• fcmf.dk
  • Frivillig Undersøgelse Mariagerfjord

Frivilligundersøgelsen Mariagerfjord 2020

Hvem er de frivillige, hvor er de, hvorfor & hvordan?

 

TAK 
Først og fremmest vil vi gerne sige mange tak til alle, der tog sig tid til at besvare vores spørgeskema.
Dernæst vil vi gerne takke de personer, der har været med til at dele budskabet om vores undersøgelse. Uden jeres hjælp havde vi ikke opnået det flotte respondentantal. 

 

Vil du vide mere om mulighederne for frivillige opgaver?
  • Se mulighederne der er opslået af foreninger på www.fcmf.dk/frivilligjob 
  • Send en mail til Frivilligcenteret kontakt@fcmf.dk 
    • Du kan få en opringning
    • Du kan få et personligt møde fysisk som virtuel
  
 
Kort om undersøgelsen

Ja -taktop
53 sagde ja tak til at ville vide mere om muligheder med frivillighed i Mariagerfjord.
Frivilligcenteret er gået i gang med at samle op og sikre alle får den viden de gerne vil have.

Resultater - Hvad fik vi ud af undersøgelsen?top 
En frivillig er det fordi vedkommende gerne vil hjælpe andre og gøre en forskel lige som der søges socialt netværk og fællesskab.
En der ikke er frivillig har ikke tid, eller er ikke blevet spurgt. 12% ville sige ja, hvis de fik rette tilbud.

Danmark som helhed >< Mariagerfjord som landkommune

  • Flere ældre frivillige i MFK
  • Større gensidig afhængighed i MFK
  • Flere, der er frivillige, mere end ét sted i MFK

Om undersøgelsentop
Frivilligcenter Mariagerfjord har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune Kultur & Fritid lavet en målrettet lokal undersøgelse af frivilligheden i Mariagerfjord kommune. Frivilligundersøgelsen Mariagerfjord 2020 (FUM) tog afsæt i den landsdækkende frivilligrapport fra 2018 af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).
Målgruppe: Alle borgere (både frivillige og ikke-frivillige) over 16 år i Mariagerfjord Kommune.
Periode: FUM var tilgængelig fra den 5/10 til og med den 30/10 2020. 
Respodentantal: 457

Tre vindere udtrukkettop
I forbindelse med undersøgelsen er der udtrukket tre vindere af 2 x biografbilletter eller 2 flasker vin. De har alle tre fået besked på email. 

 

Linktop
Rapporten
PowerPoint brugt til fremlægning
Materialemappen for Frivillig undersøgelsen med alle materiale