Skip to main content

guide-frivillig-opgave

..vær konkret, så den frivillige kan se opgaven for sig....

Beskriv det frivillige virke
Søgning på Internettet er ikke forbundet med den store tålmodighed.
Et opslag skal være konkret og hurtigt give indtryk af hvad det er der skal løses.
Et opslag skal virke inspirerende for læseren.

Godt afsæt
Et opslag skal være konkret, så den frivillige kan se opgaven for sig.
Gør opgaven konkret med hensyn til tid, sted, opgave og omfang. Dan billeder for læseren. Skab interessen, og beskriv så hvad opgaven går ud på. Jo mere konkret, jo lettere er det at se for læseren.
HUSK – fordi du ved hvad I plejer er det ikke ensbetydende med andre tænker det samme.


[widgetkit id="53"]


Hvorfor Frivilligjob Mariagerfjord
Frivilligjob Mariagerfjord er et samarbejde med frivilligjob.dk og opslag vil derfor kunne ses og søges i over hele Danmark. Vær opmærksom på at nogle opgaver sagtens kan løses af personer der ikke bor i Mariagerfjord.
Det er et solidt supplement i forhold til det der gøres for at finde sammen med nye frivillige.
Det er en lokal portal med lokale opgaver.
Det er gratis for foreninger og andre nonprofits at annoncere på Frivilligjob.dk og Frivilligjob Mariagerfjord.
Frivilligjob besøges af over 1 million brugere årligt.

Hvem kan anvende Frivilligjob Mariagerfjord
Alle foreninger der har et almennyttigt formål, og i øvrigt er non-profit (ikke tjener penge ud over til drift og velgørende og almnenyttige formål.
Foreninger opført på Skat's liste over velgørende organisationer. (Røde Kors, Red Barnet etc.)
Et godkendt trossamfund, der opererer non-profit.
Det gøres opmærksom på at der i Frivilligjob Mariagerfjord ikke er givet adgang for at kommune, region og andre offentlige institutioner kan slå frivillige opgaver op.

Krav til brug af Frivilligjob Mariagerfjord til opslag
Ordentlighed er kodeordet.
Der må ikke diskrimineres på nogen måde, med mindre der er tale om særlige nødvendige forhold.
Der må ikke søges personer under 15 år.
Der må ikke søges til lønnede opgaver. Her henvises til NGOjob.dk
Der må ikke medtages personfølsomme oplysninger i opslag.
TVIVL - Spørg Frivilligcenteret.