Projekter igangværende

 

Du er ikke alene - Selvhjælp 13-18 år

Du er ikke alene - Selvhjælp 13-18 år
Projekttype
Selvhjælp, Venskab

Formål
Selvhjælpsprojektet ”Du er ikke alene” skal mindske unges mistrivsel, således at milde former for psykiske lidelser ikke udvikler sig til svære psykiske lidelser, som både vil påvirke den unges sociale liv og på længere sigt have stor indflydelse på evt. frafald fra uddannelse og fremtidige job.

Indhold
 • Selvhjælp for børn & unge
 • Selvhjælp/kurser for forældre/pårørende
 • Aktivitetsklub med fokus på fællesskab, aktiv deltagelse og at bygge bro ud til foreningslivet.

Frivillig
Frivillige der tilknyttes projektet gennemgår et forløb på 1-2 aftner, hvor de bliver klædt på til opgaven.
Frivillige vil skulle forelægge en ren børneattest.
Konkrete opgaver, hvor der arbejdes sammen parvis:
 • Lede selvhjælpsforløb, koordinere, sikre lighed og at alle er med.
 • Lede mødesteder for børn og unge
Samarbejdspartnere
Røde Kors
Folkekirkens Familie støtte
Broen Mariagerfjord

Link
UngeNETværk

Frivilligjob Mariagerfjord - Frivillige opgaver fra foreninger

Frivilligjob Mariagerfjord - Frivillige opgaver fra foreninger
Projekttype
WEB portal

Formål
Formidling af frivillige opgaver fra foreninger til frivillige.
Støtte til beskrivelser, der skaber billeder for læseren.

Indhold
 • Oversigt over frivillige opgaver med søgemulighed
 • Visning på kort, eller liste
 • Støtte til anvendelse
Støttes af
 • Forenignsrådet Mariagerfjord
 • TrygFonden
 • IsoBro
Link
Frivilligjob Mariagerfjord
Støttematerialer fra Frivilligcenteret

Cafe Frivillig - Sociale mødesteder

Cafe Frivillig - Sociale mødesteder
Cafe Frivillig er små selvstændige mødesteder med hver sin kerne at samles om.

Målgruppe
Projektets overordnede målgruppe er socialt udfordrede.
Hvert cafe projekt henvender sig til hver sin selvstændige målgruppe med fokus på et fællesskab.

Samarbejdspartnere
Frivillig styregruppe om hver cafe projekt

Mænds mødested - fællesskaber mand og mand imellem

Mænds mødested - fællesskaber mand og mand imellem
Mænds Mødesteder er et landsdækkende og efterspurgt initiativ. Frivilligcenter trækker nu initiativet ind i Mariagerfjord og arbejder for dels at synliggøre og dels at skabe nye mødesteder ud fra behov.

Mange danskere føler sig ensomme, hvor særligt mænd er hårdt ramt. Mænds Mødesteder er et landsdækkende initiativ og Frivilligcenteret ønsker med dette projekt at etablere en afdeling af Mænds Mødesteder i Mariagerfjord, der hvor det giver mening, med afsæt i Hadsund. Mødestedet skal være et sted, hvor voksne mænd kan mødes og indgå i et sociale fællesskab.

Målgruppe
Projektets overordnede målgruppe er danske mænd. Det forventes dog primært at afdelingen blive brugt af ensomme mænd på overførselsindkomst, der har et begrænset socialt netværk.

Samarbejdspartnere
Røde Kors Hadsund
Velliv

Kom videre mand - Selvhjælp for mænd

Kom videre mand - Selvhjælp for mænd
Projekttype
Selvhjælp

Formål
Et GRATIS tilbud til mænd, der vil videre.
Vi tilbyder et nyt fælleskab 1 gang om ugen for 8 mænd i 8 uger.
Er du ramt, eller på vej til skilsmisse, arbejdsløshed eller stress, får du i gruppen værktøjer til at komme videre.

Indhold
Kom Videre Mand vil du kunne opnå:
 • Få nyt fælleskab en gang om ugen
 • Finde fokus og holde fast i det
 • Få overblik over situationen og se nye muligheder
 • Få ny energi til at komme videre
 • Få en god snak med andre i samme situation som dig

Frivillig Coach/gruppeleder
Er helt almindelige mennesker med et overskud i livet til at ville deltagerne.
Du gennemgår et kursusforløb med viden om forløb og mennesker der mødes i en for dem svær livs situation.
Du binder dig til 8 gange i 8 uger med et hold på 8 mænd.

Forud klæder vi dig på til opgaven. Der skal afsættes tre korte weekender til dette, og kursus kan ligge i hele Danmark.

Samarbejdspartnere
Et projekt i samarbejde med FriSe, Frivilligcentre og Selvhjælp, hovedorganisation for Frivilligcentre i Danmark.

Link
kom videre mand

Foreningsoversigt - Opslag om sociale foreninger

Foreningsoversigt - Opslag om sociale foreninger
Projekttype
WEB tjeneste, selvhjælp

Formål
Formidling af kontakt til frivillige sociale sociale organisationer, foreninger, rådgivninger, væresteders mv. med oplysning om hvilke formål og tilbud der er.
Social Vejviser er et kig ind i den frivillige sociale verden og aldrig et endeligt overblik. Så mangler din forening eller dit tilbud, så sig endelig til. Eneste krav er at det er frivillige der hjælper.

Indhold
 • Emenopdelte oversigter
 • Kontaktoplysninger og støttemuligheder

Samarbejdspartnere
Frivillige og foreninger.
Oversigten opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
Socialvejviser

Senior 60+ - kontaktoplysninger og viden for seniorer

Senior 60+ - kontaktoplysninger og viden for seniorer
Projekttype
WEB tjeneste, Venskab

Formål
At skabe oversigt over de mange tiltag der er for seniorer i Mariagerfjord kommune med både kalender og kontaktoplysninger.
Opdateres løbende, som emner ændrer sig og nyt kommer til.

Indhold
Seniorsite findes som web baseret løsning under Frivilligcentrets domæne. Se link nederst.
På siden finder du følgende:
 • Foreninjgs oversigt over dem der laver aktiviteter til seniorer 60+ i Mariagerfjord kommune.
 • Seniorgrupper, en oversigt over landsdækkende grupper

Frivillig
Vil du gerne være frivillig i projektet retter du bare henvendelse til os.
Opgaven her er at medvirke til at "fange" og opsøge de aktiviteter der afholdes og taste dem i kalenderen, samt medvirke til at sikre data over de foreninger der står opført i Senior Site er opdaterede.
Opgaver der kan arbejdes hjemme med, eller på kontoret i fælleskab med vi andre.

Samarbejdspartnere
Ingen
Oversigten opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer eller mangler, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
Senior 60+

Seniorhøjskole - Fællesskaber mellem ældre i Mariagerfjord

Seniorhøjskole - Fællesskaber mellem ældre i Mariagerfjord
Projekttype
Frivillig & Venskab

Formål
At skabe samvær mellem pensionister 67+ i Mariagerfjord med oplevelse af frivillige muligheder som deltager og aktør i nærområdet.

Indhold
Arrangement opslås på Frivilligcenterets hjemmeside. Se nederst.

Frivillig
Frivillige kan støtte med:
 • Indlæg for aktivitet eller nyt i nærområdet (Arden, Hobro, Hadsund & Mariager)
 • Vært for arrangementet i nærområdet.
Samarbejdspartnere
Fagenheden Sundhed & Ældre Mariagerfjord Kommune
Frivillige og foreninger.

Link
Seniorhøjskole

Integration - Kontaktoplysninger og viden for nydanskere

Integration - Kontaktoplysninger og viden for nydanskere
Projekttype
WEB tjeneste, Integration

Formål
At medvirke til understøttelse af en helhedsorienteret integration ud fra devisen at ingen er helt integreret uden at være en del af foreningslivet da det er her igennem netværk hurtigst skabes, og netværk er vejen til arbejde.
Gennem projektet, som er en samling af flere projekter og tiltag i stort og småt, arbejdes der med at understøtte og skabe nye veje med frivillige.

Indhold
Der er oprettet særligt site med integration, hvor der skabes en oversigt for både frivillige og nydanskere.
Bemærk at der tillige er oprettet et NETværk omkring integration.
På integrationssiden, som linkes til nederst finder du følgende:
 • Kalender over aktiviteter rettet mod nydanskere i Mariagerfjord kommune, arrangeret af frivillige
 • Foreninjgs oversigt over dem der laver aktiviteter til nydanskere i Mariagerfjord kommune.
 • Viden og fakta omkring integration

Samarbejdspartnere
Se de enkelte projekt områder, der særligt er rettet mod nydanskere.
Integrations siden opdateres løbende af Frivilligcentret, og vi modtager gerne oplysninger om ændringer eller mangler, såfremt vi ikke selv har fanget dem.

Link
Helhedsorienteret Integration

Frivillig Fredag - Årlig Event for frivillige

Frivillig Fredag - Årlig Event for frivillige
Projekttype
NETværk - årlig event sidste fredag i september

Formål
Frivilligbørs, med sigte på NETværk mellem foreninger, borgere, politikere og kommunalt ansatte.

Indhold
 • Netværk mellem foreninger og borgere
 • Udbredelse af muligheder for frivilligt virke

Samarbejdspartnere
Frivillige og foreninger i Mariagerfjord

Link
Officiel hjemmeside Frivillig Fredag
Støttematerialer fra Frivilligcenteret

Økonomiløsning - støtte til selvorganiserede og små foreninger

Økonomiløsning - støtte til selvorganiserede og små foreninger
Projekttype
Støttetilbud for dem der er i gang

Formål
Det skal være nemmere at være frivillig.
Frivilligcenteret tilbyder at løfte opgaven med en komplet økonomi løsning for mindre foreninger.

Indhold
 • Konto
 • Betaling af regninger
 • Føring af regnskab
 • Revision
 • Ingen CVR nummer nødvendigt
 • Støtte til søgning af midler som eks. §18/79

Målgruppe
Selvorganiserede og små foreninger med en årlig omsætning under kr. 10.000,- fordelt på 15-20 bilag.

Link
Læs mere