Inspiration

..Tag Frivilligcentret med på dialog, når der tænkes frivillig samskabelse....

Frivilligcenter Mariagerfjord er midtpunkt, når der indtænkes frivilighed i samskabelsens ånd, og Frivilligcentret deltager gerne i sparring og samarbejde om involvering af frivillige.
Frivilligcentret har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune allerede skabt flere gode tiltag med involvering af de frivillige.

Frivillige sociale mentorer
Et projekt i samarbejde med Jobcenter om inddragelse af frivillige mentorer til støtte for unge under uddannelse.
Frivillige er her en styrke, som ikke er pålagt referatpligt hvilket får de unge til at åbne sig på en anden måde. Samtidig kan de frivillige tage det lange seje træk med at gentage det der blev sagt fra det offentlige og medvirke til fastholdelsen.

Frivillig politik
Med inddrafgelse af de frivillige skabte Kommune og Frivilligcenter en politik for det frivillige virke, som et godt afsæt til samarbejdet.

Koordinator Plejecentrene
Med inddrafgelse af de frivillig, FOA og ledelse medvirkede Frivilligcenteret til at skabe en samarbejdsaftale for inddragelse af frivillige på kommunens plejecentre. Dette på en måde hvor frivillige og ansatte i respekt for hinanden kan virke ind over samme område.
Projektet påviste vigtigheden i at både ansatte og ledelse blev inddraget i skabelse af rum til frivillige på en kommunal arbejdsplads.
Der er i output en klar aftale om hvilke forpligtigelser plejecentrene har og hvilke de frivillige har. Samlet et rigtigt godt samarbejdsgrundlag.

Fremtidens Plejecenter tilbud
Et større projekt med indragelse af frivillige og ansatte til formning af fremtidens pelejcentre.
Der er skabt et godt reddskab til udvirkning af politik for området, og arbejdet er rost meget af politikerne.

Børnefamilie Samarbejde
Et spørgsmål om hvordan børn fra fødsel til voksen håndteres i det kommunale regi. Et projekt hvor inddragelse af frivillige var et af elementerne.
Projektet udmyntede nogle anbefalinger til det videre virke for både politikere og ledelse.

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige