Frivilligcenter Mariagerfjord

..Frivilligcentret støtter dem der vil noget for andre....

Frivilligcenteret er en del af Mariagerfjord kommune, men ikke kommunal. Frivilligcenteret understøtter - med socialt sigte - personer & foreninger, der vil virke for andre
Frivilligcenteret nytænker - med socialt sigte - i samarbejde med frivillige og foreninger
Frivilligcenteret leder ikke foreninger, men efter frivillige, og støtter gerne med tilgang


Frivilligcenteret er en nonprofit forening med lokale medlemmer, egen bestyrelse, og et sekretariat af ansatte til at løfte opgaven med at udvikle, koordinere og støtte det frivillige arbejde i Mariagerfjord Kommune. Særligt med øje for sociale tiltag.


Frivilligcenteret arbejder for at gøre det let at være frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at hente hjælp og støtte i lokalsamfundet.

Frivilligcenteret er forankret i civilsamfundet, og missionen er at støtte frivillige og foreninger, særligt  indenfor det sociale område.
Frivilligcenteret gør en indsats for at synliggøre den frivillige indsats og at rådgive de lokale foreninger og frivillige initiativer, når det måtte ønskes.
Frivilligcenteret gør sit til at der kan stå et stærkere, rigere og mere mangfoldigt foreningsliv ved at samle foreninger og organisationer til samarbejde og erfaringsudveksling.

I vores lokaler i Kulturhuset, Kirkegade 4 - Hadsund (I nordenden af biblioteket, indgang fra P-plads v. kirken), er der både kontor og mødelokaler.
Alle er altid velkommen til at kigge ind. Vi hjælper gerne med at få taget kopier, skrevet ud, låne en computer, afholde samtale eller møde - eller bare få en snak med os om dit frivillige virke og dine idéer.

De første frivilligcentre i Danmark så dagens lys i 1989 - i dag findes der 82 centre fordelt på landets kommuner.
Frivilligcentrene er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp (frise.dk).
Frivilligcentrene spiller hver især en vigtig rolle i udviklingen af den frivillige indsats herhjemme, samtidig med at centrene udgør et stærkt fællesskab med et medansvar for udvikling af frivilligheden og foreningslivet i mangfoldighedens lys.

 

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger