Anerkendelse af frivillige

..Ros en lille ting,
MEN stort for  modtageren....

Vi kender alle en der gør det godt.
HUSK at indstille vedkommende til de annoncerede priser og vær med til at give vedkommende et skulderklap.

Tak og det at se glæden hos deltagere, når en frivillig gør noget for andre, er stort.
Som ekstra tak er der et antal priser der uddeles til dem der særligt har gjort noget, og her kan du selv medvirke til at fremme personer i din omgangskreds, hvilket Frivilligcentret kraftigt vil opfordre til. Ingen ses og hædres uden nogen gør opmærksom på det.


Frivilligprisen

Indstillet af Sundhed og ældre.
Tildeles efter indstilling til en forening eller person der har gjort noget særligt for ældreområdet i kommunen.
Uddeles juni måned.

Link

Integrationsprisen

Indstillet af Integrationsrådet.
Uddeles efter indstilling sidste fredag i september til en person, forening, virksomhed etc. som har gjort noget særligt for integrationen i Mariagerfjord.

Link
Se Facebook, Integrationsrådet

Handicap prisen

Indstillet af Handicaprådet.
Uddeles efter indstilling i forbindelse med AMBU festen i september til en person, forening, virksomhed etc. som har gjort noget uselvisk og bemærkelsesværdigt for handicapområdet i Mariagerfjord.
Indstilling og begrundelse indsendes efter opslag.

Link

Landsby ildsjæl

Indstillet af Landdistriktsrådet.
Uddeles efter indstilling af enkeltpersoner, grupper, foreninger el. lign. i februar måned.

Link
Landdistriktsrådets side på Mariagerfjord Kommune

Kulturprisen

Indstillet af Kulturelt Samråd i samarbejde med Kultur og Fritid.
Uddeles ultimo oktober.

Link

Idrætsprisen

Indstillet af Mariagerfjord kommunens idrætsråd i samarbejde med Kultur og Fritid.
Der indstilles en træner, leder eller en idrætsudøver via anvist formular. Uddeles marts måned.

Link

Årets børneforkæmper

Indstillet af Red Barnet Mariagerfjord afdeling.
Uddeles efter indstilling, annonceret via medierne.

Link
Facebook side