Skip to main content

Skat - foreningen

Det er vigtigt at vide, om foreningen er skattepligtig, og hvilke krav der stilles til indberetning og betaling af skat.
Skattepligt afhænger af hvilken forening der er tale om og hvilke aktiviteter der afvikles. Afsæt er foreningens formål, hvordan værdier håndteres ved opløsning og betaling af løn/honnorar.

 

Skattefrihed som velgørende eller almennyttig forening

  • Vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter.
  • CVR nummer oprettes som velgørende/almennyttig forening.
  • Vedtægtsbestemt opløsnings beskrivelse hvor værdier overføres til velgørende/almennytig modtager, som godt kan være konkret benævnt.
  • Salg må kun ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formålsbeskrivelse til foreningnes medlemmer og brugere.
  • Overskud må kun bruges til velgørende eller almennyttige formål, som godt kan være i foreningens eget regi.
  • Der må ikke være tale om konkurrenceforvridning.