Skip to main content

Strategi

Strategiplan skal afleveres hvert 2. år til socialstyrelsen, og følges op årligt.
Udarbejdelse er et bestyrelsesanliggende i samarbejde med de ansatte, og bygger på krav fra Socialstyrelsen, kommune, vedtægter mm.
Vi kalder det en handleplan, og bagerst er sat de målepunkter der konkret skal hentes hjem.


Mission

Frivilligcenteret arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund i Mariagerfjord kommune, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Mission bygger på kravet fra Socialstyrelsen til Frivilligcentre

Kerneværdier
  • Fællesskab bygger værdi og fremtid for alle, med følelse af at være med og have betydning.
    Frivilligcenteret arbejder for at skabe fællesskaber, hvor fællesskaber mangler og giver mening.
  • Rummelighed Plads til alle, uanset etnicitet, handicap, køn, alder etc.
    Frivilligcenteret arbejder for at alle er med og deltager som mennesker og resurser.
  • Troværdighed Sættes ikke med ord, men opleves i handling og samvær og er noget man gør sig fortjent til.
    Frivilligcenteret arbejder for at troværdighed er oplevelsen i det samarbejde der skabes med alle.

Kerneværdierne blev udarbejdet i 2022 af bestyrelsen i samarbejde med ansatte.

Strategi

Benævnes fra 2024 som Handleplan

Sat med afsæt i fem hovedområder:
- Nemmere at være frivillig
- Sociale fællesskaber
- NETværk og kurser
- Nyskabelse
- Synlighed

Handleplan skal opfylde krav fra Socialstyrelsen, og samtidig løfte det kommunale samarbejde.

Handleplan skal række over 2 år, og evalueres årligt.
Bestyrelsen følger på hvert bestyrelsesmøde udviklingen