde at "Her lærte jeg noget nyt". Så informationer gik begge veje under arrangementet.
Efter arrangementet skrev Nordjyske en artikel på knap to sider om arrangementet, og ihobro.dk tog billeder.

Samarbejdspartnere
Rådet for etniske minoriteter
Sprogskolen Hobro
Cafe Netværk, Hobro