Bestyrelsen

Frivillingcenter Mariagerfjord´s bestyrelsen består af 7 personer, hvor kommunalbestyrelsen udpeger den ene, og øvrige er valgt på generalforsamlingen.
Frivilligcenteret har et klart sigte for sammensætning og opgaver for en bestyrelse, som beskrevet her:
Retningslinjer for sammensætning af bestyrelsen


Niels Juel

Niels Juel

Formand
E-mail: formand@fcmf.dk
Tlf.: 60 21 81 37

Per Mathiesen

Per Mathiesen

Næstformand
E-mail: nformand@fcmf.dk

Anni Quist

Anni Quist

Sekretær

Erik Brandt

Erik Brandt

Bestyrelsesmedlem

Faketa Leto

Faketa Leto

Bestyrelsesmedlem

Jan Vestergaard

Jan Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

Marianne Ladefoged

Marianne Ladefoged

Bestyrelsesmedlem, udpeget af byrådet

Sawsan Ejo

Sawsan Ejo

1. Suppleant

2. suppleant - vacant

Besættes til generalforsamlingen 2020

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger