Mål

Frivilligcenter Mariagerfjord skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Kvalitet og mangfoldighed
Frivilligcenter Mariagerfjord øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang.

Udfoldelse og deltagelse
Frivilligcenter Mariagerfjord øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats oglet at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

Samarbejde og sammenhængskraft
Frivilligcenter Mariagerfjord øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige