Strategi

strategi

Mission
Frivilligcenteret arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund i Mariagerfjord kommune, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Kerneværdier

 • Fællesskab bygger værdi og fremtid for alle, med følelse af at være med og have betydning.
  Frivilligcenteret arbejder for at skabe fællesskaber, hvor fællesskaber mangler og giver mening.
 • Rummelighed Plads til alle, uanset etnicitet, handicap, køn, alder etc.
  Frivilligcenteret arbejder for at alle er med og deltager som mennesker og resurser.
 • Troværdighed Sættes ikke med ord, men opleves i handling og samvær og er noget man gør sig fortjent til.
  Frivilligcenteret arbejder for at troværdighed er oplevelsen i det samarbejde der skabes med alle.

Strategien har syv kerneområder, sigter på fem år, og justeres årligt:

 • Dem der er
 • Dem der vil
 • Mangfoldighed
 • Sociale fællesskaber
 • NETværk
 • Synergier
 • Innovation

 

Strategi for:
2022
2021
2020

2019
2018