Skip to main content

Frivillig i Frivilligcenteret

Der er en frivillig opgave til alle

Være med til at gøre en forskel for andre.
Selv en lille indsats gør en stor forskel.

Kernefrivillige
Kernefrivillige er Frivilligcenterets frivillige "medarbejdere" på flere plan.
Kernefrivillige er placeret centralt i opgaver der har betydning for andre, som eks.:.
  • Tovholder på et mødested i Cafe Frivillig
  • Administrativ afgrænset opgave der løftes
  • Projekt med konkret afgrænset opgave som eks. frivillig mentor.

ALLE kernefrivillige siger ja fra opgave til opgave.
ALLE kernefrivillige ses på lige fod med ansatte og inviteres derfor også sammen med ansatte i sociale aktiviteter.
Projekt frivillig

Projektfrivillige i samarbejde med Frivilligcenteret har en beskrevet ramme for opgave og tid, og de forvetninger der er sat. Samtidig er der en bagkant, hvor opgaven ophører.
Frivillig i et projekt kan eks. være:

  • Mentor for en person, der har brug for en at tale med
  • Aktivitetsleder for en gruppe
  • Koordinator for en frivillig aktivitet

Projektfrivillige er forsikring i løsning af aftalte opgave.

Koordinator - frivillig
Frivilligcenteret igangsætter, hvor der er behov, og her kan du medvirke til at skabe rammen for at andre mødes.

Som frivillig koordinator er du:
- Med i gruppe med andre frivillige.
- Med til at noget sker for andre på et uforpligtende plan.