Frivillig Håndbog

Samarbejdet med Frivilligcenterets frivillige tager afsæt i at alle skal føle sig velkommen, medinddraget og respekteret. Et afsæt, der er samlet her i håndbogen.