Medlem, andre

Bådelauget Betta Dan, Hobro

Vedligeholder og sejler skolebåden Betta Dan ved Hobro værft.

Birgittaforeningen Mariager

Birgittaforeningen Mariager

Borgerforening, Als

Als borgerforening

CittaSlow Mariager

Arbejder på at styrke bæredygtig udvikling i Mariager

DCH Hadsund

Danmarks civile Hundeførerforening er en forening til alle der holder af hunde, og som gerne vil træne med deres hund. Måske skal den bare lære almindelig lydighed – eller du har måske ambitioner om at stille op til konkurrencer i Agility, IPO, Lydighed, Nordisk, Rally eller Sporhundeprøve. Lige meget hvilken hund du har, og hvor store ambitioner du har på dens vegne, er der plads til dig i Danmarks civile Hundeførerforening.

DN Mariagerfjord

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord

Event Øster Hurup

Event Øster Hurup

Filmteatret Hobro

En forening der driver biograf i den gamle teaterbygning på Teatertorvet i Hobro

Fjordløberne Hobro

Fjordløberne Hobro

Foreningen Norden Mariagerfjord

Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

Genbrug, IM Hobro

IM-Genbrugs driver genbrugsbutik, hvis overskud går til Søndagsskolernes (DFS) og Indre Missions arbejde.

Hadsund Badmintonklub

Hadsund Batmintonklub

Hadsund Børnefilmklub

Hadsund Børnefilmklub

Hadsund Koret

Hadsundkoret har ca. 40 medlemmer, og vi har de seneste år mest beskæftiget os med rytmiske sanser.

Hadsund Museumsforening og lokalhistorisk arkiv

Støtteforening til Hadsund Egnssamling

Hadsund Roklub

Hadsund Roklub tilbyder både kaproning og motionsroning i forskellige bådtyper.

Hadsund Turistforening

Turistforeningen har til formål at gøre området attraktiv for turister og gæster.

Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

Arbejder på bedre transportmulighed i yder kommunen

HEMA Hobro

Historisk fægtning som kompetativ sport

Hobro Handel

Hobro Handel er en forening der varetager detailhandels interesser i Hobro (og omegn)
Foreningen har dog udviklet sig. Der er idag mange andre medlemmer end detailhandelsbutikker.

IM Genbrug

IM Genbrug er en genbrugsbutik hvor indtægten går til søndagsskole og Indre Missions sociale arbejde.

Jyske Talenter Hobro

Jyske Talenter Hobro.

LOF Mariagerfjord/Rebild

LOF Mariagerfjord/Rebild

Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Arden

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv.

Mariager-Handest Veteranjernbane

MHVJ er stiftet sidst i 1960’erne, hvor størsteparten af Danmarks lokale jernbanenet blev nedlagt. Veteranjernbanen har siden dengang samlet interessant, historisk jernbanemateriel med det formål, at bruge dette materiel i et aktivt og levende museum.

Medborgerhus, Hobro

Hobro Medborgerhus

Missing people

Missing People er en landsdækkende organisation der styrker eftersøgning med frivillige

Skelund Landsbyforening

Skelund bys fortsatte udvikling

Sødisbakke Aftenskole, Mariager

Tilbud om samvær, aktiviteter og beskæftigelse tilpasset den enkelte brugers behov og ressourcer.

Teaterkredsen Mariagerfjord

Teaterkredsen Mariagerfjord.

Vive Idrætsforening

Vive Idrætsforening.

Øster Hurup Bådklub

Klubbens formål er at fremme sejlsport samt samle interesserede i en forening, med den hensigt at skabe så gode forhold som muligt.

 

Øster Hurup lokalhistoriske forening

Tager vare på lokalt arkivmateriale: Indsamler, registrerer og opbevarer samt formidler historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om områdets og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.