Vedtægter

Vedtægter er foreningens aftale grundlag for medlemmerne, og det er deri det ses hvorledes eventuelle uoverensstemmelser løses. Derfor er det også en anbefaling værd at udfærdige vedtægter når mennesker mødes om noget fælles, og specielt når der involveres økonomiske værdier.
Der er ingen lovgivning der regulerer foreninger, men der er over tid opstået en vis praksis for hvordan uenigheder løses.

Se i øvrigt:
- Forretningsorden
- Generalforsamling
- Organisation, uformel

Du kan hente en vejledning med forslag til vedtægter her:

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger