NETværk

..Sammen kan vi mere....

Frivilligcentret tager gerne teten til at skabe samarbejde på tværs af foreninger og frivillige.
Har du en ide til et område vi ikke har fokus på tager vi gerne en dialog om det, og måske kan vi skabe noget nyt sammen. Frivilligcentret er altid åbent over for at skabe netværk på tværs imellem frivillige.


 

Integration NETværk

Formål
NETværk for de frivillige og foreninger der virker med flygtninge og nydanske tilflytterede i retning af bedre integration i Mariagerfjord kommune.
Der netværkes omkring samarbejde på tværs og ideformidling mellem de fremmødte. Samtidig gives der sparring og oplæg til nye veje.

Inviterede
Der inviteres åbent for dem der måtte være interesseret.
Samtidig sendes særlig invitation til de foreninger og grupper der arbejder med flygtninge oig nydanskere.

Tidspunkt
Hvert år i maj/juni og november/december
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Senior NETværk

Formål
At samle de frivillige og foreninger der virker med seniorer på 60+
At bibringe viden om muligheder om særlig støtte, Frivilligcentret støttemuligheder til området, sparring og opfordring til samarbejde på tværs mellem fremmødte.
At fremme kendskab til seniorsite og de muligheder der er her igennem.

Inviterede
Frivillige og foreninger der virker med 60+ gruppen.
Der inviteres via Facebook og direkte via e-mail til foreningsformænd kendt via medlemsoversigten i Frivilligcentret og Conventus.
Tidspunkt
Januar/februar
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Forening NETværk

Formål
At sparre med foreninger og frivilige omkring Frivilligcentrets virke for og med frivillige i Mariagerfjord kommune.
At formidle viden om hvad Frivilligcentret kan støtte med.

Inviterede
Frivilligcentret medlemmer sikres en særlig invitation og fortrinsret til deltagelse
Mariagerfjord kommunens foreninger og grupper inviteres via opslag på Facebook, og direkte e-mail til de formænd vi kan finde i medlemskartoteket og Conventus.

Tidspunkt
April/maj måned
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Patient & Sygdom Netværk

Formål
At samle patient- og sygdomsforeninger på tværs til sparring på tværs.
Inviterede
Frivillige og foreninger der vil noget omkring patient og sygdomsforløb.
Tidspunkt
Endnu ikke endelig på plads
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

Familie NETværk

Formål
NETværk for de frivillige og foreninger der virker med familie relaterede emner, særligt omkring udfordrede familieforhold.
NETværket er et samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte.

Inviterede
Der inviteres åbent for dem der måtte være interesseret.
Samtidig sendes særlig invitation til de foreninger og grupper der arbejder med familier, børn og unge.

Tidspunkt
Der indkaldes efter behov
Se altid i kalenderen, hvor nøjagtigt tidsrum annonceres.

 

Netværk
Er kernen for at kende hinanden, at skabe samarbejde, men også et sted at vende nye tanker og ideer på de områder frivillige engagerer sig i.
I Mariagerfjord er der over 600 foreninger og omkring 40% af dem arbejde med sociale tilbud. Det kan du se mere om i socialvejviseren.
Frivilligcenteret skaber gerne rammerne og inviterer til specifikke emner, og ovenover kan du se nogen af de emner vi tager op med fast interval.
Står du med dit frivillige initiativ og savner netværk og sparring med andre, er Frivilligcentret partner for at komme videre.