..form dit eget fremtidige job med støtte og sparring....

Ideer til inspiration for dig der gerne vil arbejde med frivillige.
Er du studerende eller kandidat, men mangler lige vejen til job, tilbyder Frivilligcentret en mulighed gennem samarbejde, sparring og vejledning fra idebeskrivelse, udvælgelse af fonde/puljer, projektansøgning, projektledelse til afrapportering.
Du er tilknyttet Frivilligcenteret, som frivillig ansat, med aftaler der matcher dit behov og muligheder.
Et samarbejde der giver dig erfaring til senere jobsøgning, og måske endda former dit eget fremtidige job.

Her under er der ideer til inspiration

Job i Frivilligcentret 


 

DIN egen ide, vi hjælper gerne med at forme den til

Ide
Den har du selv, enten i form af et studieprojekt eller noget du selv tror på kan gavne frivillighed eller socialt arbejde.

Baggrund
Det kan være svært at få fodfæste som ny på arbejdsmarkedet. Med et samarbejde med Frivilligcentret kan kompetencerne udbygges og erfaringen styrkes.
Frivilligcentret har den fornødne erfaring til at kunne understøtte både studerende og kandidater der ikke lige fik fodfæste.

Indhold
Det vil være op til dig at definere, og vi er ret kritiske, da målet vil være at du vil agere i vores navn i vores lokalområde.

Projekt forløb
Kan være kortvarigt projekt i form af en enkelt begivenhed, til et længerevarende forløb som projektkoordinator, hvor du forestår problemformulering, projektbeskrivelse, projektgennemførelse og afrapportering.

Tidsrammer
Op til dig og dine muligheder

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og læring i projektfaserne fra ide til forankring
 • Mentor af kandidat uddannet med erfaring i socile projekter.
 • Afprøvede modeller for projekt arbejde
 • Erfaren vejledning i at finde midler til projektet
 • Kontakter til mulige samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Kurser for frivillige, med et emne du er god til

Ide
Frivillige har også brug for viden, og har du en viden, som kan komme andre til nytte er der muligvis bro til samarbejde.

Baggrund
Der kommer ind imellem ønsker til ny viden, som vi ikke altid er i stand til at løfte uden støtte ude fra.
Vi ser en mulighed for at frivillige kan få øget læring om at formidle viden til andre på områder de måske endda selv brænder for.

Indhold
 • Undervisning af frivillige.

Emner
 • Sociale medier
 • Pressemeddelelsen
 • Din egen folder
 • Regnskab for mindre foreninger
 • Fastholdelse af frivillige
 • ideskabelse i forenignsregi
 • Problemløsningsmodeller som VED-KAN-VIL-Gør og 5F
 • Ledelse af frivillige med afsæt i kendte teorier
 • Etc.

Projekt forløb
Der vil ikke være økonomi omkring projektet. Bliver det nødvendigt er det med egenbetaling for deltagerne, og her vil det være små midler.
Der skal laves et PR arbejde for muligheden, hvor Frivilligcentret kan støtte med grafiker og ideer.

Tidsrammer
3-x timer til forløb

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og støtte til ide
 • Sparring af erfaren underviser og træning/cioaching i undervisnings seancer.
 • Lokaler i med moderne facilliteter til undervisning
 • Kontakter til foreningslivet i Mariagerfjord
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Proffesionel grafisk opsætning af PR materialer mm.

Flere frivillige på ældreområdet, støte til nye veje og metoder

Ide
At skabe øget frivillighed for de grupper/foreninger der virker med tilbud for seniorer.

Baggrund
Det byder på udfordringer for foreninger der virker med tilbud på ældreområdet, hvorfor rette støtte vil kunne flytte meget.
Der er i Mariagerfjord over 60 foreninger/grupper der virker med tilbud til ældre, så det er ikke nye grupper, der er brug for, men udvikling af eksisterende i respekt for hver deres måde at gøre tingene på.

Indhold
 • Udarbejdelse af metoder til beskrivelse af funktioner for frivilligt virke
 • Oplæring i fastholdelse af frivillige i eksisterende foreninger
 • Oplæring i hvervning af nye frivillige
 • Udvikling af PR for tilgang af nye frivillige
 • Sparring med eksisterende foreninger
 • Forankring af projekt, læring etc.

Projekt forløb
Kan køres både som projekt med økonomi, og uden.
Der kan til/fravælges elementer efter temperament.
Projektet forventes afviklet med start i formåls beskrivelse samt målsætning for forløb med opsat tidsplan.

Tidsrammer
20-40 timer til beskrivelse og research afhængig af projekt indhold.
8 timer ugentligt i snit til selve projektet.
Projektforløb ½-2 år 20-30 timer til afrapportering.

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og læring i projektfaserne fra ide til forankring
 • Afprøvede modeller for projekt arbejde
 • Erfaren vejledning i at finde midler til projektet
 • Kontakter til samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Hvervning af frivillige, støtte og nye veje for den brede foreningsgruppe

Ide
Det er altid en udfordring i foreningslivet at finde de rette frivillige.
Der er brug for en fortælling om mulighederne og et sted, hvor tingene er samlet til senere benyttelse.

Baggrund
Frivilligcentret har over tid udarbejdet viden og støttemuligheder, men det kræver en ekstra indsats at komme ud til foreninger og frivillige med fortællingen.

Indhold
 • Læring om støttemuligheder og redskaber til hvervning af frivillige.
 • Udarbejdelse og tilretning af værktøjer i form af foldere, skemaer og støttetekster til brug af online værktøjer og platforme.
 • Undervisning af frivillige og foreninger i hvervning af frivillige, og brug af de udarbejdede redskaber.

Projekt forløb
Det er begrænset hvor megen økonomi der skal anvendes her, men det vil være en ide at finde lidt midler til kørsel etc. således du holdes udgiftsneutral.
Opgaven består i at opbygge en samlet viden og gøre det præsentabelt over for frivillige og foreninger, og støtte dem i at komme med på opgaven at finde nye frivillige.

Tidsrammer
10-20 timer til klargøring og studie af eksisterende materiale.
4 timer til et oplæg.
2 timer ugentligt i en periode af 2-3 mdr. til opfølgning med foreningerne.
3 mdr. til samlet Projektforløb.


Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og læring om eksisterende muligheder.
 • eksisterende modeller
 • Kontakter til foreningerne
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Flere unge frivillige, agitering og samarbejde med foreninger

Ide
Unge under uddannelse skal inddrages i frivilligt virke, som på sigt kan medvirke til at øge deres kompetemcer, som på sigt kan understøtte jobmuligheder.

Baggrund
Frivilligcentret har tidligere kørt små afgrænsede forløb rfettet mod ungdomsuddannelserne for at agitere til at medvirke til frivilligt virke. Enten som deltager i eksisterende foreningsliv, vores projekter eller med opstart af noget helt nyt.
Placering vil være september og/eller februar med et enkelt arrangement på ungdomsuddannelsen.

Indhold
 • Fundraising af små midler, kan være en god vej.
 • Messe med inddragelse af foreninger på uddannelsesinstitutioner.
 • Udarbejdelse af støtteredskaber (beskrivelser, foldere etc.)
 • PR blandt mulige deltagere.

Projekt forløb
Der behøves ikke at være økonomi tilknyttet, men et beløb på 10-20.000,- til kørsel, foldere etc. kan styrke projektet, og vil i så fald kræve fundraising i de små midler.
Indragelse af det lokale foreningsliv i deres behov for tilgang af nye frivillige.
"Messe" på de lokale uddannelsesinstitutioner som gymnasie og handelsskole.
Der kan vælges sigte på et arrangement, eller med gentagelse.

Tidsrammer
10-20 timer til indledende arbejde for at skabe rammerne.
4 timer ugentligt i 3-6 uger. Der vil være lidt opsøgende arbejde i at få foreningerne med.
4 timer til afvikling af messen, med klargøring, afvikling og nedbrydning.

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og støtte
 • Viden og materialer der tidligere er anvendt.
 • Kontakter til samarbejdspartnere og foreninger.
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Proffesionel grafisk opsætning af PR materialer
 • Styring af evt. regnskab

Cafe Mobilfri Zone for unge

Ide
Unge i folkeskole og gymnasium kan stort set ikke eksistere uden at have en mobiltelefon i hånden.
Sigtet er at skabe et rum og påvise at mobil godt kan være slukket i et tidsrum, uden at verden går under og vennerne forsvinder.
Sigtet er at skabe samtale og venskaber med og blandt personer som ikke lader sig forstyrre af elektroniske dimser.

Baggrund
Læringsrum, familiefester og mødet mellem venner domineres voldsomt af elektroniske dimser og sociale medier.
I eks. København er der en cafe, hvor man mødes om noget så simpelt som brætspil. Kan det kopieres til en mindre provinsby med slukket mobil i en periode?

Indhold
 • Fundraising af små midler til brætspil etc.
 • Indsamling af diverse spil og andre hyggeting, som andre alligevel ville smide ud.
 • Oprettelse af mødested(er), hvor de unge har lyst til at mødes og tør slukke mobilen for en stund.
 • Udfærdigelse af et sæt simple retningslinier for deltagelse.
 • Hvervning af særligt unge til drift af cafe.
 • Forankring i frivilligt regi, med rutine for supplering af nye tovholdere.
 • PR for mødestedet blandt unge mulige deltagere.

Projekt forløb
Der skal være en mindre økonomi, der sikrer der er til en kop kaffe/te og det der lige mangler for at tingene hænger sammen. En størrelsesorden på kr. 10-20.000,-
Der skal være et mødested og laves et fodarbejde for at skabe et rum med rammer, der sigter mod noget for unge.

Tidsrammer
20-40 timer til indledende arbejde for at skabe rammerne.
2-4 timer ugentligt i snit til selve projektet.
Projektforløb ½-1 år


Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og støtte ide til forankring
 • Proffesionel grafisk opsætning af PR materialer
 • Lokaler til et mødested
 • Kontakter til samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Mødesteder for udsatte unge, der ikke normalt vil søge samvær

Ide
Mødesteder og frivillige støttepersoner, der kan medvirke til at skabe øget selvværd hos unge på kanten af samfundet, der ikke lige kan finde den rette vej til det gode liv.

Baggrund
Der har været henvendelser fra kommunen omkring opbygning af noget frivillighed i forhold til at kunne medvirke til at trække særligt unge piger med ud af egen bolig.
Det kunne være en mentorordning med overgang til mødesteder for ligesindede.

Indhold
 • Fundraising til nødvendig kapital, som afhængig af valgte indhold kan ligge fra kr. 5-20.000,- og op til kr. 200.000,-
 • Oprettelse af mødesteder, hvor de unge føler sig hjemme.
 • Hvervning af særligt unge mentorer som personligt støttepersoner.
 • Påklædning af frivillige til opgaven gennem resursepersoner i frivilligcenter og kommune.
 • Forankring og mulig afrapportering, såfremt der ligger fondsmidler i opgaven.

Projekt forløb
Afhængig af hvor meget der tages med i projektet som kan være alt lige fra blot et mødested, hvor nogle få medvirker til at få tingene til at fungere, til at der bevæges op i mentor roller og afsæt i at de unge har svært ved at komme hjemme fra egen bolig.
I fulde form forventes fundraising til lønnet indsats (dig), opsætning af procedurer for hvervning af frivillige, påklædning af samme samt koordinering af frivillige samt afklarende samtaler med de mulige unge.
Opgaven består i at koordinere og finde den viden og de eksperter der kan bidrage. Så her er også stor mulighed for selv at udbygge sit videnfelt omkring projektledelse.

Tidsrammer
20-40 timer til beskrivelse og research afhængig af projekt indhold.
8-16 timer ugentligt i snit til selve projektet.
Projektforløb 1-2 år
20-30 timer til afrapportering.

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet bl.a.
 • Sparring og læring i projektfaserne fra ide til forankring
 • Afprøvede modeller for projekt arbejde
 • Erfaren vejledning i at finde midler til projektet
 • Erfaring og viden om hvervning og påklædning af frivillige
 • Kontakter til samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Job på dansk, integrations projekt

Ide
At skabe jobklub(ber) for de nydanske borgere der er bosat i Mariagerfjord, således de støttes og vejledes i retning af forståelse for dansk kultur i hverdag og arbejdsliv.

Baggrund
At flytte til et fremmed land med helt andre kulturer for det at færdes i samfundet og bevægfe sig ud på jobmarkedet er svært og til tider meget udfordrende.
Frivilligcentret har haft mange projekter rettet mod nydanskere (Se under projekter), men der er stadig brug for støtte til at få dem sat i selvforsørgelse.
Erfaringen i Frivilligcenteret er at netop frivillige kan meget som kommunen ikke kan og er særligt gode til de lange seje træk med at skabe nye forståelser.

Indhold
 • Fundraising af midler, projektledelse samt afrapportering.
 • Oprettelse af cafe miljø eller involverende samarbejde med andre.
 • Hvervning af mulige mentorer som støttepersoner.
 • Forankring i frivilligt regi.
 • PR blandt mulige deltagere.

Projekt forløb
Økonomi kan være alt lige fra lidt til at kunne understøtte en deltidsstilling.
Der skal være et mødested og laves et fodarbejde for at hverve mulige mentorer, som skal klædes på til opgaven og koordineres.

Tidsrammer
20-40 timer til indledende arbejde for at skabe rammerne.
8 timer ugentligt i snit til selve projektet.
Projektforløb 1-2 år

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og støtte ide til forankring
 • Lokaler til et mødesteder
 • Viden om håndtering af frivillige og påklædning af samme.
 • Kontakter til samarbejdspartnere. Her under bl.a. faglige seniorer.
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Proffesionel grafisk opsætning af PR materialer
 • Styring af regnskab

Motion for udsatte grupper med retning handicappede og ældre

Ide
Motionister der alligevel dyrker motion, afgiver bare en time hver uge til socialt arbejde, hvor de med deres motion involverer udsatte personer, i det de alligevel gør

Baggrund
Der er tre grupper der trænger til et løft.
 • Ældre på plejecentrene hvor der er indkøbt tvilling-cykler
 • Unge handicappede i kørestol, hvor der er indkøbt løbestole
 • Personer uden for arbejdesmarkedet, der ikke får den fornødne motion og dermed øget livsglæde

Indhold
 • Udarbejdelse af metoder til beskrivelse af funktioner for frivilligt virke
 • Skab forståelse blandt motionister at de ikke behøver gøre andet end de plejer, ud over det er med afsæt i ændret adresse for start
 • Hvervning af eksisterende motionister til opgaven
 • Samarbejde med offentlige myndigheder om sameksistens
 • Sparring med eksisterende foreninger
 • Forankring af projekt, læring etc.

Projekt forløb
Kan køres både som projekt med økonomi, og uden.
Der kan udvælges 1-3 elementer af den samlede ide
Største udfordring ligger i at skabe en forståelse blandt eksisterende motionister at der ikke ligger en ekstra byrde i deltagelse.
Plejehjem og bosted sørger for at gøre den ældre og handicappede klar til turen.
Projektet forventes afviklet med start i formåls beskrivelse samt målsætning for forløb med opsat tidsplan.
Projektet har kørt som pilotprojekt for ældre og handicappede.
Video om projekt med løbeture
Video om projekt med cykelture

Tidsrammer
20-30 timer til beskrivelse og research afhængig af projekt indhold.
4-8 timer ugentligt i snit til selve projektet.
Projektforløb 1-2 år 20-30 timer til afrapportering.

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og læring i projektfaserne fra ide til forankring
 • Afprøvede modeller for projekt arbejde
 • Erfaren vejledning i at finde midler til projektet
 • Kontakter til samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Fundraising for ildsjæle, læring, støtte, projektledelse og undervisning

Ide
Penge er altid udfordringen, når frivillige vil noget ekstraordinært, og dog vil der med lidt viden kunne opdyrkes midler i små og store forhold uden de store udfordringer, blot der er lidt viden om processen.

Baggrund
Frivilligcentret har gennem flere år kørt "Fundraising i det små", hvor vi inviterede foreninger og frivillige ind foran dem der uddeler pengene.
MEN der mangler det videre skridt i hvordan det nu lige kan gøres og Frivilligcentret ville gerne en proces med afsæt i "Fundraising i det små", hvor 10 foreninger gik med i et forløb der fulgte dem fra ideskabelse til projekt afvikling med sparring, råd og vejledning.

Indhold
 • Udarbejdelse af metoder til beskrivelse af funktioner for frivilligt virke
 • Viden om fonde, puljer og redskaber til at finde dem
 • Beskrivelse af problem
 • Beskrivelse af projekt
 • Udvælgelse af fonde/puljer og ansøgning om støtte
 • Projektledelse
 • Forankring og afrapportering

Projekt forløb
Det vil klart være at foretrække der er økonomi til afviklingen, hvorfor fundraising vil være indgang til projektet.
Der skal være viden om projekter fra tidligere, men man behøves ikke være ekspert.
Opgaven består i at koordinere og finde den viden og de eksperter der kan bidrage. Så her er også stor mulighed for selv at udbygge sit videnfelt omkring projektledelse.
Projektet er et afsæt for at skabe noget større med mindre midler, da det jo er mange der skaber egne projekter og søger egne midler i samarbejdet med projektet.

Tidsrammer
20-40 timer til beskrivelse og research afhængig af projekt indhold.
8-16 timer ugentligt i snit til selve projektet.
Projektforløb 1-x år (Afhængig af deltagernes projektlængde, som søges afgrænset til 1 år)
20-30 timer til afrapportering.

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Sparring og læring i projektfaserne fra ide til forankring
 • Afprøvede modeller for projekt arbejde
 • Erfaren vejledning i at finde midler til projektet
 • Kontakter til samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.
 • Styring af regnskab

Markedsføringsplan for Frivilligcentret

Ide
Frivilligcentret mangler en plan og sammenhæng i markedsføringen, og det kunne være en plan, der formidles til andre Frivilligcentre.

Baggrund
Det roder lidt med linien og tilfredsheden er ikke helt på plads, når der tænkes i præsentation af Frivilligcentret.

Indhold
En samlet beskrivelse af elementerne
 • Presseplan
  • Fast inforubrik i bund af pressemeddelelser
  • Fast skabelon for opsætning
 • Grafisk dessign
 • WEB dessing
 • Videopræsentationer af ansatte og udvalgte emner
 • Billedpræsentationer
 • PC og telefon

Projekt forløb
Sigtet er en beskrivelse der omfatter de nødvendige elementer, som kan afgrænses efter behov, evner og muligheder.
Sigtet er også at der udarbejdes nogle egentlige retningslinier for særligt grafisk opsætning i foldere, visitkort, etc.
Tillige ville det være stærkt der kunne udarbejdes en række videoer og billeder i præsentation af ansatte, bestyrelse og udvalgte situationer.

Tidsrammer
Er svær at tidssætte, da indeholdte elementer er stækrt afgørende.

Frivilligcentret tilbyder i forhold til projektet
 • Eksisterende skabeloner
 • Sparring om udviklingen - ikke fagligheden
 • Proffesionel grafisk støtte
 • Arbejdsplads i huset med mulighed for PC mm.