Børneattest

Hvad siger loven
Såfremt en person i tilknytning til jeres forening har jævnlig kontakt med børn under 15 år, skal der indhentes børneattest.
Det gælder både ansatte og frivillige.

Overvej
- Hvor meget kontakt har personen i forhold til børn?
- Kan personen skabe et tillidsforhold til et eller flere børn?
- Hvor ofte er der kontakt mellem person og børn?
- Er personen alene med et eller flere børn?

Ansvar for indhentning af attest
Det er arbejdsgiver, der skal indhente attesten. I de frivillige sociale organisationer vil det sige, at det er bestyrelsen, der har ansvaret.

Sådan gør I
Der skal være en klar og udmeldt procedure for hvordan børneattester håndteres.
- Hvem søger?
- Hvornår søges?
- Hvor opbevares kvittering, og hvor længe?

I skal bruge NEM-ID til foreningen, og e-boks.
- Link er indsat nedenunder.
- Person skal godkende anmodningen med egen NEM-ID. Får forespørgsel via egen e-boks.
- Foreningen får via e-boks besked om person er kendt eller ej.

Vær opmærksom på at her, med henvisning til persondataloven, er tale om personfølsomme oplysninger.

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger