Værdier

Deltagelse
Frivilligcenter Mariagerfjord ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.

Sammenhængskraft
Frivilligcenter Mariagerfjord arbejder for en helhedsorienteret social indsats, fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle velfærden.

Udfoldelse
Frivilligcenter Mariagerfjord fremmer frivilligheden, da frivilligt arbejde har en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte.

Mangfoldighed
Frivilligcenter Mariagerfjord understøtter arbejdet i en bred vifte af frivillige foreninger og initiativer, fordi forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende civilsamfund.

Samarbejde
Frivilligcenter Mariagerfjord samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.

Kvalitet
Frivilligcenter Mariagerfjord opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i det lokale frivillige arbejde, så det bliver nemmere at fungere som forening og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den firvillige verden.

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige