Persondatapolitik

..Frivilligcentret tager persondata alvorligt....

Frivilligcenter Mariagerfjord (FCMF) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af FCMF, og de services der tilbydes.
FCMF tilstræber, at du føler dig tryg ved FCMF behandling af dine personoplysninger.
FCMF behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.
Afgivelse af oplysninger til FCMF deles med Moesborg NET-UP, der er databehandler.

Hvornår indsamler og anvender FCMF dine personoplysninger

  1. Når du indmelder dig som medlem af FCMF, med foreningsnavn, foreningsadresse, kontaktperson, e-mail og mobil nr. til brug for dels kontakt med jer som forening, levering af nyhedsbrev og andre relevante oplysninger, og dels som PR for forening og aktiviteter. Oplysningerne er tilgængelig her https://fcmf.dk/medlemmer/medlemmer
  2. Når du tilmelder dig aktiviteter i regi af FCMF, med navn, foreningstilhørsforhold, e-mail, mobil nr., til brug ved deltagelse/afbud/ændringer/eftersendelse af indlæg fra aktivitet. Listen slettes senest 3 mdr. efter en aktivitet er afviklet. Listen er ikke tilgængelig og opbevares bag ved login hvor kun kontorets ansatte har adgang.
  3. I socialvejviseren, såfremt I er en social forening, Her med kontaktoplysninger til forening samt beskrivelse af aktiviteter med oplysninger du/foreningen har annonceret offentligt, eller tilsendt FCMF.
    Oplysningerne er tilgængeligt her https://fcmf.dk/socialvejviser

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til FCMF.
FCMF registrerer alene kontaktoplysninger omkring personer og for foreninger tillige kun en beskrivelse af foreningen.
FCMF registrerer på ingen måde personfølsomme oplysninger.

Hvornår videregiver FCMF dine personoplysninger
FCMF videregiver som udgangspunkt aldrig personlige oplysninger med mindre det er i nedenstående tilfælde:

  1. Som medlem på åben hjemmeside, som PR for medlemskab og din forenings virke. Oplysningerne kan kun slås op enkeltvis, og hverken samlet eller i grupper.
  2. I Socialvejviseren i tråd med medlemmerne.
  3. Som deltager i aktiviteten til oplægsholder/tovholder for aktiviteten.
  4. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos FCMF.

Hvordan beskytter FCMF dine personoplysninger
FCMF har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
FCMF sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og FCMF kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå FCMF sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som FCMF håndterer om dig, kan du rette henvendelse til kontakt@fcmf.dk eller telefonnummer 6151 3868.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger FCMF håndterer om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode FCMF om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos FCMF er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i FCMF indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes, og/eller ikke fremstår via den åbne medlemsportal. I mangel af kontaktoplysninger på medlemmer, kan FCMF ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

Hvor længe opbevarer FCMF dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
FCMF gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af FCMF, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig FCMF og databehandler Moesborg NET-UP af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

Hvad sker der, når FCMF ændre denne persondatapolitik
FCMF opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning.
Dette medfører, at FCMF løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver FCMF dig besked via e-mail.
Den til enhver tid gældende version af persondatapolitiken kan altid læses her, og downloades via link øverst.

Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Frivilligcenter Mariagerfjord
Kirkegade 4
9560 Hadsund

kontakt@fcmf.dk
tlf. 6151 3868


Link til Frivilligcenter Mariagerfjords persondatapolitik i pdf format

Overordnet
Frivillige
Medlemmer
Socialvejviser

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige