Strategi

strategiHvert år udarbejder Frivilligcenteret en ny strategi.

Strategien har fem kerneområder:

  • Sociale fællesskaber
  • Foreningsstøtte & netværk
  • Flere frivillige
  • Samskabelse og samarbejde
  • Mangfoldig bestyrelse

 

Afsæt
Frivilligcenteret er et værktøj for Mariagerfjord kommune - men ikke kommunal.
Frivilligcenteret understøtter - med socialt sigte - personer & foreninger, der vil virke for andre.
Frivilligcenteret nytænker - med socialt sigte - i samarbejde med frivillige og foreninger.
Frivilligcenteret er ikke driftcenter, men vugge for nye initiativer.

 

Strategi for:
2020

2019
2018