• Forside
  • Frivillig Support
  • Pengene findes

Pengene findes

Der ligger mange muligheder for at finde de penge der skal til for at få dit frivillige virke til at lykkes.
Det kræver forberedelse, og klar definition af hvad det er I vil.

Kommunen har lagt nogle midler ud til specifikke områder, men der er også en del lokale fonde som byder sig til med penge på en måde de fleste kan håndtere.
De større fonde og EU midler kræver noget mere og er der tale om store midler, skal der være nogen der kan styre regnskab, budget og afrapportering af forbruget.

Nedenunder er også link til to søgetjenester til fonde og puljer. Begge er gratis, men I skal oprette her i systemet.


EU midler

EU midler er nogle af de offentlige midler, der ligger til rådighed, og lokalt er det særligt LAG midlerne.
Det anbefales at sikre, der er en resurseperson i foreningen, der har erfaring med ansøgninger og afrapportering, samt det opfølgende regnskab.

Frivilligcentret har endnu ikke erfaring med EU midler, og har valgt at se tiden an før en eventuel involvering, men der er erfaring omkring håndtering af EU midler blandt de ansatte.

Link
Ansøgning til oplysning
LAG himmerland
Finansiering fra EU

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Socialvejviser
Sociale tilbud.
Lokalt og nationalt.
Foreningshaandbog
Den hurtige støtte til foreningslivet.
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige