Integration

IntGraLogoWeb

En helhedsorienteret integration omfatter deltagelse i foreningslivet.
Netværk skabes hurtigst gennem foreningslivet.
Netværk er vejen til arbejde.

Persondatabehandling på Integrations-site, som en del af Socialvejviseren


Foreninger

Foreninger

Information om grupper, foreninger m.fl. som laver aktiviteter for nydanskere i Mariagerfjord Kommune.

Foreningsoversigt

Integrationsrådet Mariagerfjord

Integrationsrådet Mariagerfjord

Integrationsrådet tager vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.
Byrådet har ansvaret for at inddrage Integrationsrådet, når de finder det nødvendigt. Integrationsrådet kan også på eget initiativ tage emner op, som rådet mener, der er behov for at sætte fokus på.
Integrationsrådet har også en pulje penge de uddeler til ansøgere. Se mere under "forening/kommunale puljer".
Du finder mere om integrationsrådet under råd, udvalg og nævn, viaa link her under.

Integrationsrådet Mariagerfjord i Mariagerfjord
Integrationsrådet på Facebook