Skip to main content

Skat - godtgørelse til frivillige

Skattefrie godtgørelser
Frivilllige kan modtage skattefrie godtgørelser efter opsatte regler.
Regler der er gældende pr. forening, der juridisk er adskilte enheder.

Du kan kun modtage skattefri godtgørelse, hvis du deltager i foreningens skattefrie aktiviteter.
Det er kun frivillige i almennyttige foreninger, der kan modtage skattefrie godtgørelser. Hvis du er frivillig f.eks. i en kommune, forening med erhvervsmæssigt formål eller en kommerciel virksomhed, kan du ikke få udbetalt skattefrie godtgørelser.


Befordring/transport/kørsel
KUN for kørsel i egen bil.
i 2023 er satserne sat i dels den høje sats til 3,73 kr. pr. km. og den lave til 2,19 kroner pr. kørt km.
Den høje sats må kun udbetales for de første 20.000 km. pr. år – derefter skal den lave anvendes.
Foreninger bestemmer selv, om de vil bruge lav eller høj sats.
Der må IKKE betales fast årligt beløb til kørsel.
Der skal anvendes bilag med følgende oplysninger for godtgørelsen;

  • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
  • Kørslens foreningsrelaterede formål.
  • Dato for kørslen.
  • Kørslens mål med eventuelle delmål.
  • Angivelse af antal kørte kilometer.
  • De anvendte satser.
  • Beregning af befordringsgodtgørelsen.

Det anbefales at bruge den køreseddel, der er linket til nederst.
TIP Søg på Google "satser kørselsgodtgørelse"


Telefon, internet, administration, beklædning mm.
2023 i årlige maksimale satser.

  • Telefon & Internet kr. 2.450,-/år
  • Administrative omkostninger kr. 1.500,-
  • Køb, vask og vedligehold af særlig beklædning kr. 2.050,-

Gaver til frivillige
Der er ikke regler for gavestørrelse til frivillige uden at modtager beskattes af den.
Det er kun virksomheder der er sat regler omkring, og selv om det ikke er en rettesnor, anbefales det at følge virksomhedsreglerne.
Virksomheder må give jule- og lejlighedsgaver med en samlet værdi på maks. 1.200 kroner om året uden at medarbejderen bliver beskattet. Værdien af en julegave, som må have en værdi af maks. 900 kroner, skal lægges sammen med værdien af en evt. lejlighedsgave.
TIP Søg på Google "gaver ansatte"


Multimedieskat - PC-telefon
Frivillige i foreninger er undtaget for multimedieskat.
Samme gælder ikke frivillige i offentlige institutioner, der refererer til offentlig ansat. (gælder naturligvis ikke kontaktperson)