Inddrag Frivillige

..Frivillige kan meget, men sætter også grænser....

Frivillige er ikke en gratis vare der udfylder service i den offentlige sektor.
Det koster at have frivillige, og frivillige skal ikke løfte offentlige pligtopgaver.
På den anden side kan frivillige meget som den offentlige sektor ikke kan. Her kan nævnes vedholdenhed i det lange seje træk med gentagelser af vejen frem og det ekstra krydderi med andre øjne og sind.

Frivillige kan forpligtes, men der er ingen sanktionsmulighed, når det svigter. Derfor må en frivillig opgave heller ikke være noget der skal erstatte pligtopgaver.
Frivillige skal plejes og have aftalte rammer, og her støtter Frivilligcentret gerne.
Frivillige er ikke gratis tiltag. Det tager tid og kræver der er en kontaktperson når noget skal aftales, eller ikke falder helt i hak som forventet. Lidt ros og en kop kaffe i ny og næ er bestemt ikke af vejen.

Der er mange fordele ved at inddrage frivillige i samskabelse i de offentlige tilbud. Noget kan stå alene, og andet kræver samspil.
Eks. kunne frivillige arrangere en bondegårdstur med oplevelser for børnene om dyr og pasning, men det er ikke de frivillige der passer børnene. Det gør pædagogerne.
Det kunne være frivillig mentor, der støtter en ung på vej ud på arbejdsmarkedet, som har svært ved lige at hænge ved. Den frivillige er ike bundet af referatpligt og det betyder meget for en person i støtten. Samtidig kan den frivillige være den der gentager hvad der blev sagt og krævet, det lange seje træk med at forstå.

Frivilligcenter Mariagerfjord vil være en god sparringspartner, når der tænkes i samskabelse. Frivilligcentret har nødvendigv is ikke løsningen klar, og da slet ikke frivillige som hyldevarer. Der imod ved vi noget om at få frivillige med i opgaven, og vi vil stå som koordinator med de frivillige, således det offentlige ikke skal løbe spidsrod mellem de frivillige, men alene kommunikerer med en part i samarbejdet.

Frivilligcentret har allerede gennem både arbejdsgrupper og projekter et stort samarbejde med Mariagerfjord kommune, og der viser sig stadig nye veje og muligheder. Frivilligcentret forsøger at fange behovet og virke som garant for at kommunale pligter går i samspil med frivillig inddragelse i respekt for både medarbejdere og kommunale beslutninger.

Frivilligcenteret deltager gerne i udformningen af inddragelse af de frivillige.
Kontakt os endelig, og lad os se hvad dine tanker kan udvikle sig til.
Knudepunktet for frivillighed er Frivilligcenter Mariagerfjord.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger