Frivillig Fredag 2019

27. september
GRATIS deltagelse

Tilmelding - klik her

HUSK - MAX. 150 pladser til spisning - og det er først til mølle

Program
15:30 Dørene åbnes
16.00 Velkomst ved Borgmesteren
16.15 Kursus modul 1
17.00 Pause og netværk
17.30 Kursus modul 2
18.15 Pause og netværk
18.45 Uddeling af Frivilligprisen på ældreområdet og Integrationsprisen
19.00 Spisning og underholdning
19.45 Tak for i dag

Download programBeskrivelse af kursusmoduler
 
Ved tilmelding SKAL der vælges indhold til de to moduler.

Verdensmål: Inspiration og viden til dit lokale projekt

Kan vælges i modul 1

Tidsrum

kl. 16:15 - 17:00

Beskrivelse
Inspirationsworkshoppen vil gøre Verdensmålene håndgribelige og komme med eksempler på, hvordan man andre steder arbejder lokalt med målene.
Der vil også være tid til at blive klogere på, hvordan du/I selv har lyst til at arbejde med målene i hverdagen.
v. Sara Rønning-Bæk fra iLoveGlobalGoals

Link
iLoveGlobalGoals

Få de unge med

Kan vælges i modul 1

Tidsrum

kl. 16:15 - 17:00

Beskrivelse
Kampen om de unges tid er hård, og mange foreninger oplever et stort frafald af medlemmer fra 13-års alde-ren. På workshoppen kan din forening og andre interesserede lige fra idémagere til unge få inspiration og viden om, hvilke nye former for aktiviteter og organiseringer, der appellerer til unge - og hvordan I kan under-støtte og organisere det i jeres forening.
De unge ønsker fleksible rammer, som de selv kan være med til at udfylde, hvor det sociale, værdifællesskabet og mangfoldigheden prioriteres over kampen og konkurrencen mod nabobyens hold. De unge vil ikke lægge sig fast på særlige skemalagte aktiviteter ud over det i forvejen fyldte program med skole, lektielæsning, kæ-reste og fritidsjob. Derfor lever de mere spontant og laver til- og fravalg i sidste øjeblik.
Hvordan kan I som forening tale ind i de unges ønsker og behov?
v. Anders Vestenbæk Nielsen fra DGI Nordjylland

Link
DGI Nordjylland

Sådan får du succes med målrettet rekruttering af frivillige

Kan vælges både i modul 1 & 2

Beskrivelse
På denne mini-workshop får du indblik i, hvad du skal gøre for at rekruttere målrettet, og hvorfor og hvordan du skal tilpasse din rekrutteringsplan, hvis du både vil rekruttere unge, ældre og dem midt imellem. Mini-workshoppen giver dig konkrete ideer til dit arbejde, så du er klar til at gå i gang med målrettet rekruttering, når du kommer hjem.
Du får desuden et kortlægningsredskab med hjem, så du kan gå i gang med din målrettede rekruttering efter-følgende.
v. Marie B. Holdt, konsulent hos Ingerfair

Link
Ingerfair

Fundraising i det små

Kan vælges i modul 1

Tidsrum

kl. 16:15 - 17:00

Beskrivelse
Hadsund Roklub har erfaring og succes med fundraising. Roklubbens formand kommer og giver eksempler på, hvordan de griber det an når de søger fonde, og hvorfor de ofte lykkes med at opnå støtte.
Kommunale puljer og tilskud, kender du dem?
Vi giver et overblik over de muligheder foreningslivet har for kommunal støtte via tilskudsordninger og puljer.

Frivilligjob Mariagerfjord – vejen til nye frivillige

Kan vælges i modul 2

Tidsrum
kl. 17:30 - 18:15

Beskrivelse
Frivilligcenteret igangsætter en indsats for øget frivillighed i Mariagerfjord, og vil her præsentere en lokal portal for at finde sammen med nye frivillige til foreningens opgaver.
Frivilligjob Mariagerfjord vil blive præsenteret, og der vil blive italesat hvordan en frivillig opgave beskrives, således den danner billeder for læseren.
Der vil også blive fremlagt hvorledes Frivilligcenteret vil stå til rådighed med støtte til rekruttering.

Frivilligjob Mariagerfjord er en del af Frivilligjob.dk, men her i en lokal version med grafisk visning.

v. Tommy Sørensen fra Frivilligcenter Mariagerfjord


Link
Frivilligcenter Mariagerfjord
Frivilligjob Mariagerfjord
Frivilligjob.dk

Projekt 5000 timer

Kan vælges i modul 2

Tidsrum

kl. 17:30 - 18:15

Beskrivelse
Bliv inspireret af Thisted Gymnastik & Idrætskultur, som med Projekt 5000 timer vil etablere særlige idrætstil-bud, hvor bl.a. instruktører tager ud til Thisteds virksomheder, foreninger og institutioner for at undervise i forskellige idrætsaktiviteter.
Målet er at sætte gang i bevægelsen, så de 44.000 børn og voksne i kommunen tilsammen dyrker 5.000 timers motion om ugen. Vi måler aktiviteten med en app udviklet til dette formål.
Alt dette gør vi med målet om at løfte aktivitets- og sundhedsniveauet i Thy.
v. Kenneth Kristensen fra Thisted Gymnastik & Idrætskultur

Link
Projekt-5000-timer

Lær at bruge Canva

Kan vælges i modul 2

Tidsrum

kl. 17:30 - 18:15

Beskrivelse
Canva er et gratis program på internettet, hvor det er let at lave invitationer, plakater og andet. Få en kort, konkret præsentation af mulighederne i programmet, så din forening fremover kan kommunikere endnu flot-tere med sine medlemmer.
Eneste forudsætning for at bruge programmet er, at du er almindelig kendt med brug af PC og internet.
v. Lene Kirstine Hougaard fra Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommune

Link
Canva

 


Frivillig Fredag Mariagerfjord er en del af et landsdækkende årligt tilbagevendende arrangement.

I Mariagerfjord sættes der fokus på viden til de mange frivillige. Det er GRATIS at deltage, men kræver tilmelding via link øverst.

Borgmester Mogens Jespersen byder velkommen, og herfra er der valgmulighed til to moduler med rig mulighed for at få boostet sin viden. Bla.a. udfordringen med at finde sammen med nye frivillige og den altid nærværende fundrasing er gennemgående aktuelle tilbud.
Efter videns modulerne vil der blive uddelt to priser til frivillige. En til frivillige på ældreområdet og en for initiativer på Integrationsområdet.
Her efter er der spisning og underholdning.

 

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger