Mødet mellem to tankesæt

..Frivillige kan ikke beordres, men med tålmodighed og ros nås langt....

Når kommunen møder de frivillige sker det ikke med afsæt i samme verdensbillede.
Nedenunder er kort beskrevet de tankesæt der mødes.

For kommunalt ansatte er det vigtigt at holde for tanke, at frivillige netop agere af lyst og facination af det virkeområde, de lader sig engagere i. Frivillige drives ikke, men hæmmes af rammer, love og krav, som er væsentlig og styrende for den kommunalt ansatte.

Med samskabelse mellem kommune og frivillige er tålmodighed, tillid og troværdighed meget vigtige parametre.
Resultater kan godt virke længere ude i fremtiden, end man er vant til, og det kan være en fristelse lige at skubbe ekstraordinært til processen, tage lidt mere over, eller løse det selv. Fristelser som er vigtige ikke at falde for, da de hænger tæt sammen med tillid og troværdighed, set fra den frivilliges side af.

Det skal bemærkes at de to tankesæt har overlap, og ikke lader sig stille helt firkantet i hver sit hjørne, men det giver et meget godt billede af de udfordringer der møder de to tilgange til en, hvad de fleste vil betragte, som samme opgave. 

 

Den frivillige verden Den kommunale verden
Lyst og engagement Faglighed
Medmenneskelighed Professionalisme
Troværdighed Bureaukrati
Fokus på aktiviteter Rammer, love & krav
Fleksibilitet Dokumentation
Få rammer og krav Fokus på resultater
Tid nok Arbejdstid

 

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger