Mangfoldighed i rekruttering

Få alle med, når der er brug for frivillige.
Om det er studerende, arbejdsløse, udvekslingsstuderende, ledertyper, personer med lavt selvværd, ikke-dansktalende, kronisk syge, handicappede, funktionsnedsatte, psykisk sårbare, ensomme, etc. Så kan alle noget, og det er alene et spørgsmål om at give plads, og tage imod det den enkelte person kan byde ind med.


 

Alle kan noget - tag imod

Frivillighed må ikke kun dreje sig om køn og alder.
Personer med funktionsnedsættelse, handicap og kronisk sygdom kan også være med og gøre en forskel på lige fod med dem der ikke lever med samme udfordringer.
Naturligvis kan køn/alder være nødvendigt for at nå målgruppen, men køn/alder betyder ikke ensartethed, men kan byde på en mangfoldighed af personer med funktionsnedsættelse, handicap eller kronisk sygdom.

Der er mange muligheder for at inddrage dem der gerne vil, og det må aldrig blive en begrænsning i forhold til hvem der kan deltage. Luk op og vær åben, og inddrag andre end dem foreningen normalt ville gå efter som frivillige og se den mangfoldighed det kan medføre af nye muligheder.