guide-frivillig-opgave

..vær konkret, så den frivillige kan se opgaven for sig....

Beskriv det frivillige virke
Søgning på Internettet er ikke forbundet med den store tålmodighed.
Et opslag skal være konkret og hurtigt give indtryk af hvad det er der skal løses.
Et opslag skal virke inspirerende for læseren.

Godt afsæt
Et opslag skal være konkret, så den frivillige kan se opgaven for sig.
Gør opgaven konkret med hensyn til tid, sted, opgave og omfang. Dan billeder for læseren. Skab interessen, og beskriv så hvad opgaven går ud på. Jo mere konkret, jo lettere er det at se for læseren.
HUSK – fordi du ved hvad I plejer er det ikke ensbetydende med andre tænker det samme.


Indledende tanker før du søger

Udfordringen
Søgning på Internettet er ikke forbundet med den store tålmodighed.
Et opslag skal være konkret og hurtigt give indtryk af hvad det er der skal løses.
Et opslag skal virke inspirerende for læseren.

Erfaringen
Et opslag skal være konkret. Eks. ”Vi skal bruge en som chauffør hver 2. tirsdag kl. 17-19”.
Opslag som ”har du lyst til at være frivillig hos os” giver sjældent henvendelser.

Løsningen
Gør opgaven konkret med hensyn til tid, sted, opgave og omfang. Dan billeder for læseren.
Skab interessen, og beskriv så hvad opgaven går ud på. Jo mere konkret, jo lettere er det at se for læseren.
HUSK – fordi du ved hvad I plejer er det ikke ensbetydende med andre tænker det samme.

Overskrift

Beskriv kort hvad det er du søger.
En beskrivelse skal sætte lyd på opgaven, vise billeder og skabe interesse.

Eks.
Frivillig i moderigtig og spændende genbrugsbutik
Frivillig i moderigtig og spændende genbrugsbutik
Klubleder med hjertet i børnehøjde

Antal tegn
Max. 75 tegn, svarende til en linje på Facebook.

Apetitvækker - den korte beskrivelse

Den korte beskrivelse der forklarer opgave, ramme og tidsforbrug overordnet.
Skriv først den fulde beskrivelse. Så er det lettere at korte ned
Den korte beskrivelse er den læseren først støder på i søgning, inden opslag på selve aktiviteten. Det er også den tekst der kopieres til Facebook. DERFOR er denne tekst utroligt vigtigt for at fange interesse i at læse videre.
Kort, præcis og rammende.

Eks.
Tør du tage udfordringen og sætte præg på en moderigtig genbrugsbutik?
Alder ingen betydning. Tid 2 timer hver 2. uge efter dit ønske og aftale.
Godt sammenhold og mulighed for at skabe læring mod kommende job.

Antal tegn
Max. 225 tegn, svarende til tre linjer på Facebook.

Annonceteksten

Når dette læses er der sået en vis interesse, men lad nu være med at jage personen væk igen.
Det er ikke tilladt at skrive telefonnummer eller e-mail i teksten.

Beskriv opgaven
 • At gøre en forskel af betydning for andre
 • At lære om sig selv og andre, blive en del af et fællesskab og skabe netværk
 • At kunne skrive noget på CV’et, som studerende, nydansker eller blot jobsøgende
Hvem kan løse opgaven
 • Nydanskere, med mulighed for at udbygge sit netværk, lære dansk og dansk kultur
 • Handicappede, med beskrivelse af fysisk adgang
 • Unge på vej i job gennem studie, hvor der gives noget til CV’et
 • Ældre med mulighed for socialt samvær og hygge i dagligdagen.
Tilbud til dig som frivillig, 3-5 pinde
 • Referenceperson i opgaven
 • Sparring og læring i opgaven, der kan bruges i jobsøgning
 • Socialt samvær, drikke, mad under virket
 • Andre goder stillet til rådighed som frivillig
Dag/tidsramme etc. for det frivillige virke
 • Beskriv så præcis en tidsramme som muligt, og overhold den.
Forventninger til dig som frivillig, 3-5 pinde
 • En aftale er en aftale, men det er tilladt at melde fra
 • Der meldes afbud, såfremt aftaler ikke kan overholdes
 • Du kan håndtere det sociale samvær der møder dig
 • Du har erfaring/viden med/om……
Foreningen
 • Formål
 • Bestyrelse/ledelse
 • Kort om aktiviteter
 • Kort om andre frivillige
 • Hjemmeside
 • Sociale medier

Obs: Det er ikke tilladt at skrive telefonnummer eller mailadresse i annonceteksten

Antal tegn
Min. 5oo tegn

Frivilligbevis

Nydanskere, studerende eller andre der har brug for noget på CV'et til jobsøgning nu eller senere kan med et frivilligt virke styrke deres jobsøgning.

Frivilligcenteret har lavet et frivilligbevis, som udfyldes i fællesskab mellem forening og den frivillige til beskrivelse af hvad der er arbejdet med, og hvad der er lært under opgaven.
Frivilligbeviset kan downloades via nedenstående link, og benyttes kvit og frit.

Når en nydansker skal i job, vil bevis for at kunne løse opgaver og tage ansvar mellem andre danskere være af stor betydning. Samtidig kan der læres yderligere dansk i opgaven.
Når en studerende senere skal i job, og ikke lige har fyldt på CV'et, kan et frivilligt virke medvirke til at styrke viden om den kommende opgave.
Eks.
 • En kommende pædagog, der har medvirket til gennemførelse af sommerferie for børn
 • En kommende butiks assistent, der har stået med ansvar i en genbrugsbutik
 • En kommende lærer, der har undervist i frivillig regi

Frivilligbevis

Folder og materialer til støtte for rekruttering

Folderen her er i PDF-format og kan bruges til inspiration for at sætte en frivillig opgave op.
I materialeboxen - under frivilligjob - findes flere hjælperemedier.

Link
Folder
Materialebox Frivilligjob


Hvorfor Frivilligjob Mariagerfjord
Frivilligjob Mariagerfjord er et samarbejde med frivilligjob.dk og opslag vil derfor kunne ses og søges i over hele Danmark. Vær opmærksom på at nogle opgaver sagtens kan løses af personer der ikke bor i Mariagerfjord.
Det er et solidt supplement i forhold til det der gøres for at finde sammen med nye frivillige.
Det er en lokal portal med lokale opgaver.
Det er gratis for foreninger og andre nonprofits at annoncere på Frivilligjob.dk og Frivilligjob Mariagerfjord.
Frivilligjob besøges af over 1 million brugere årligt.

Hvem kan anvende Frivilligjob Mariagerfjord
Alle foreninger der har et almennyttigt formål, og i øvrigt er non-profit (ikke tjener penge ud over til drift og velgørende og almnenyttige formål.
Foreninger opført på Skat's liste over velgørende organisationer. (Røde Kors, Red Barnet etc.)
Et godkendt trossamfund, der opererer non-profit.
Det gøres opmærksom på at der i Frivilligjob Mariagerfjord ikke er givet adgang for at kommune, region og andre offentlige institutioner kan slå frivillige opgaver op.

Krav til brug af Frivilligjob Mariagerfjord til opslag
Ordentlighed er kodeordet.
Der må ikke diskrimineres på nogen måde, med mindre der er tale om særlige nødvendige forhold.
Der må ikke søges personer under 15 år.
Der må ikke søges til lønnede opgaver. Her henvises til NGOjob.dk
Der må ikke medtages personfølsomme oplysninger i opslag.
TVIVL - Spørg Frivilligcenteret.