NETværk

Sammen kan vi mere...

 

Aktivitetskalender for NETværk

Aktivitetskalender for NETværk

Planlagte aktiviteter ses her, og sættes op for kalenderåret.

Klik her


Integration NETværk

Integration NETværk

Formål
NETværk for de frivillige og foreninger der virker med flygtninge og nydanske tilflytterede i retning af bedre integration i Mariagerfjord kommune.
Der netværkes omkring samarbejde på tværs og ideformidling mellem de fremmødte. Samtidig gives der sparring og oplæg til nye veje.

Inviterede
Der inviteres åbent for dem der måtte være interesseret.
Samtidig sendes særlig invitation til de foreninger og grupper der arbejder med flygtninge og nydanskere.

Senior NETværk

Senior NETværk

Formål
At samle de frivillige og foreninger der virker med seniorer på 60+
At bibringe viden om muligheder om særlig støtte, Frivilligcentret støttemuligheder til området, sparring og opfordring til samarbejde på tværs mellem fremmødte.
At fremme kendskab til seniorsite og de muligheder der er her igennem.

Inviterede
Frivillige og foreninger der virker med 60+ gruppen.
Der inviteres via Facebook og direkte via e-mail til foreningsformænd kendt via medlemsoversigten i Frivilligcentret og Conventus.

Forening NETværk

Forening NETværk

Formål
At sparre med foreninger og frivilige omkring Frivilligcentrets virke for og med frivillige i Mariagerfjord kommune.
At formidle viden om hvad Frivilligcentret kan støtte med.

Inviterede
Frivilligcentret medlemmer sikres en særlig invitation og fortrinsret til deltagelse
Mariagerfjord kommunens foreninger og grupper inviteres via opslag på Facebook, og direkte e-mail til de formænd vi kan finde i medlemskartoteket og Conventus.

Patient & Sygdom Netværk

Patient & Sygdom Netværk

Formål
At samle patient- og sygdomsforeninger på tværs til sparring på tværs.

Inviterede
Frivillige og foreninger der vil noget omkring patient og sygdomsforløb.
Endnu ikke endelig på plads.

Familie NETværk

Familie NETværk

Formål
NETværk for de frivillige og foreninger der virker med familie relaterede emner, særligt omkring udfordrede familieforhold.
NETværket er et samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte.

Inviterede
Der inviteres åbent for dem der måtte være interesseret.
Samtidig sendes særlig invitation til de foreninger og grupper der arbejder med familier, børn og unge.

Handicap NETværk

Handicap NETværk

Formål
At samle de frivillige og foreninger der agerer omkring handicap i enhver form.
At bibringe viden om muligheder om særlig støtte, Frivilligcentret støttemuligheder til området, sparring og opfordring til samarbejde på tværs mellem fremmødte.

Inviterede
Frivillige og foreninger der agerer omkring handicap.
Der inviteres via Facebook og direkte via e-mail til foreningsformænd kendt via medlemsoversigten i Frivilligcentret og Conventus.

Psykisk sårbar NETværk

Psykisk sårbar NETværk

Formål
At samle de frivillige og foreninger der agerer med indsatser omkring psykisk sårbare.
At bibringe viden om muligheder om særlig støtte, Frivilligcentret støttemuligheder til området, sparring og opfordring til samarbejde på tværs mellem fremmødte.

Inviterede
Frivillige og foreninger der agerer med indsatser, rådgivning mm. omkring psykisk sårbare.
Der inviteres via Facebook og direkte via e-mail til foreningsformænd kendt via medlemsoversigten i Frivilligcentret og Conventus.

 


Sammen kan vi mere
NETværk er platform for kendskab til hinanden med vej til samarbejde og skabelse af ideer på tværs.
NETværk giver inspiration til vejen for nye frivillige og nye tiltag.

Frivilligcenteret skaber rammerne og inviterer til specifikke emner.
Savner du et NETværk, er Frivilligcenteret gerne partner til at komme videre.