• fcmf.dk
 • Frivillig Undersøgelse Mariagerfjord

Frivilligundersøgelsen Mariagerfjord 2020

Hvem er de frivillige, hvor er de, hvorfor & hvordan?

 

TAK 
Først og fremmest vil vi gerne sige mange tak til alle, der tog sig tid til at besvare vores spørgeskema.
Dernæst vil vi gerne takke de personer, der har været med til at dele budskabet om vores undersøgelse. Uden jeres hjælp havde vi ikke opnået det flotte respondentantal. 

 

Vil du vide mere om mulighederne for frivillige opgaver?
 • Se mulighederne der er opslået af foreninger på www.fcmf.dk/frivilligjob 
 • Send en mail til Frivilligcenteret kontakt@fcmf.dk 
  • Du kan få en opringning
  • Du kan få et personligt møde fysisk som virtuel
  

Hvad skal der ske nu?top
Databearbejdningen er nu gået i gang og i løbet af november måned vil resultaterne fra undersøgelsen blive udgivet. 

Resultater - Hvad fik vi ud af undersøgelsen?top 

 • Hvorfor er man frivillig?
 • Hjælpe andre og gøre en forskel
 • Socialt netværk og fællesskab
   
 • Hvorfor er man ikke-frivillig?
 • Har ikke tid
 • Er ikke blevet spurgt

Danmark som helhed >< Mariagerfjord som landkommune

 • Flere ældre frivillige i MFK
 • Større gensidig afhængighed i MFK
 • Flere, der er frivillige, mere end ét sted i MFK


Den samlede rapport herunder alle resultater kan tilgås via "Materialer til undersøgelsen" nederst på denne side. 

Om undersøgelsentop
Frivilligcenter Mariagerfjord har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune Kultur & Fritid lavet en målrettet lokal undersøgelse af frivilligheden i Mariagerfjord kommune. Frivilligundersøgelsen Mariagerfjord 2020 (FUM) tog afsæt i den landsdækkende frivilligrapport fra 2018 af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).
Målgruppe: Alle borgere (både frivillige og ikke-frivillige) over 16 år i Mariagerfjord Kommune.
Periode: FUM var tilgængelig fra den 5/10 til og med den 30/10 2020. 
Respodentantal: 457

 

Tre vindere udtrukkettop
I forbindelse med undersøgelsen er der udtrukket tre vindere af 2 x biografbilletter eller 2 flasker vin. De har alle tre fået besked på email. 

 

Materialertop
Materialer udviklet til frivilligundersøgelsen kan findes via link her under, og vil blive opdateret løbende hen over november/december 2020.
Materialer til undersøgelsen