Skip to main content

Integration

En helhedsorienteret integration omfatter deltagelse i foreningslivet.
Netværk skabes hurtigst gennem foreningslivet.
Netværk er vejen til arbejde.

Ukrainske flygtninge
Indsatser for at give bedste forståelse af det danske samfund og læring om at begå sig i det.
Målrettet ukrainske borgere i Danmark.

NETværk Integration
Årlig møde mellem frivillige og foreninger, der interesserer sig for indsatser målrettet integrations området.
Mødested er henholdsvis Hadsund & Hobro.
Se mere i NETværk kalenderen her


Integrationsrådet
Frivilligcenerets leder har plads i Integrationsrådet.
Integrationsrådet

Som nytilkommen ukrainer, eller den der støtter, kan du læse og se film om det danske samfund og om livet i Danmark generelt. Her kan du blandt andet få mere viden om børn, pasning og skole, sundhedsvæsenet og arbejde i Danmark.
En oversigt over foreninger, der har tilbud til nydanske borgere.
Tager vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune, ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.
Byrådet har ansvaret for at inddrage Integrationsrådet, når de finder det nødvendigt. Integrationsrådet kan også på eget initiativ tage emner op, som rådet mener, der er behov for at sætte fokus på.
Integrationsrådet har også en pulje penge de uddeler til ansøgere.

Link
Pulje til integrationsindsatser
Mariagerfjord Kommunes Integrationspolitik
Integrationsrådet Mariagerfjord
Integrationsrådet på Facebook

Frivilligcenterets indsatser i forhold til Integration

Aktiviteter drives som selvstændige enheder af frivillige koordinatorer, hvor Frivilligcenteret alene støtter med styring af økonomi og giver den vejledning og støtte, der måtte ønskes af de frivillige.
Frivilligcenteret har plads i Integrationsrådet, hvor der sparres om muligheder med frivillige i eksisterende foreninger eller nye retninger.
Viden og fakta er vigtige grundpiller i forhold til indsatser og med en offentlig debatform, der ikke altid tager afsæt i fakta er det vigtigt at kunne slå emner op, og finde svar fra valide kilder.