Mød en frivillig

..Derfor er vi frivillige....

Helt almindelige mennesker, der bruger fritid på at gøre noget for andre. 
Frivillighed kan ikke beskrives med få ord. Hver har sin vinkel til at være det. 
Vi medtager gerne din historie, og sletter igen når/hvis du beder om det.


Knud

Knud

Jeg bor i Hobro, og er pensioneret lærer.

Jeg er frivillig i Café Netværk i Hobro.

Jeg har altid været frivillig bl.a. ulønnet bestyrelsesarbejde.
Når man forlader arbejdsmarkedet, får man pludselig mange timer til rådighed. Så gælder det om, at finde noget meningsfuldt at sætte i stedet.
Det har jeg fundet ved Cafe Netværket i Hobro, der er et mødested for flygtninge/indvandrere og danskere. Vi snakker om almindelige dagligdags ting og hjælper evt. med "uforståelige" skrivelser. Det er meget berigende for mig at høre om andres tanker og måder at leve på, og jeg håber, jeg hjælper med at lette indgangen i det danske samfund, og at mine samtalepartnere får tilegnet sig det danske sprog.

Fawaz

Fawaz

Jeg bor I Hobro, og jeg var folkeskole lærer i Syrien. Nu arbejder jeg som pædagog og lærer i 10. klasecenteret.

Jeg er frivillig hos mange forskellige organisationer bla. Frivilligcenter Mariagerfjord og stifter til venligboerne Hobro og Mariagerfjord, jeg er rådsmedlem af Mellemfolkeligt Samvirke og bestyrelse medlem i Venligboerne Danmark i København.
Jeg er selv kommet til Danmark, som flygtning, for tre år siden, og jeg ved godt, hvad det betyder at finde nogen der vil hjælpe dig på vej. Det er en fornøjelse for mig, når jeg ser taknemligheden hos mennesker, der får hjælp, og når man møder andre med et åbnet hjerte og hjerne, og at være nysgerrig over kulturer på tværs, får man kun glæde og rigdom.
Man lærer hverdag noget nyt, ved at være frivillig.

Alexandar

Alexandar

Jeg bor i Hobro og arbejder som maskinmester ved Skive kommune

Jeg er aktiv spejder på 36. år heraf er de sidste 26 år er blevet brugt som frivillig leder.

Jeg er frivillig leder i et forpligtende fællesskab fordi det giver mig den frihed, at jeg kan lave det jeg har lyst til og det der giver mig energi.
Det er vigtigt for mig, at det er lysten der driver værket og kan være med til at give nogle gode oplevelser til andre så får jeg til gengæld nogle fantastiske oplevelser, et stærkt socialt netværk og ikke mindste en masse dejlige glade børn.

Henrik

Henrik

Jeg bor i Hadsund, og arbejder som skovarbejder.

Jeg er frivillig social mentor.
Jeg er det for at prøve at gøre en forskel.

Preben

Preben

Jeg bor i Hobro og har i mange år arbejdet frivillig med mange ting, f.eks med kulturelle sociale formål.

Jeg blev pensioneret 2015, og hvad så? Masser af tid…….

Der er mange flygtninge i vores kommune og når de officielle myndigheder ikke kan eller må gøre mere, er der jo et tomrum. Der er rigtig meget, vi som frivillig så kan gøre.Sammen med mange andre frivillige startede vi Café Netværket i Hobro. Det gjorde vi i samarbejde med Røde Kors.
Lige nu er vi ca 15 personer med meget forskellig baggrund, der hjælper hvor vi kan.
Vi snakker en masse dansk, hjælper med IT, E-boks, kontakt til alle mulige myndigheder,har en lille Jobklub, hjælper med CV og rigtig mange andre ting.
Det er meget givende og spændende

Tommy

Tommy

Jeg bor i Ll. Arden og er ansat i Frivilligcenteret

Jeg er frivillig officer, leder og underviser i Hjemmeværnet

Jeg ved en del om at have med frivillige at gøre og arbejde med frivillig ledelse af frivillige. Den erfaring vil jeg gerne give videre til andre.

Jeg har tidligere oplevet arbejdsperioder, der har budt på stress, jag og utaknemmeligheder, og her var det en sand fornøjelse, at stå i sin fritid, med en flok frivillige i stiv kuling ude i det fri, og se dem glemme tid og sted for at give deres yderste i den læring jeg havde ansporet for dem. At det også har båret mig hen til at jeg har haft æren af at medvirke til skabelse af nye uddannelser i ledelse af frivillige har været stort.

Janne

Janne

Jeg bor i Mariager sammen med min familie og arbejder med marketing og salg i Hobro.

Jeg er frivillig i Red Barnet, og har været formand i Mariagerfjord lokalforening siden etableringen i 2014. Jeg begyndte min frivillige karriere i 2011 i et bostøttecenter, og siden ved Red Barnet Randers og nu i Mariagerfjord lokalforening.

Jeg ved at jeg gør en forskel, og det både som formand samt som frivillig eks. i vores store familieklub eller på vores sommerlejr for børn. Glæden ved at skabe de rigtige rammer og bedste betingelser for både de frivilliges virke og vore familier/børn, ser jeg som den vigtigste og fornemmeste opgave i mit frivillige arbejde. En opgave som formand i en frivillig social forening - Red Barnet, som jeg er både taknemmelig og ydmyg overfor.

At være frivillig er lig med LYKKE! Mødet med andre frivillige, ligesom mødet med familier og deres børn bidrager uendeligt meget på lykke-kontoen hos mig!
Jeg har fået et helt unikt netværk i mit frivillige liv i form af venner blandt andre frivillige samt også et mere bredt og nuanceret billede af familier og deres børns udfordringer.

 

 

Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger