Projekter, igangværende

..Frivilligcenteret tager gerne teten i et samarbnejde ...

Her er beskrivelse af de projekter der arbejdes med i Frivilligcenteret.
Måske er det noget du kan bruge, eller blot lade dig inspirere af.

 

 


Du er ikke alene - Selvhjælp 13-18 år

Du er ikke alene - Selvhjælp 13-18 år
Nærmere følger - er under klargøring

Projekttype
Selvhjælp, Venskab

Formål
Følger

Indhold
Følger

Frivillig
Der bliver brug for frivillige.
Uddybning følger, men send en note, hvis du gerne vil medvirke til noget for børn/unge i alderen 13-18 år.

Samarbejdspartnere
Følger.

Link

Mænds mødested - fællesskaber mand og mand imellem

Mænds mødested - fællesskaber mand og mand imellem
Mænds Mødesteder er et landsdækkende og efterspurgt initiativ. Frivilligcenter trækker nu initiativet ind i Mariagerfjord og arbejder for dels at synliggøre og dels at skabe nye mødesteder ud fra behov.

Mange danskere føler sig ensomme, hvor særligt mænd er hårdt ramt. Mænds Mødesteder er et landsdækkende initiativ og Frivilligcenteret ønsker med dette projekt at etablere en afdeling af Mænds Mødesteder i Mariagerfjord, der hvor det giver mening, med afsæt i Hadsund. Mødestedet skal være et sted, hvor voksne mænd kan mødes og indgå i et sociale fællesskab.

Målgruppe
Projektets overordnede målgruppe er danske mænd. Det forventes dog primært at afdelingen blive brugt af ensomme mænd på overførselsindkomst, der har et begrænset socialt netværk.

Samarbejdspartnere
Røde Kors Hadsund
Velliv

Kom videre mand - Selvhjælp for mænd

Kom videre mand - Selvhjælp for mænd
Projekttype
Selvhjælp

Formål
Et GRATIS tilbud til mænd, der vil videre.
Vi tilbyder et nyt fælleskab 1 gang om ugen for 8 mænd i 8 uger.
Er du ramt, eller på vej til skilsmisse, arbejdsløshed eller stress, får du i gruppen værktøjer til at komme videre.

Indhold
Kom Videre Mand vil du kunne opnå:
 • Få nyt fælleskab en gang om ugen
 • Finde fokus og holde fast i det
 • Få overblik over situationen og se nye muligheder
 • Få ny energi til at komme videre
 • Få en god snak med andre i samme situation som dig

Frivillig Coach/gruppeleder
Er helt almindelige mennesker med et overskud i livet til at ville deltagerne.
Du gennemgår et kursusforløb med viden om forløb og mennesker der mødes i en for dem svær livs situation.
Du binder dig til 8 gange i 8 uger med et hold på 8 mænd.

Forud klæder vi dig på til opgaven. Der skal afsættes tre korte weekender til dette, og kursus kan ligge i hele Danmark.

Samarbejdspartnere
Et projekt i samarbejde med FriSe, Frivilligcentre og Selvhjælp, hovedorganisation for Frivilligcentre i Danmark.

Link
kom videre mand

Socialvejviser - Opslag om sociale foreninger

Socialvejviser - Opslag om sociale foreninger
Projekttype
WEB tjeneste, selvhjælp

Formål
Formidling af kontakt til frivillige sociale sociale organisationer, foreninger, rådgivninger, væresteders mv. med oplysning om hvilke formål og tilbud der er.
Social Vejviser er et kig ind i den frivillige sociale verden og aldrig et endeligt overblik. Så mangler din forening eller dit tilbud, så sig endelig til. Eneste krav er at det er frivillige der hjælper.

Indhold
 • Emenopdelte oversigter
 • Kontaktoplysninger og støttemuligheder

Samarbejdspartnere
Frivillige og foreninger.
Oversigten opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
Socialvejviser

Senior 60+ - kontaktoplysninger, kalender og viden for seniorer

Senior 60+ - kontaktoplysninger, kalender og viden for seniorer
Projekttype
WEB tjeneste, Venskab

Formål
At skabe oversigt over de mange tiltag der er for seniorer i Mariagerfjord kommune med både kalender og kontaktoplysninger.
Opdateres løbende, som emner ændrer sig og nyt kommer til.

Indhold
Seniorsite findes som web baseret løsning under Frivilligcentrets domæne. Se link nederst.
På siden finder du følgende:
 • Foreninjgs oversigt over dem der laver aktiviteter til seniorer 60+ i Mariagerfjord kommune.
 • Seniorgrupper, en oversigt over landsdækkende grupper

Frivillig
Vil du gerne være frivillig i projektet retter du bare henvendelse til os.
Opgaven her er at medvirke til at "fange" og opsøge de aktiviteter der afholdes og taste dem i kalenderen, samt medvirke til at sikre data over de foreninger der står opført i Senior Site er opdaterede.
Opgaver der kan arbejdes hjemme med, eller på kontoret i fælleskab med vi andre.

Samarbejdspartnere
Ingen
Oversigten opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer eller mangler, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
Senior 60+

Seniorhøjskole - Fællesskaber mellem ældre i Mariagerfjord

Seniorhøjskole - Fællesskaber mellem ældre i Mariagerfjord
Projekttype
Frivillig & Venskab

Formål
At skabe samvær mellem pensionister 67+ i Mariagerfjord med oplevelse af frivillige muligheder som deltager og aktør i nærområdet.

Indhold
Arrangement opslås på Frivilligcenterets hjemmeside. Se nederst.

Frivillig
Frivillige kan støtte med:
 • Indlæg for aktivitet eller nyt i nærområdet (Arden, Hobro, Hadsund & Mariager)
 • Vært for arrangementet i nærområdet.
Samarbejdspartnere
Fagenheden Sundhed & Ældre Mariagerfjord Kommune
Frivillige og foreninger.

Link
Seniorhøjskole

Jobklub - Støtteforløb i jobsøgning for nydanskere

Jobklub - Støtteforløb i jobsøgning for nydanskere
Projekttype
Støttegruppe

Formål
At støtte jobcentres arbejde med jobskabelse for nydanskerne med fokus på det lange seje træk med gentagelse af det der åbner mulighederne.
At skabe et grundlag der gør det nemmere for kvinder og mænd over 18 år med anden kulturel baggrund end dansk at nå det danske arbejdsmarked.
At skabe forståelse og viden om danske kulturelle forhold omkring jobsøgning.
At skabe forståelse for lovgivning, lønforhold samt lokale aftaler i forhold til danske arbejdspladser.
At skabe mulighed for fortsat arbejde med overblik over egne resurser, såvel formelle, som uformelle for der igennem at kunne opstille eget brutto CV, og tilrette CV målrettet til jobsøgning på det danske arbejdsmarked.
At skabe mulighed for fortsat støttet arbejde med forståelse af at kunne opstille egne mål og delmål, for at nå ønskejobbet, som kan kræve vejen omkring andre jobtyper og uddannelse.
At give uddybet indsigt i brug, betydning og tilgang til sociale medier, jobdatabaser, vikarbureauer, jobkonsulenter, rekrutteringsbureauer og danske arbejdspladser.
At skabe interesse for dansk uddannelsesmuligheder i form af ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, samt voksenuddannelsesmuligheder.
At give mulighed for at møde det danske arbejdsmarked og de processer der er omkring en dansk arbejdsplads.
At skabe et møderum, i frivilligt regi, der kan agere som fælles støtterum til det videre personlige jobsøgning. At sigte efter hurtige jobs, med opfølgning imod ønskejobbet.

Emner der arbejdes med efter behov
 • Sociale medier som LinkedIN & facebook
 • Jobdatabaser som Jobnet, Jobindex, Ofir m.fl.
 • Rekrutteringsbureauer
 • Vikar bureauer
 • Danske arbejdspladsers rekrutterings processer
 • Besøg på/af danske virksomheder
 • Arbejdspladsens kultur med ledelse, ansatte, aftaler og sikkerhed
 • Jobansøgning i skrift, tale og jobinterview
 • Afdækning af egne kompetencer
 • Opsætning af brutto CV, samt udtræk til specifik ansøgning
 • Støtte til jobsøgning
 • Støtte til skrivning af ansøgning
 • Mål og delmål i jobsøgningsprocessen
 • Det danske uddannelsessystem med korte kurser og lange uddannelser
 • Frivillige mentorer til særlig understøttelse i jobsøgningsfasen

Frivillig
Vil du gerne være frivillig i projektet kan du uforpligtende sende en kontakt for at høre om muligheder og krav.
Du skal blot være almindelig borger med hjertet på rette sted.
Frivilligcenteret står for at klæde allle på til opgaven, og der er altid en ansat kontaktperson tilknyttet.

Samarbejdspartnere
Almindelige frivillige borgere med et hjerte på rette sted.
Jobcenter Mariagerfjord.
Cafe Netværk i Hobro
Røde Kors Hadsund

Link
Mail til os - forespørgsel om projektet og mulighed for frivillig involvering

Integration - Kontaktoplysninger og viden for nydanskere

Integration - Kontaktoplysninger og viden for nydanskere
Projekttype
WEB tjeneste, Integration

Formål
At medvirke til understøttelse af en helhedsorienteret integration ud fra devisen at ingen er helt integreret uden at være en del af foreningslivet da det er her igennem netværk hurtigst skabes, og netværk er vejen til arbejde.
Gennem projektet, som er en samling af flere projekter og tiltag i stort og småt, arbejdes der med at understøtte og skabe nye veje med frivillige.

Indhold
Der er oprettet særligt site med integration, hvor der skabes en oversigt for både frivillige og nydanskere.
Bemærk at der tillige er oprettet et NETværk omkring integration.
På integrationssiden, som linkes til nederst finder du følgende:
 • Kalender over aktiviteter rettet mod nydanskere i Mariagerfjord kommune, arrangeret af frivillige
 • Foreninjgs oversigt over dem der laver aktiviteter til nydanskere i Mariagerfjord kommune.
 • Viden og fakta omkring integration

Samarbejdspartnere
Se de enkelte projekt områder, der særligt er rettet mod nydanskere.
Integrations siden opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer eller mangler, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
Helhedsorienteret Integration

De unges ældreklub - Aktiviteter for ældre, lavet af unge

De unges ældreklub - Aktiviteter for ældre, lavet af unge
Projekttype
Venskab

Formål
Aktiviteter lavet for ældre af unge, som de unge nu en gang vil lave dem.
Sigtet er at skabe en ældreklub på hvert plejecenter i Mariagerfjord kommune,

 

 

Frivilligcenteret tager gerne teten i et samarbejde, eller med at finde nye veje og metoder til de udfordringer der er i Mariagerfjord. 
Når handsken tages op sker det oftest med frivillig støtte og sigtet er også at nye tiltag skal forankres i frivilligt regi, når metoder og virkemidler er skåret til så de på letteste vis kan understøtte det frivillige virke.
Står du med en ide kan det være vi er i gang eller på vej. Ellers lytter vi altid gerne og går gerne ind i et samarbejde med det der kan gavne.

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige