Skip to main content

Straffeattest

 En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer (narkotikaloven).

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på den private straffeattest i 2-5 år, afhængigt af lovovertrædelsens karakter.
Den private straffeattest kan udleveres af politiet til personen selv eller kan indhentes efter samtykke.

Hvornår indhentes straffeattest?
Frivilligcenteret vil altid bede om at se en straffeattest, hvis du som frivillig skal have adgang til andre borgeres hjem eller ejendele. Som udgangspunkt kan du godt blive frivillig i Frivilligcenteret, selvom du ikke har en ren straffeattest. Det vil dog være op til en vurdering, om det forhold, som du er registreret for, har relevans for den opgave, der skal udføres.

Sådan indhentes straffeattest
Foreningen kan selv bestille straffeattesten og skal bruge navn og fulde CPR nr. på den frivillige.
Foreningen identificerer sig med NemID.
Den frivillige bliver via e-boks bedt om samtykke, og straffeattesten bliver ikke udstedt før det er givet dette.

Er den frivillie fritaget for elektronisk post, kan der stadig hentes straffeattest. Det sker ved at frivillige selv henvender dig til politiet.

Erklæringen på straffeattesten bliver af politiet sendt til Foreningen via digital post (E-boks).