Tegningsregler

Tegningsreglerne bestemmer, hvem der er bemyndiget til at handle på foreningens vegne. Herunder økonomiske disposition.

Det er som udgangspunkt bestyrelsen, der repræsenterer foreningen og kan indgå aftaler på foreningens vegne. Men overvej nøje, hvad der er mest hensigtsmæssigt, i forhold til om ét eller flere af bestyrelsesmedlemmerne skal disponere alene eller sammen over foreningens midler.

Tegningsreglerne er en del af vedtægterne og bestemmer, hvem der repræsenterer foreningen udadtil. Tegningsreglerne er altså foreningens fuldmagt til én eller flere personer, der bemyndiger dem til at handle på foreningens vegne. Omvendt giver det personer uden for foreningen mulighed for at se, hvem der kan indgå aftaler på foreningens vegne.
Der findes mange variationer af tegningsreglerne. Den tegningsregel, der passer til den enkelte forening, afhænger bl.a. af foreningens organisation og daglige drift. I de vedtægtsforlag der er i håndbogen, står der forslag til tegningsregler.
Det er vigtigt, at foreningen har en tegningsregel, uanset hvor stor en formue foreningen har. Selv små formuer kan skabe splid mellem medlemmerne. F.eks. hvis medlemmerne ikke kan blive enige om, hvad pengene skal bruges til, eller hvem der kan råde over dem.
Vær især opmærksom på følgende, når det gælder tegningsregler:
- Hvem har på vegne af foreningen fuldmagt til at indgå aftaler med personer uden for foreningen?
- Hvilket omfang har fuldmagten, dvs. hvilke dispositioner skal personen(erne) kunne foretage?

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger